Transport

Norwegian med god passasjervekst og h?y fyllingsgrad

Norwegian fl?y vel 1,5 millioner passasjerer i februar 2014, en ?kning p? 22 prosent sammenlignet med samme m?ned i fjor. Fyllingsgraden ?ker selv med sterk kapasitetsvekst.
I februar fl?y 1 527 099 passasjerer med Norwegian, en ?kning p? 22 prosent sammenlignet med samme m?ned i fjor. Den totale trafikkveksten (RPK) ?kte med 48 prosent, mens kapasiteten (ASK) ?kte med 46 prosent denne m?neden. Fyllingsgraden var 79,3 prosent i februar, opp ett prosentpoeng.
– Vi har ?kt tilbudet til kundene betydelig, med flere ruter og frekvenser. Selv med en sterk kapasitetsvekst fylles flyene, noe vi er sv?rt godt forn?yd med. Samtidig ser vi at det er sterk konkurranse i markedet og mange billige billetter i salg. Det er bra for kundene at konkurransen virker. I Norwegian er vi beredt til ? konkurrere, med stadig flere splitter nye fly i fl?ten og et utvidet rutetilbud til nye reisem?l. Nye fly med lavere drivstofforbruk er den viktigste ?rsaken til at Norwegian kan holde kostnadene nede og tilby stadig flere billetter til lave priser, sier administrerende direkt?r Bj?rn Kjos.
I februar fikk Norwegian levert to fabrikknye Boeing 737-800 av totalt 14 i 2014. I tillegg f?r selskapet fire nye 787 Dreamlinere i l?pet av f?rste halv?r. Norwegians flyfl?te er blant de mest moderne og milj?vennlige i Europa.
Norwegian gjennomf?rte 99,8 prosent av de planlagte flygningene i februar, hvorav 83,9 prosent gikk p? oppsatt rutetid.
Se detaljerte trafikktall i vedlagte pdf.
Kontaktpersoner:
Kommunikasjonsdirekt?r Anne-Sissel Sk?nvik, tlf. 97 55 43 44
Finansdirekt?r Frode Foss, tlf. 91 63 16 45

Norwegian er Skandinavias nest st?rste flyselskap og det tredje st?rste lavprisselskapet i Europa. I dag opererer Norwegian 416 ruter til 126 destinasjoner i Europa, Nord-Afrika, Midt?sten, Thailand og USA. Norwegian frakter over 20 millioner passasjerer i ?ret. Selskapet er b?rsnotert (2003) og har om lag 3 500 ansatte. Norwegian har 89 fly i fl?ten med en gjennomsnittsalder p? 4,8 ?r (per januar 2014). Norwegian faser l?pende inn nye, mer milj?vennlige fly og har en en av de mest moderne fl?tene i Europa. I 2013 ble Norwegian k?ret til Europas beste lavprisselskap av anerkjente SkyTrax World Airline Awards. Det er flypassasjerene selv som bed?mmer over 200 flyselskaper over hele verden i det som er betegnes som den mest prestisjefylte anerkjente prisutdelingen i flybransjen.
F?lg Norwegian p? Facebook her.
F?lg Norwegian p? YouTube her.

Artykuly o tym samym temacie, podobne tematy