Transport

Sporveien moderniserer og oppgraderer str?mforsyning til T-banestasjonene T?yen og Carl Berner i p?sken.

I p?sken fra 17. til 20.april skal Sporveien bytte de elektriske hovedtavlene for str?mforsyning p? T?yen og Carl Berner stasjon. Det er et omfattende arbeid som skal utf?res.
Form?let med prosjektet er ? f? sikrere 230V str?mforsyning p? T-banestasjonene p? T?yen og Carl Berner.
Det finnes en rekke kritiske banetekniske systemer p? T-banestasjonene som ogs? forsynes via hovedtavlene og underliggende systemer. Sporveien vil n? sikre bedre driftsstabilitet til belysning og andre systemer. Det tas ogs? h?yde for ?kt kapasitet til nye elektriske installasjoner p? stasjonene dersom det blir aktuelt.
Det skal i p?sken skiftes hovedtavler p? T?yen og Carl Berner. Hver stasjon blir stengt i 2 dager:
T?yen torsdag17.april og fredag 18. april
Carl Berner l?rdag 19.april og s?ndag 20. april.
Disse to stasjonene blir stengt for publikum, og T-banen vil kj?re forbi uten ? stoppe for av- og p?stigning. N?dlys og kommunikasjonssystemer vil fungere.
Ved ? bytte tavlene s? vil man f? topp moderne 230V tavler som vil v?re driftssikre og som blant annet ogs? vil sikre mot jordfeil. I de nye tavlene s? vil det ogs? bli satt av
30% ekstra plass til fremtidige utvidelser.
Som f?lge av at T-banen ikke vil stoppe p? T?yen 17. og 18. april samt Carl Berner 19.og 20.
april anbefaler vi de reisende ? benytte de ulike transportalternativene som
Ruter har beskrevet p? sin hjemmeside har beskrevet p? sin hjemmeside.

Sporveien er Norges st?rste leverand?r av kollektivtransport m?lt i antall reiser. I
datterselskapene Sporveien Trikken AS, Sporveien T-banen AS og Unibuss AS ble det i 2012 gjennomf?rt 210 millioner enkeltreiser.
Hele konsernet har rundt 4 000 ansatte og omsetter ?rlig for om lag 3,5 milliarder kroner. Sporveien eier, drifter, bygger ut og vedlikeholder infrastruktur som benyttes til T-bane og trikk, og forvalter en betydelig eiendomsmasse. Konsernet eier ogs? datterselskapene Bussanlegg AS, Sporveisbillettene AS og Sporveis-Annonsene AS. Sporveien er 100 prosent eid av Oslo kommune.
Sporveien operer i et marked som er i sterk vekst. ?kt milj?fokus og en betydelig befolkningsvekst i Oslo og Akershus i ?rene som kommer, gj?r at Sporveiens tjenester er viktigere og er mer etterspurt en noen gang. Hovedkontoret ligger i topp moderne og nyoppussede lokaler p? T?yen i Oslo.

Similar Posts