Transport

Leif ?verland blir nestleder i styret i Unibuss

Leif ?verland er valgt som nestleder i styret i busselskapet Unibuss. Unibuss er en
del av Sporveien, Norges st?rste leverand?r av kollektivreiser.

Leif ?verland har lang erfaring fra norsk n?ringsliv og besitter tung kompetanse innen kollektivtrafikk med bakgrunn fra ledende posisjoner i flere av Norges st?rste kollektivselskap, blant annet som administrerende direkt?r for Fjord 1, administrerende direkt?r i Oslotrikken og ulike direkt?r-stillinger i Hurtigruten og NSB. ?verland har ogs? mange ?rs erfaring fra styret i Sporveien, b?de som styreleder og styremedlem. Leif ?verland er i dag administrerende direkt?r i Norsk Toppfotball. Han er ogs? styremedlem i flyselskapet Wider?e.
?Unibuss har en sterk og tydelig markedsposisjon i sine kjerneomr?der og et stort potensiale for videre vekst. Behovet for kollektivtrafikk vil ?ke kraftig i ?rene fremover, og buss vil ha en n?kkelrolle for ? ta denne veksten. Jeg ser frem til ? jobbe tett med disse utfordringene og mulighetene som en del av styret i Unibuss?, sier Leif ?verland.
Unibuss er et datterselskap i Sporveien og Norges tredje st?rste bussoperat?r. Unibuss fraktet i 2013 om lag 65 millioner passasjerer og hadde en omsetning p? vel 1,4 milliarder kroner. Selskapet er markedsleder i Oslo og Akershus og har ogs? betydelig virksomhet i Vestfold, Oppland, ?stfold
og S?r Tr?ndelag.

Sporveien er Norges st?rste leverand?r av kollektivtransport m?lt i antall reiser. I
datterselskapene Sporveien Trikken AS, Sporveien T-banen AS og Unibuss AS ble det i 2012 gjennomf?rt 210 millioner enkeltreiser.
Hele konsernet har rundt 4 000 ansatte og omsetter ?rlig for om lag 3,5 milliarder kroner. Sporveien eier, drifter, bygger ut og vedlikeholder infrastruktur som benyttes til T-bane og trikk, og forvalter en betydelig eiendomsmasse. Konsernet eier ogs? datterselskapene Bussanlegg AS, Sporveisbillettene AS og Sporveien Media AS. Sporveien er 100 prosent eid av Oslo kommune.
Sporveien operer i et marked som er i sterk vekst. ?kt milj?fokus og en betydelig befolkningsvekst i Oslo og Akershus i ?rene som kommer, gj?r at Sporveiens tjenester er viktigere og er mer etterspurt en noen gang. Hovedkontoret ligger i topp moderne og nyoppussede lokaler p? T?yen i Oslo.

Artykuly o tym samym temacie, podobne tematy