Transport

Stadig flere reiser kollektivt

I 2013 ble det foretatt 309 millioner reiser med kollektivtransport i Oslo og Akershus. Det er en oppgang p? 9 millioner fra 2012, og en ?kning p? 3,1 prosent. ? Veksten er gledelig, men samtidig er det en stor utfordring ? m?te fremtidig vekstbehov, sier administrerende
direkt?r i Ruter, Bernt Reitan Jenssen.
Investeringene fra Oslo kommune og Akershus fylkeskommune de siste ?rene har gitt resultater i form av flere reisende og at de er stadig mer forn?yd med kollektivtilbudet.
Kollektivtrafikken ?ker mer enn bil
Oslo er det hovedstadsomr?det som vokser raskest i Europa. Kollektivtrafikken i Ruters trafikkomr?de tilsvarer rundt n?r 60 prosent av all kollektivtrafikk i Norge. Veksten p? 3,1 prosent er betydelig mer enn veksten i biltrafikken, som ?ker med 0,7 prosent i Oslo og 0,8 prosent i Akershus. St?rst er veksten p? T-banen. Her ble det foretatt 85 millioner p?stigninger i 2013, som er en ?kning p? 3 millioner fra 2012.
? I 2013 oppn?dde vi flere milep?ler, som utvidelse av T-banelinje 2 til Avl?s, oppstart p? bygging av L?renbanen og et utvidet rutetilbud p? T-bane og buss. B?de trafikkveksten og tilbakemeldingene fra kundene v?re viser at flere avganger og utvidet linjenett gj?r kollektivtilbudet mer attraktivt, sier administrerende direkt?r Bernt Reitan Jenssen i Ruter.

? Sporveien har v?rt gjennom et godt og spennende ?r i 2013, og jeg er sv?rt tilfreds med at vi n? ser solide effekter av det m?lrettede arbeidet vi legger ned for ? tilby best mulig kollektivtjenester til innbyggerne i Oslo og Akershus.
Hele 96 prosent av de reisende med T-banen sier de er forn?yd og 99,5 prosent av avgangene v?re ble kj?rt som planlagt i 2013. Samtidig er det gledelig at oppgraderingsbehovet p? T-banen for f?rste gang noensinne ble redusert i 2013, og vi oppgraderer n? mer enn vi sliter p? vognmateriell, eiendom og infrastruktur, sier konsernsjef i Sporveien Cato Hellesj?.
Fortsatt vekst krever investeringer
De fem siste ?rene, fra Ruter ble etablert i 2008, har antall reiser steget med 65 millioner. I denne perioden har det v?rt mulig ? ?ke tilbudet ved ? sette inn mer materiell og utnytte dette bedre, blant annet ved ? mate mer til tog. Utfordringen i ?rene som kommer er at infrastrukturen er i ferd med ? n? smertegrensen, slik at veksten ikke lenger kan tas ved ? sette inn nytt materiell.
? Flere steder har vi allerede satt inn de st?rste bussene, vi kj?rer med doble vognsett p? T-banen i den st?rste delen av driftsd?gnet, og det er s? ? si umulig ? sende flere avganger gjennom T-banetunellen i Oslo. For ? m?te befolkningsveksten trenger Oslo og Akershus investeringer i ny infrastruktur. Ny T-banetunell i Oslo og forlengelse av T-banen til Fornebu er de viktigste tiltakene for ? ?ke kapasiteten i kollektivtrafikken. Skal vi greie ? m?te befolkningsveksten er det viktig at vi opprettholder et h?yt tempo i arbeidet med ? bygge ut infrastrukturen, sier Bernt Reitan Jenssen.
Tydelig politisk m?l ? ?ke kollektivtrafikken
Ruters eiere har som m?l at kollektivtrafikken fortsatt skal vokse mer enn biltrafikken.
? Oslo og Akershus leverer landets beste kollektivtilbud. Vi har lykkes i ? gj?re det enkelt for folk ? ta gr?nne og milj?vennlige valg i hverdagen, og er p? god vei mot ? innfri m?let om at trafikkveksten skal tas med kollektiv, sykkel og gange. For ? klare ? utvide tilbudet i takt med befolkningsveksten er det viktig at staten kommer p? banen og dekker en st?rre del av investeringskostnadene fremover, sier Guri Melby (V), byr?d for milj? og samferdsel i Oslo.
? Det er fantastisk flott at vi fortsatt klarer ? holde s? h?y vekst. Vi har n? fullt fokus p? ? f? p? plass finansiering av ny T-bane til Fornebu. Vi m? samtidig jobbe videre med ? forbedre tilbudet p? tvers i Akershus, b?de for ? styrke byomr?dene, og for en best mulig utnyttelse av et felles kollektivtilbud uavhengig av hvem som har ansvaret for dette, sier fylkesordf?rer Anette Solli (H)

? Ruter har planene klare for utvikling av fremtidens kollektivtilbud i Oslo og Akershus, og vi opplever at vi n? er inne i en konstruktiv prosess med b?de politikere og samarbeidspartnere for ? f? finansieringen p? plass, fremholder Reitan Jenssen.

Kontaktperson for Sporveien: kommunikasjonssjef Cato Asperud: mobil: 908 56 044
Kontaktpersoner:
Byr?d for milj? og samferdsel, Guri Melby, mobil 951 59 895
Fylkesordf?rer Anette Solli, mobil 901 88 965
Pressetalsperson i Ruter As, Sofie Bruun, mobil 952 10 371
Ruters pressevakt, mobil 400 01 518
Sporveiens kommunikasjonssjef Cato Asperud: mobil 908 56 044

Sporveien er Norges st?rste leverand?r av kollektivtransport m?lt i antall reiser. I
datterselskapene Sporveien Trikken AS, Sporveien T-banen AS og Unibuss AS ble det i 2012 gjennomf?rt 210 millioner enkeltreiser.
Hele konsernet har rundt 4 000 ansatte og omsetter ?rlig for om lag 3,5 milliarder kroner. Sporveien eier, drifter, bygger ut og vedlikeholder infrastruktur som benyttes til T-bane og trikk, og forvalter en betydelig eiendomsmasse. Konsernet eier ogs? datterselskapene Bussanlegg AS, Sporveisbillettene AS og Sporveis-Annonsene AS. Sporveien er 100 prosent eid av Oslo kommune.
Sporveien operer i et marked som er i sterk vekst. ?kt milj?fokus og en betydelig befolkningsvekst i Oslo og Akershus i ?rene som kommer, gj?r at Sporveiens tjenester er viktigere og er mer etterspurt en noen gang. Hovedkontoret ligger i topp moderne og nyoppussede lokaler p? T?yen i Oslo.

Similar Posts