Transport

God sikkerhetsstyring p? T-banen

SJT (Statens Jernbanetilsyn) gjennomf?rte tilsyn hos Sporveien T-banen i 2012 og et oppf?lgingstilsyn i 2013. Resultatene tyder p? at virksomheten har god sikkerhetsstyring og god styring med leverand?rer.

– Vi er forn?yd med sikkerhetsarbeidet til Sporveien T-banen og deres oppf?lging mot leverand?rene IE (Infrastrukturenheten i Sporveien) og PE (Produksjonsenheten i Sporveien), sier Erik ?. Reiers?l-Johnsen, direkt?r i Statens jernbanetilsyn.
Statens jernbanetilsyn merker seg spesielt:
– god samordning av leverand?rene for vedlikeholdstjenester
– at virksomheten har sluttf?rt gamle avvik
– at oppgraderingsbehovet av infrastrukturen er betraktelig redusert i 2013
– at analysearbeidet legger grunnlag for en m?lrettet og verifiserbar beredskap
– at virksomheten identifiserer viktige utfordringer, og at det ser ut til ? v?re gjennomf?ringskraft til ? f? gjort forbedringer

Sporveien er Norges st?rste leverand?r av kollektivtransport m?lt i antall reiser. I
datterselskapene Sporveien Trikken AS, Sporveien T-banen AS og Unibuss AS ble det i 2012 gjennomf?rt 210 millioner enkeltreiser.
Hele konsernet har rundt 4 000 ansatte og omsetter ?rlig for om lag 3,5 milliarder kroner. Sporveien eier, drifter, bygger ut og vedlikeholder infrastruktur som benyttes til T-bane og trikk, og forvalter en betydelig eiendomsmasse. Konsernet eier ogs? datterselskapene Bussanlegg AS, Sporveisbillettene AS og Sporveis-Annonsene AS. Sporveien er 100 prosent eid av Oslo kommune.
Sporveien operer i et marked som er i sterk vekst. ?kt milj?fokus og en betydelig befolkningsvekst i Oslo og Akershus i ?rene som kommer, gj?r at Sporveiens tjenester er viktigere og er mer etterspurt en noen gang. Hovedkontoret ligger i topp moderne og nyoppussede lokaler p? T?yen i Oslo.

Similar Posts