Biler

Vanskelig ? velge riktige dekk? Slik leser du dekkmerkingen

24-04-2014 20:44 Nokian Tyres Vet du hva nummerserien 205/55 R 16 94 V XL betyr? Den forteller hvilken type sommerdekk din bil skal ha, og er oppgitt i bilens vognkort. Her oppgis det vanligvis flere mulige dekkalternativer som bilen kan ha. Blant de godkjente dekkene kan bileieren finne dekk som er mer komfortable ? eller dekk som gir mer presise styreegenskaper og er mer sportslige.

Vet du hva nummerserien 205/55 R 16 94 V XL betyr? Den forteller hvilken type sommerdekk din bil skal ha, og er oppgitt i bilens vognkort. Her oppgis det vanligvis flere mulige dekkalternativer som bilen kan ha. Blant de godkjente dekkene kan bileieren finne dekk som er mer komfortable ? eller dekk som gir mer presise styreegenskaper og er mer sportslige.
Slik tolker du dekkbeskrivelsen riktig:
I vognkortet for bilen din er det kanskje oppgitt at bilen skal ha dekk av typen 205/55 R 16 94 V XL. Det kan ogs? v?re oppgitt enda en dekkdimensjon som kan brukes p? bilen. Hvilken av disse to dekktypene skal man da velge? Valget blir enklere dersom man vet hva dekkmerkingen betyr.
De to f?rste tallene av 205/55 R 16 94 V XL angir dekkets bredde og profil. I dette tilfellet kan bilen ha dekk som er 205 millimeter brede. Dekkprofilen angir forholdet mellom dekkets h?yde og bredde. I dette tilfellet er dekkets h?yde 55 prosent av bredden.
I vognkortet kan det ogs? angis at bilen kan ha 225/45 dekk. Hvilket alternativ skal man da velge? 225/45-dekket er 20 millimeter bredere enn det f?rste dekket, og profilen er betydelig lavere.
Det bredere dekket med lavere profil gir bedre styref?lelse enn dekket med h?yere profil. Dette betyr at dekket reagerer raskere p? styringen. Denne typen dekk passer for bilf?rere som vil ha sportslige kj?reegenskaper.
– Ulempen er at bredere dekk er mer sporf?lsomme og har noe mer dekkst?y. Vil man ha mer komfortable kj?reegenskaper er det smalere alternativet et bedre valg. Smalere dekk er ogs? sikrere p? v?te veier, fordi de fjerner vann mellom dekk og vei mer effektivt, noe som reduserer risikoen for vannplaning.
Smalere dekk har dessuten lavere rullemotstand, noe som reduserer drivstofforbruket, sier produktsjef Fredrik Hauge i Nokian Dekk AS.
Radialdekk er stabile
Bokstaven R etter tallene som angir dekkets bredde og profil angir dekkets konstruksjon. R st?r for radialdekk, som gir betydelig mer stabile og presise kj?reegenskaper enn diagonaldekkene som var vanligere f?r i tiden.
Nesten alle personbildekk som selges i Norge er radialdekk, s? denne merkingen har ikke s? stor betydning i dag.
Tallet 16 forteller hvilken diameter felgen har i tommer. Det er viktig ? f?lge bilprodusentens anbefalinger n?r det gjelder felgst?rrelse. P? mer sportslige biler skal felgene eksempelvis v?re 17-19 tommer fordi bremsesystemet krever dette.
Du m? v?re ekstra n?ye dersom du selv velger felger og dekk. Store felger krever lavprofildekk, mens mindre felger er for dekk med h?yere profil.
Hva betyr det siste tallet?
Det siste tallet i nummerrekken angir dekkets belastningsklasse. I v?rt eksempel er belastningsklassen 94, noe som betyr at dekket kan b?re en last p? 670 kg. Dersom belastningsklassen var 91, kunne dekket h?yst b?re en last p? 615 kg. Det er viktig ? velge dekk med riktig belastningsklasse for bilen. Ellers kan dekkene slites raskere og ikke t?le belastninger.
Den nest siste bokstaven, V, oppgir dekkets hastighetsklasse, som er den h?yeste hastigheten dekket t?ler. Hva har s? hastighetsklassen ? si i Norge, der h?yeste tillatte hastighet er 100 km/t?
Hastighetsklasse V betyr at h?yeste tillatte hastighet for dekket er 240 km/t. I Norge f?r man ikke kj?re s? fort, men i f?lge et EU-direktiv skal dekkets hastighetsklasse tilsvare bilens toppfart. P? denne m?ten er dekkene sikre ogs? p? tyske motorveier, der det delvis er fri fart.
Den h?yere hastighetsklassen p?virker ogs? dekkets egenskaper i lavere hastigheter. Styringen er mer presis enn med dekk med lavere hastighetsklasse. Samtidig kan dekk i h?yere hastighetsklasser ha d?rligere komfort, siden de gir stivere og mer sporf?lsomme kj?reegenskaper.
