Biler

Nokian Tyres plc 2013: ?kte markedsandeler og solide marginer under krevende forhold

10-12/2013
Nokian Tyres Gruppens omsetning i fjerde kvartal ble 411,8 millioner euro (446,4 millioner euro i 4. kvartal 2012). Driftsresultatet ble 93,2 mill. euro (111,8). Resultatet for perioden ble -36,4 mill. euro (88,3) p? grunn av en ilagt tilleggsskatt p? 100,3 mill. euro i Finland fra ?rene 2007-2010. Fortjeneste pr aksje ble -0,28 euro (0,67 euro).
1-12/2013
Nokian Tyres Gruppens omsetning gikk ned med 5,7% til 1.521,0 mill. euro (1.612,4 mill. i 2012). Driftsresultatet ble redusert med 7,1% til 385,5 mill. euro (415,0), inkludert tap p? fordringer og provisjoner med 14,3 mill. euro (5,3). Fortjeneste for perioden ble 183,7 mill. euro (330,9), vesentlig redusert p? grunn av tilleggsskattene p? 100,3 mill. euro i Finland fra ?rene 2007-2010. Fortjeneste pr. aksje ble 1,39 euro (2,52). Kontantstr?m fra driften var 325,6 mill. euro (262,3 mill. euro).
Styret foresl?r utbytte p? 1,45 euro (1,45 euro) pr. aksje.
Utsikter:
Ettersp?rselen etter dekk p? ettermarkedet ventes ? ?ke i de nordiske land og i Sentraleuropa i 2014. I Russland begrenses ettersp?rselen fortsatt at svak ?konomisk vekst og stans i veksten av bilsalget. Det ventes en klar ?kning i ettersp?rselen etter de viktigste produktene fra Nokian innen tunge industridekk. Prissituasjonen vil fortsatt v?re stram for alle kategorier dekk i 2014.
Nokian Tyres venter en svak omsetningsvekst i 2014, med en forsiktig start p? 1.kvartal. Salget ventes ? ?ke p? alle viktige markeder ? Norden, Sentraleuropa, Nord-Amerika og Russland og CIS-landene. Noe vekst er ventet i alle produktgrupper.
Marginene vil f? hjelp av reduserte r?varekostnader (euro/kg) med 16% i 1. kvartal 2014 sammenlignet med foreg?ende ?r, og med 5% for hele ?ret 2014, noe som vil gi en ?medvind? p? 22 mill. euro i forhold til 2013.
For 2014 er selskapet i posisjon til ? f? vekst i b?de omsetning og driftsresultat.
Kim Gran, President og CEO:
– Nokian Tyres sterke posisjon som markedsleder i Russland og de nordiske land ble ytterligere styrket i 2013, og vi klarte igjen ? ?ke b?de markedsandel og distribusjonsnettverk.
Det nye vinterdekket Nokian Hakkapeliitta 8 setter nye standarder for vinterdekk, og hjalp oss med ? holde prisene oppe, forbedre v?r salgsmiks og bokf?re god vekst i premium-segmentet.
Til tross for motvind p? markedene i 2013, klarte vi ? opprettholde rimelig god l?nnsomhet og en sterk kontantstr?m. Selskapet er gjeldfritt og har en sterk balanse, noe som gir oss en solid plattform for videre vekst og verdistigning.
I 2014 ser vi tegn til bedring, spesielt i Sentraleuropa, og vi tar sikte p? topplinjevekst og gode marginer med basis i v?re suksessrike produktlinjer, utvidet distribusjon, effektiv industriell struktur og lavere r?varekostnader.
Nokian Tyres solgte igjen godt i de nordiske land, og v?r allerede sterke markedsposisjon ble ytterligere styrket takket v?re solid vekst, spesielt i Sverige. V?r markedsandel for vinterdekk i Norden n?dde en all-time-high med 37%.
Salgsveksten i Russland stoppet litt opp, men vi klarte igjen en god salgs?kning for vinterdekk i et svakere marked.
Et h?ydepunkt var en klar salgsvekst i Sentral- og ?st-Europa. Utvidelsen av distribusjonsnettverket begynner ? gi avkastning med salgsvolum som ?ker raskere enn den gjennomsnittlige ettersp?rselen i markedet. Vi hadde klar vekst i Tyskland, Polen og Frankrike.
Vi fortsatte ? utvikle og forbedre b?de produktivitet og industrielle struktur. Utvidelser med nye produksjonslinjer i v?r russiske fabrikk ?kte ?rskapasiteten her til mer enn 15 millioner dekk ved utgangen av 2013. Vi har fremdeles muligheter til ? ?ke kapasiteten raskt for ? m?te vekst i markedet.
Utvidelsen av v?rt distribusjonsnettverk fortsatte, og vi ?pnet 169 nye Vianor-anlegg i 2013. Kjeden omfatter n? 1.206 enheter i 27 land. I Russland omfatter Nokian Tyres forhandlerprogram n? n?rmere 3.300 dekk- og bilforhandlere. En ny ?light? franchise-modell ? Nokian Authorized Dealer (NAD) – ble rullet ut i 2013 med 432 avtalebutikker i Europa og Kina.
