Transport

Supplyfart?y p? frimerke om Norden ved havet

Posten Norge har valt supplyfart?yet M/S ?Nordmand Arctic? som motiv for det siste frimerket i serien Norden ved havet.
Den fellesnordiske frimerkeserien har g?tt sidan 2010. Dei ?tte nordiske postselskapa har i 2010, 2012 og i ?r gjeve ut kvart sitt miniatyrark med felles tema. I 2010 var temaet Livet ved Kysten, i 2012 Livet p? havet og i ?r Skip.
– Motiva skal vise skip som er typiske for sitt land, og for Noreg er det naturleg ? knyte frimerket opp mot oljeverksemda. Supplyfart?yet ?Nordman Arctic? fr? reiarlaget Solstad Offshore i Skudeneshavn er eit godt motivval, seier regiondirekt?r Janne Skarsb? i Posten.
Saman med Johannes Solstad fr? Solstad Offshore avduka ho frimerket i Skudeneshavn onsdag 12. mars.
– Vi tykkjer det er ei stor ?re for reiarlaget at Posten har valt eit av v?re skip som motiv for sitt nyaste frimerke, seier administrerande direkt?r Lars Peder Solstad i Solstad Offshore.
Han fortel vidare at Normand Arctic er eit av reiarlagets nyaste og mest milj?venlege skip, og at det siglar p? kliman?ytrale vilk?r fr? BG Group.
Miniatyrarket med frimerket vil v?re i sal fr? m?ndag 17. mars.
Om Solstad Offshore
Solstad Offshore vart grunnlagt i 1964 som Solstad Rederi AS av kaptein Johannes Solstad i Skudeneshavn. Reiarlaget har framleis hovudkontoret sitt der.
Selskapet har ?g kontor i Aberdeen, Rio de Janeiro, Manila, Perth og Singapore, og fl?ten p? 50 skip opererer over heile verda.
Av 1800 tilsette sj?folk er omlag 900 norske, noko som gjer Solstad til ein av dei viktigaste arbeidsgjevarane for norske sj?folk i utanriksfart. Reiarlaget feirar i ?r sitt 50-?rsjubileum.
Om skipet p? frimerket
Namn: Normand Arctic
Byggje?r: 2011 Stad/verft:Vard Langstein verft i Tomrefjord
Type: PSV (Plattform Supply Vessel)
Lengd: 94,30m
Breidde: 20,00m

Norden ved havet ? Skip
Nummer: NK 1875
Motiv frimerke: Supplyskip
Motiv miniatyrark: Oljeplattforma ?Veslefrikk?
Design: Gina Rose
Foto: Harald M. Valderhaug / Solstad Offshore (frimerke), ? Roger Hardy / Samfoto (miniatyrark) Verdi: A-Europa (kr 13,00)
Opplag: 125 000 miniatyrark
Trykk: Offset fr? Joh. Enschedé Security Print, Nederland

Posten Norge AS er et nordisk post- og logistikkonsern som utvikler og leverer helhetlige l?sninger innenfor post, kommunikasjon og logistikk i Norden. Konsernet m?ter markedet med to merkevarer, Posten og Bring. Posten betjener privatkunder i det norske markedet og har ansvaret for daglig postdistribusjon og det landsdekkende salgsnettet med over 1400 salgssteder i Norge. Bring retter seg mot bedriftskunder innen post og logistikk i Norden og best?r av forretningsomr?der med ulik spisskompetanse.

Artykuly o tym samym temacie, podobne tematy