Den siste bokstavkombinasjonen XL finnes ikke p? alle dekk. Den betyr at bilen kan ha dekk med h?yere belastningsklasse. I v?rt eksempel er belastningsklassen 94. Dersom den hadde v?rt normale 91, ville man ikke ha beh?vd ? oppgi XL.
– Mange dekkmodeller har produkter b?de i h?yere og lavere belastningsklasse. Dekk i den h?yere belastningsklassen kan b?re ogs? tyngre last uten problemer. Dette betyr at man eksempelvis p? feriereise med tungt lastet bil ikke beh?ver ? v?re urolige for verken dekkskade eller unormalt rask slitasje.
Dekk i h?yere belastningsklasser har en mer robust konstruksjon, noe som reduserer dekkets varmeutvikling og gj?r dekket mer slitesterkt. XL-dekk blir stadig mer vanlig etter hvert som bilene ogs? blir tyngre, sier Fredrik Hauge.
DOT = produksjonssted og ?tid
DOT-merkingen p? dekksiden oppgir hvor dekket er produsert og hvor gammelt det er. De to f?rste sifrene angir hvilken fabrikk som har produsert dekket, mens de fire siste sifrene angir produksjonstiden. Tallene 1314 betyr for eksempel at dekket er produsert i uke 13 i ?ret 2014.
Det anbefales ikke ? bruke dekk i mer enn seks ?r. Dersom du kj?rer lite og dekkene er i god stand, b?r de byttes ut med nye senest etter ti ?r. I ?renes l?p blir dekkenes gummiblanding hardere og grepet svekkes, ogs? om dekkene ellers kan se bra ut.
Dette viser dekkmerkingen;
205: Dekkets slitebanebredde i millimeter
55: Dekkets profil. Dekkets h?yde er her 55 prosent av bredden.
R: Dekkets konstruksjon, i dette tilfellet radialdekk
16: Felgens st?rrelse, diameter i tommer
94: Belastningsklasse
V: Hastighetsklasse
XL: Xtra Load ? h?yere belastningsklasse
EUs dekkmerking letter dekkvalget
Siden november 2012 skal nye dekk ha EUs dekkmerking, som skal gj?re det lettere ? sammenligne dekk. Mange dekkj?pere har fortsatt lite kunnskap om hva dekkmerkingen forteller. Det er viktig ? lese dekkmerkingen n?ye, fordi den gj?r det lettere ? sammenligne hvor sikre og ?konomiske dekkene er.
EUs dekkmerking gir informasjon om dekkets v?tgrep, ekstern dekkst?y og drivstoffeffektivitet.
Under norske sommerforhold er v?tgrepet en viktig egenskap, og derfor b?r man sjekke at dekket har god v?tgrepsklassifisering. Klasse A betyr at dekket har best mulige v?tgrep, mens klasse F er d?rligste v?tgrep.
– Man b?r huske p? at merkingen ikke forteller noe om risikoen for vannplaning eller om kj?reegenskaper p? v?tt underlag generelt. Merkingen forteller bare noe om bremsestrekning p? v?tt underlag, minner Fredrik Hauge om.
Dekkets drivstoffeffektivitet i EU-merkingen er basert p? dekkets rullemotstand. Jo h?yere klassifisering, desto lavere drivstofforbruk.
– Dekk av h?y kvalitet kan redusere drivstoffkostnadene betydelig. Forskjellen p? to p?f?lgende klasser i drivstoffeffektivitet utgj?r en forskjell p? ca. 0,1 liter i forbruk pr. 10 mil, sier Hauge.
Dekk i den beste drivstoffeffektivitetsklassen kan i l?pet av sin levetid spare ca. 90 liter drivstoff, sammenlignet med dekk i den d?rligste klassen.
Dekkets eksterne st?yklassifisering angir dekklyden utenfor bilen. Dekklyden oppgis i decibel i tre klasser. Jo flere svarte lydb?lger dekkmerkingen har, desto h?yere ekstern st?y har dekket.
Les mer:
Tips om hvordan du tar best vare p? dekkene dine:
http://www.nokiantyres.no/innovativt-arbeide/dekkfakta/tips-for-dekkvedlikehold/
EUs dekkmerking:
http://www.nokiantyres.no/innovativt-arbeide/sikkerhet/eu-dekkmerking/
Mer informasjon:
Produktsjef Fredrik Hauge, Nokian Dekk AS ? tlf. 6484 7700, [email protected]

www.nokiantyres.no
www.facebook.com/nokiantyresnorge | www.youtube.com/NokianTyresCom

Nokian Tyres er eneste dekkprodusent i verden som konsentrerer seg om produkter og tjenester for sikker bilkj?ring under nordiske forhold. Innovative dekk for person- og lastebiler, samt traktorer og tunge arbeidsmaskiner markedsf?res hovedsakelig i omr?der med sn? og skoger, og med krevende kj?reforhold p? grunn av ulike ?rstider. Nokian Tyres utvikler produkter der m?let er holdbar sikkerhet gjennom hele dekkets levetid. Nokian Tyres eier dekkjeden Vianor, som omfatter over 1.050 avdelinger i 26 land. Nokian Tyres omsetning i 2013 ble 1.521 millioner euro, og antall ansatte er ca. 4.000.
Vedlagte filer
PDF-dokument Word-dokument

Artykuly o tym samym temacie, podobne tematy