Transport

Norwegian med et ?rsresultat p? 437 millioner i 2013

Norwegian legger i dag frem et ?rsresultat f?r skatt p? 437 millioner kroner. For fjerde kvartal isolert ble resultatet ?283 millioner. 2013 har v?rt preget av sterk passasjervekst og internasjonal ekspansjon, og store ekstrakostnader i forbindelse med oppstart av langdistanseoperasjonen.
2013 er det syvende ?ret p? rad Norwegian g?r med overskudd. ?rsresultatet f?r skatt (EBT) ble 437 millioner kroner i 2013, mot 623 millioner i 2012.
Omsetningen kom opp i 15,6 milliarder kroner ? en vekst p? 21 prosent. Kapasiteten (ASK) ?kte med hele 32 prosent. Likevel holdes fyllingsgraden oppe. Norwegian hadde tre millioner flere passasjerer i 2013 enn ?ret f?r og fl?y totalt 20,7 millioner reisende. Markedsandelene vokser i alle markeder.
Ekstrakostnader knyttet til oppstart av langdistanseoperasjonen har p?virket resultatene merkbart og utgjorde 216 millioner kroner for ?ret sett under ett. Bare i tredje kvartal utgjorde de ekstra kostnadene 101 millioner kroner. I fjerde kvartal var det tilsvarende bel?pet 45 millioner kroner. Dette omfatter innleiekostnader, ekstra drivstoff og kostnader til hotell, mat og drikke for forsinkede passasjerer som er blitt ber?rt av alle de tekniske og operasjonelle problemene i langdistanseoperasjonen.
Fjerde kvartal 2013
For fjerde kvartal alene omsatte Norwegian for 3,8 milliarder kroner, en ?kning p? 22 prosent fra tilsvarende kvartal ?ret f?r. Resultatet f?r skatt (EBT) var ?283 millioner kroner, mot 23 millioner kroner ?ret f?r. 5,25 millioner passasjerer fl?y med selskapet i fjerde kvartal, noe som utgjorde en passasjervekst p? 20 prosent. Kapasitetsveksten gikk ytterligere opp mot slutten av ?ret til 41 prosent, mens fyllingsgraden ?kte med ett prosentpoeng.
– Vi har hatt uventet store kostnader knyttet til oppstart av langdistanseoperasjonen, med forsinkede flyleveranser og tekniske problemer. Videre er ?rsresultatet p?virket av en svakere norsk krone. Samtidig kan vi sl? fast at v?r forretningsmodell virker i tr?d med strategien. Kontantstr?mmen har v?rt meget god i 2013. Vi har kuttet kostnader og satt inn mye ny kapasitet, samt opprettholdt fyllingsgraden. At det er sterk konkurranse i enkelte ruteomr?der gjenspeiler seg i prisene, men denne konkurransen blir Norwegian stadig bedre rustet til ? m?te, sier administrerende direkt?r Bj?rn Kjos.
Se kvartalsrapport for flere tall og detaljer.

Kontaktpersoner:
Finansdirekt?r Frode Foss, tel 91 63 16 45
Kommunikasjonsdirekt?r Anne-Sissel Sk?nvik, tel 97 55 43 44

Norwegian er Skandinavias nest st?rste flyselskap og det tredje st?rste lavprisselskapet i Europa. I dag opererer Norwegian 413 ruter til 128 destinasjoner i Europa, Nord-Afrika, Midt?sten, Thailand og USA. Norwegian frakter over 20 millioner passasjerer i ?ret. Selskapet er b?rsnotert (2003) og har om lag 3 500 ansatte. Norwegian har 89 fly i fl?ten med en gjennomsnittsalder p? 4,8 ?r (per januar 2014). Norwegian faser l?pende inn nye, mer milj?vennlige fly og har en en av de mest moderne fl?tene i Europa. I 2013 ble Norwegian k?ret til Europas beste lavprisselskap av anerkjente SkyTrax World Airline Awards. Det er flypassasjerene selv som bed?mmer over 200 flyselskaper over hele verden i det som er betegnes som den mest prestisjefylte anerkjente prisutdelingen i flybransjen.
F?lg Norwegian p? Facebook her.
F?lg Norwegian p? YouTube her.

Artykuly o tym samym temacie, podobne tematy


Tagi: #NOK   #Nya Hov   #Nye Hov   #Veidekke Bostad