Sterk fremgang for omd?mmet til T-banen og Trikken

Sporveien T-banen og Sporveien Trikken klatrer markant oppover i Norsk kundebarometers ?rlige m?ling av kundetilfredshet. I m?lingen for 2014 befinner trikken og T-banen seg n? i kategorien for de som er tilfredse med virksomhetene, og begge selskapene er inne p? topp
100-listen over bedrifter med de mest forn?yde kundene.
Mer enn 7000 norske forbrukere har deltatt i ?rets unders?kelse, og fortalt hvor forn?yd de er med bedrifter de kj?per varer og tjenester fra. Til sammen 180 virksomheter fra rundt 30 ulike bransjer er
vurdert av forbrukere. Norsk Kundebarometer gjennomf?res i regi av Handelsh?yskolen BI og har i snart 20 ?r m?lt tilfredshet og lojalitet blant norske forbrukere.
T-banen opp 59 plasser og Trikken opp 57 plasser
Virksomhetene vurderes p? en prosentvis skala opp til 100 prosent. Sammelignet med 2013 har T-banen en fremgang p? 4,5 prosentpoeng og klatrer fra 133. plass til 74. plass i 2014. Tilsvarende tall for trikken er en fremgang fra 66,8 prosentpoeng til 71,2. Trikken klatrer fra 151. plass til 94. plass.
?Denne fremgangen er et resultat av Sporveiens m?lrettede arbeid innenfor alle de omr?dene som betyr noe for de reisende og som gir seg utslag i punktlighet og regularitet. Dette er motiverende og gode tilbakemeldinger ? f? knyttet til det viktige arbeidet vi daglig utf?rer for ? ivareta Sporveiens samfunnsoppdrag p? en best mulig m?te?, sier administrerende direkt?r Bj?rn Granviken i Sporveien Trikken og Sporveien T-banen.
Lojalitet
Norsk kundebarometer m?ler ogs? lojalitet hos kundene og Sporveien T-banen har p? denne oversikten de mest lojale kundene blant alle de 180 virksomhetene som er unders?kt. Sporveien
Trikken er nummer 5. p? denne oversikten.
Persontransport
I kategorien persontransport befinner Sporveien T-banen seg p? 6.plass blant de 12 virksomhetene som er m?lt, mens Sporveien Trikken er nummer 9. Flytoget er nummer 1 i denne kategorien og var ogs? selskapet som kom best ut i hele unders?kelsen.

Resultater fra Norsk kundebarometer 2014

Sporveien er Norges st?rste leverand?r av kollektivtransport m?lt i antall reiser. I
datterselskapene Sporveien Trikken AS, Sporveien T-banen AS og Unibuss AS ble det i 2012 gjennomf?rt 210 millioner enkeltreiser.
Hele konsernet har rundt 4 000 ansatte og omsetter ?rlig for om lag 3,5 milliarder kroner. Sporveien eier, drifter, bygger ut og vedlikeholder infrastruktur som benyttes til T-bane og trikk, og forvalter en betydelig eiendomsmasse. Konsernet eier ogs? datterselskapene Bussanlegg AS, Sporveisbillettene AS og Sporveis Media AS. Sporveien er 100 prosent eid av Oslo kommune.
Sporveien operer i et marked som er i sterk vekst. ?kt milj?fokus og en betydelig befolkningsvekst i Oslo og Akershus i ?rene som kommer, gj?r at Sporveiens tjenester er viktigere og er mer etterspurt en noen gang. Hovedkontoret ligger i topp moderne og nyoppussede lokaler p? T?yen i Oslo.

Authors

Related posts

Top