N? er alle MX-tog levert – Sporveien markerer leveransen av MX-tog nr 115.

I dag markerer vi at Oslo n? endelig har f?tt levert alle av de nye T-banevognene (MX3000) og togsett nummer 115 settes i drift i dag. Med det s? er leveransen av de nye T-banevognene fullf?rt og vi kan glede oss over et sv?rt vellykket investeringsprosjekt. N?r nummer 115 n? snart
ruller ut i ordin?r trafikk vil det totalt v?re 345 nye og topp moderne T-banevogner p? sporet i Oslo.
Det f?rste nye MX T-banesettet kom til Oslo v?ren 2005 og ble satt i ordin?r trafikk i september 2006. F?r det slet vi med kvaliteten p? vognparken og de r?de T-banevognene viste i sin tydelighet at de var modne for ? pensjoneres. Tilfredsheten og regulariteten med T-banetilbudet var lav og forventningen til de nye vognene var store. I dag, snart ?tte ?r etter, har T-banen en kundetilfredshet p? 96 prosent og 99,5 prosent av avgangene ble kj?rt i 2013. Innf?ringen av MX 3000 skal ha en stor del av ?ren for dette og det er flott ? se at en betydelig investering b?rer frukter.
Det er mange personer p? tvers av selskapene i kollektivtrafikkfamilien som har v?rt involvert i prosjektet med MX 3000 og det er all grunn til ? takke alle for vel utf?rt arbeid. Alt i fra forprosjekt,
gjennomf?ring, testing, pr?vekj?ringer, vedlikeholdsrutiner, godkjenninger for brann og sikkerhet osv osv. V?r felles visjon ?sammen gj?r vi kollektivtrafikken til et naturlig f?rstevalg? viser at den ogs? gjelder for dette prosjektet. Takk til alle som har bidratt!
“Jobben fremover vil n? bl.a. best? i ? ta godt vare p? vognene og sikre at de f?r et godt vedlikehold og at de skal kunne glede byens befolkning i mange ?r fremover. Sporveien, og v?re n?r 4000 ansatte, skal gj?re v?rt til at vi skal klare det og vi skal gj?re v?rt for at T-banen fortsatt skal ha en positiv utvikling i Oslo og Akershus. I 2013 ble det gjennomf?rt 85 millioner enkeltreiser med T-banen og vi er n? godt rustet til ? klare en ytterligere trafikkvekst.”, sier konsernsjef Cato Hellesj? i en kommentar til dagens begivenhet.
Se markeringen i opptak her:

Sporveien er Norges st?rste leverand?r av kollektivtransport m?lt i antall reiser. I
datterselskapene Sporveien Trikken AS, Sporveien T-banen AS og Unibuss AS ble det i 2012 gjennomf?rt 210 millioner enkeltreiser.
Hele konsernet har rundt 4 000 ansatte og omsetter ?rlig for om lag 3,5 milliarder kroner. Sporveien eier, drifter, bygger ut og vedlikeholder infrastruktur som benyttes til T-bane og trikk, og forvalter en betydelig eiendomsmasse. Konsernet eier ogs? datterselskapene Bussanlegg AS, Sporveisbillettene AS og Sporveis-Annonsene AS. Sporveien er 100 prosent eid av Oslo kommune.
Sporveien operer i et marked som er i sterk vekst. ?kt milj?fokus og en betydelig befolkningsvekst i Oslo og Akershus i ?rene som kommer, gj?r at Sporveiens tjenester er viktigere og er mer etterspurt en noen gang. Hovedkontoret ligger i topp moderne og nyoppussede lokaler p? T?yen i Oslo.

Authors
Top