Transport

Sporveien testkj?rer ekstra tog p? T-banen med prosjektnavnet ??ttende toget?

Sporveien vil i en 14 dagers periode gjennomf?re testkj?ring med et ekstratog i kvarteret p? T-banens fellesstrekning mellom T?yen og Stortinget. Test-toget har f?tt prosjektnavnet det ??ttende toget? og testen skal avdekke om det er mulig ? ?ke kapasiteten i T-banenettet med dagens infrastruktur og vognpark.
Pr?veprosjektet skal gjennomf?res i to uker med oppstart mandag 31.mars. Avgangene kj?res mandag til fredag i tidsrommet 07 ? 19.
F?rste uke kj?res det mellom Mortensrud og Stortinget i begge retninger. Andre uke fra mandag 7.april kj?res det fra Mortensrud til Ensj? og videre til Carl Berner og rundt Ringen og til Mortensrud. Siste dag for pr?veprosjektet er fredag 11.april. Toget vi stoppe for av- og p?stigning og ta med reisende p? vanlig m?te.
Bakgrunn
T-banen opplever en betydelig trafikkvekst samtidig som befolkningstallet i Oslo og omegn ?ker. Det er derfor n?dvendig ? se p? ulike m?ter ? ?ke T-banens samlede kapasitet. Neste sommer er det planlagt en omfattende rehabilitering av ?stensj?banen mellom Hellerud og Mortensrud samtidig som Ringbanen er stengt mellom Carl Berner og Sinsen grunnet bygging av L?renbanen. Utover v?ren og sommeren skal det gjennomf?res arbeider p? ulike strekninger av T-banen. Dette umuliggj?r testing p? et senere tidspunkt, og derfor er dette siste mulighet for blant annet ? teste en mulig linjekombinasjon mellom Grorudbanen og ?stensj?banen via Ringen.
Hva skal testes?
Hvordan og i hvilket omfang et tog ekstra i tunnelen mellom T?yen og Majorstuen eventuelt vil p?virke punktligheten.
Testing av signalsystem, sporveksler og generell logistikk, s?rlig ved samkj?ringspunktene p? Hellerud, Helsfyr, Carl Berner, Ullevaal stadion og Fr?n/Majorstuen. M?let er at det ikke skal oppst? forsinkelser ved disse signalregulerte samkj?ringspunktene.
Prosjektet innbefatter ogs? en test med merking av soner for trafikkstr?mmer og soner for av- og p?stigning p? Jernbanetorget stasjon. Sporveien gj?r dette i samarbeid med Ruter. M?let med denne testen er ? f? kunnskap om hvorvidt dette kan v?re et bidrag for raskere av- og p?stigning p? stasjonene og derved redusere oppholdstidene p? trafikktunge T-banestasjoner.
Sporveien h?per n? ? kunne legge til rette for at Ruter i 2016 kan tilby sine kunder et enda bedre produkt med ?kt kapasitet.
Kontaktpersoner:
Cato Asperud, Sporveien. Tlf: 908 56 044. Sp?rsm?l om pr?veprosjekt “?ttende toget”.
Pressevakt Ruter: Tlf. 400 01 518. Sp?rsm?l knyttet til ruteopplegg, generell ruteinformasjon og utviklingsprosjekt.
Sporveien er Norges st?rste leverand?r av kollektivtransport m?lt i antall reiser. I
datterselskapene Sporveien Trikken AS, Sporveien T-banen AS og Unibuss AS ble det i 2012 gjennomf?rt 210 millioner enkeltreiser.
Hele konsernet har rundt 4 000 ansatte og omsetter ?rlig for om lag 3,5 milliarder kroner. Sporveien eier, drifter, bygger ut og vedlikeholder infrastruktur som benyttes til T-bane og trikk, og forvalter en betydelig eiendomsmasse. Konsernet eier ogs? datterselskapene Bussanlegg AS, Sporveisbillettene AS og Sporveis-Annonsene AS. Sporveien er 100 prosent eid av Oslo kommune.
Sporveien opererer i et marked som er i sterk vekst. ?kt milj?fokus og en betydelig befolkningsvekst i Oslo og Akershus i ?rene som kommer, gj?r at Sporveiens tjenester er viktigere og er mer etterspurt en noen gang. Hovedkontoret ligger i topp moderne og nyoppussede lokaler p? T?yen i Oslo.

Artykuly o tym samym temacie, podobne tematy