Transport

Nye kontrakter p? Oslo Lufthavn

21-03-2014 13:32 CET Veidekke ASA Veidekke Entrepren?r har de siste dagene skrevet avtaler om to nye oppdrag for Oslo Lufthavn AS verdt til sammen 293 millioner kroner ekskl. mva. Det ene oppdraget er ? bygge vei og bro ved hovedterminalen, det andre er arbeider i forbindelse med bygging av en ny taksebane og forlengelse av en annen.

Veidekke Entrepren?r har de siste dagene skrevet avtaler om to nye oppdrag for Oslo Lufthavn AS verdt til sammen 293 millioner kroner ekskl. mva. Det ene oppdraget er ? bygge vei og bro ved hovedterminalen, det andre er arbeider i forbindelse med bygging av en ny taksebane og forlengelse av en annen.

Den st?rste kontrakten er p? 200 millioner kroner og gjelder 120 meters forlengelse av broen utenfor hovedterminalen p? OSL, langs fasaden til det nye sentralbygg vest. En ny rampe fra nedre niv? og en ny bro fra ?vre niv? skal koble det nye vegsystemet til eksisterende bro over jernbanen i syd. Byggearbeidene starter opp i april 2014 og skal avsluttes juli 2016.

Den andre kontrakten er p? 93 millioner kroner for bygg- og anleggsarbeider i forbindelse med forlengelse av taksebane Tango og bygging av ny taksebane Bravo. I tillegg inneholder kontrakten arbeider med ? bygge innkj?ring til ny Norwegian-hangar. Disse arbeidene starter primo april og skal avsluttes allerede i oktober.

– Det er definitivt en fordel at det kommer inn entrepren?rer som har erfaring fra ? jobbe p? flyplasser. Vi bygger samtidig som vi skal drive en operativ flyplass, og setter derfor h?ye krav til sikker trafikkavvikling og at kapasiteten ikke ber?res i s?rlig grad. Da er det godt ? ha folk som har v?rt her f?r, og vi har god erfaring med Veidekke, sier Nic Nilsen, administrerende direkt?r i Oslo Lufthavn AS.

– Det er en stor tillit ? bli valgt til slike jobber. Her oppe har vi meget kompetente folk allerede som har lang erfaring med ? jobbe under krevende forhold, slik det er ? jobbe p? en flyplass i full drift. Begge parter har et sterkt ?nske om ? involvere den andre parten fordi man vet at det gir en meget god effekt, s? her gleder vi oss til ? sette i gang, sier administrerende direkt?r Dag Andresen i Veidekke Entrepren?r.
Pressefoto: Fra venstre Nic Nilsen og Dag Andresen signerer kontrakt

For mer informasjon kontakt:
Prosjektleder Petter Bakke, tlf 92 68 47 47, [email protected]
Prosjektleder Halvor Nordb?, tlf 90 97 85 18, [email protected]
Kommunikasjonssjef Helge Dieset, tlf 90 55 33 22, [email protected]

Veidekke er et av Skandinavias ledende entrepren?rselskap og eiendomsutviklere med en omsetning p? 21 milliarder kroner (2013) og 6 300 ansatte. Virksomheten omfatter bygge- og anleggsoppdrag, boligutvikling, asfaltvirksomhet, pukk og grus samt veivedlikehold. V?re verdier er profesjonell, redelig, entusiastisk og grensesprengende. V?re m?l for HMS er likestilt med v?re ?konomiske m?l. Veidekke kjennetegnes ved en sterk bedriftskultur med involvering og medeierskap som viktige byggesteiner. Over halvparten av de ansatte er medeiere og har til sammen rundt 20 % av aksjene i konsernet. Selskapet er notert p? Oslo B?rs, og har siden starten i 1936 alltid g?tt med overskudd.

Artykuly o tym samym temacie, podobne tematy