Scania sj?f?rkonkurranser: Sikkerhet f?rst – deretter moro!

Konkurransen startet som en respons p? Europakommisjonens direktiv
i 2003 om f?reroppl?ring, som tok sikte p? ? minimere milj?p?virkningen fra
veitransport ved ? ?ke fokus p? trafikksikkerhet og drivstofforbruk.
EU-kommisjonen har siden sluttet seg til arrangementet.
Erik Ljungberg, Senior Vice President Sales Corporate Relations hos
Scania, sier at Scania mener gode sj?f?rer er den viktigste faktoren for ? sikre
trafikksikkerhet, minimere de milj?messige konsekvensene av veitransport og bidra
til en effektiv transportbransje. “Alle i transportbransjen kan gj?re noe,
” fortsetter han. “? organisere omfattende og krevende konkurranser
for lastebilsj?f?rer over hele verden er ett av Scanias mange bidrag. Lastebilsj?f?rer,
transportbransjen og sponsorer har alle vist stor interesse for konkurransen
“. Flere enn 500 sj?f?rer har forh?ndsp?meldt seg til konkurransen bare i
Tyskland.” avslutter Ljungberg.
Mikael Person, General Manager for Scania Driver Competitions, har
fulgt konkurransen tett siden starten. “Vi tror konkurransen har en
innvirkning, ” sier han. “Ferdigheter og sj?f?rers fokus p?
trafikksikkerhet ?ker i markeder der Scania arrangerer disse konkurransene.
“Dette utsagnet er st?ttet opp av resultatene fra sp?rreunders?kelser gjennomf?rt
i etterkant av konkurransene i 2012. Deltakende sj?f?rer f?lte at de hadde
forbedret sine ferdigheter i forbindelse med konkurransen.
“Konkurransen har vokst kraftig fra 18.000 deltakere for ti
?r siden,” forklarer Person. Ikke bare har antall deltakende sj?f?rer ?kt.
Scania har ogs? m?tt en stadig ?kende interesse fra sponsorer og organisasjoner
som samferdselsmyndighetene og trafikksikkerhetsorganisasjoner. Blant sponsorene
i Europa finner vi dekkprodusenten Michelin, den internasjonale
veitransportunionen (IRU) og det store tilhengerfirmaet Schmitz Cargobull.
Yrkessj?f?rer m?ter flere utfordringer i l?pet av en arbeidsdag
enn bare det ? kj?re fra A til B. Dette pr?ver man ? gjenspeile i ?rets
arrangement ved ha en rekke overraskelser p? lur for ? holde sj?f?rene p? t?
hev. “I ?r utfordrer vi sj?f?rene til ? vise at de kan h?ndtere
overraskelser og beholde roen i vanskelige og stressende situasjoner, ”
avslutter Person.
For ytterligere informasjon, vennligst kontakt:Mikael Person, General Manager for Scania Driver Competitions, Scania,tlf . 46 8 553 856 57epost: [email protected]
Norsk Scania AS ? et ledende selskap innen
transportl?sninger
Norsk Scania AS ble etablert i 1945. I dag er vi et datterselskap av det
svenske verdensomspennende konsernet Scania CV AB, og representerer alle deres
produkter; lastebiler, busser, motorer og servicemarkedstjenester i det norske
markedet. Vi er Norges st?rste egeneide forhandlerkjede av tunge kj?ret?y med 42 anlegg, en omsetning i 2013 p? 3,5 milliarder kroner og mer enn 950 ansatte, hvor hovedtyngden er knyttet til
servicemarkedet.
Vedlagte filer
PDF-dokument

Authors

Related posts

Top