Transport

Glimt fra skipsbyggingen i Vestfold

S?ndag 9. mars Kl. 13.00
Sted: R?de Kors-huset i Sandefjord
13.00: Foredrag
Glimt fra skipsbyggingen i Vestfold
ved Stig Tore Lunde, maritim koordinator, Vestfoldmuseene og
Terje Thorbj?rnsen, skipsbygger fra Horten
Skipsbyggingen i Vestfold var en viktig n?ring. Skipsbygger Terje Thorbj?rnsen har i tre b?ker beskrevet hj?rnesteinsbedriften Horten Verft A/S, som var i virksomhet i nesten 200 ?r. Sammen med r?dgiver Stig Tore Lunde vil han trekke fram noen h?ydepunkter fra flere beddinger rundt i fylket. Det vil bli vist noen eksempler fra filmsamlingene til Prosjekt verft fra virksomheten p? A/S Framn?s mekaniske V?rksted.
Prosjekt verft er navnet p? en m?lrettet innsamling av materiale fra skipsbygging i Vestfold p? slutten av 1980-tallet.
Gratis inngang
Bildetekst:
?Fram? p? beddingen i Rekkevik like f?r sj?setting i 1892
Foto: Larvik Sj?fartsmuseums fotosamling
Vestfoldmuseene ble opprettet som et interkommunalt selskap i 2009, ved sammensl?ingen av museer og arkiv i Vestfold. Vestfoldmuseene eies av ni kommuner og Vestfold fylkeskommune med 68 ansatte fordelt p? de ulike avdelingene. Vestfoldmuseene har eget styre, og selskapets ?verste myndighet er representantskapet.
Selskapet har driftsansvar for enhetene; Museene i Nordre Vestfold (Berger museum, Aluminiummuseet og Jernverket Eidsfoss), Midgard historisk senter, Slottsfjellsmuseet, Haugar Vestfold Kunstmuseum, Hvalfangstmuseet, Larvik museum, Vestfoldarkivet med fellestjenesten Samlingsforvaltningen og Munchs hus.

Artykuly o tym samym temacie, podobne tematy