V?r netto fortjeneste for ?ret ble hardt rammet av kursutviklingen og tilleggsskatter p? 100,3 mill. euro i Finland. Vi er sterkt uenige i skattevedtaket, som vi anser ? v?re i konflikt med lovgivningen og skatteavtalene. Vi kommer til ? anke avgj?relsen i alle instanser som er n?dvendig, og har tillit til at avgj?relsen vil bli omgjort.
Vi ser p? fremtiden med optimisme. V?rt utvidete produktprogram, kombinert med overbevisende testseire p? alle kjernemarkeder i 2013, utgj?r v?rt beste produktutvalg noen sinne. Vi ser tegn til bedring i ettersp?rselen p? v?re viktigste markeder, og v?rt distribusjonsnettverk, Vianor og NAD, vil vokse videre, noe som gir oss et sterkt utgangspunkt for ?kt salg i 2014. Lavere r?varekostnader og ?kt andel russisk produksjon vil bidra ytterligere til v?r l?nnsomhet, sier Kim Gran, President og CEO i Nokian Tyres.
Personbildekk
Salget av Nokian personbildekk n?dde i 2013 1.137,0 mill. euro (1.220,1), ned 6,8% sammenlignet med 2012. Driftsresultatet ble 378,5 mill. euro (410,8). Negativ salgsutvikling kan spesielt relateres til at kontraktproduksjonen av dekk for Bridgestone ble avsluttet i 1. halv?r, i tillegg til ugunstig kursutvikling for russiske rubler i 2. halv?r.
Nokian Tyres er markeds- og prisleder i de nordiske land og Russland, og er en voksende premium-leverand?r i Sentral- og ?st-Europa. Selskapet fortsatte ? ?ke sine markedsandeler i Russland og CIS-landene.
Tunge dekk
Nokian Heavy Tyres omsetning ble i 2013 95,7 mill. euro (104.4), ned 8,4% i forhold til ?ret f?r. Driftsresultatet ble 10,3 millioner (11,3).
Omsetningsreduksjonen henger sammen med generelt svak ettersp?rsel etter tunge spesialdekk og redusert produksjon av tungt materiell i Europa. Ettersp?rselen etter skogsmaskindekk begynte igjen ? ?ke i siste kvartal av 2013. Reduserte r?varekostnader og forbedret produktivitet hjalp til ? holde marginene oppe.
Oppgraderingen av fabrikken vil v?re avsluttet tidlig i 2014.
I 4. kvartal 2013 ble det gjennomf?rt en restrukturering slik at Nokian Heavy Tyres n? ogs? inkluderer lastebildekk (Nokian Truck Tyres) med virkning fra 1. januar 2014. Det er ventet at positive synergier av dette vil vise seg b?de i salgstall og reduserte faste kostnader allerede i 2014.
Nokian Truck Tyres omsatte i 2013 for 54,0 mill. euro, opp 2,2% sammenlignet med 2012. Driftsresultatet endte p? 10,1 mill. euro (8,6).
Vianor
Ved utgangen av 2013 hadde Vianor 183 (182) egeneide avdelinger i Finland, Sverige, Norge, USA, Sveits og Russland. Vianors omsetning i 2013 ble 312,5 mill. euro (315,3), ned 0,9% sammenlignet med 2012. Driftsresultatet ble -1,8 mill. euro (0,0).
I en utfordrende markedssituasjon klarte Vianor ? vinne nye markedsandeler p? vinterdekk. Negativt driftsresultat var f?rst og fremst for?rsaket av en d?rlig vinter med lite sn? midtvinters i de nordiske land. Dette f?rte blant annet til at en god del vinterdekksalg ble flyttet fra 4. kvartal 2013 til 1. kvartal 2014.
Overgangen fra rene dekkverksteder til full-service bilverksteder fortsetter med investeringer i eksisterende anlegg og oppkj?p av frittst?ende verksteder for integrasjon i Vianor-avdelinger.
M?let er n? ? ha 1.340 Vianor-anlegg innen utgangen av 2014 gjennom fortsatt utvidelse av franchise-nettverket.

Nokian Tyres er eneste dekkprodusent i verden som konsentrerer seg om produkter og tjenester for sikker bilkj?ring under nordiske forhold. Innovative dekk for person- og lastebiler, samt traktorer og tunge arbeidsmaskiner markedsf?res hovedsakelig i omr?der med sn? og skoger, og med krevende kj?reforhold p? grunn av ulike ?rstider. Nokian Tyres utvikler produkter der m?let er holdbar sikkerhet gjennom hele dekkets levetid. Nokian Tyres eier dekkjeden Vianor, som omfatter over 1.050 avdelinger i 26 land. Nokian Tyres omsetning i 2012 ble 1.612 millioner euro, og antall ansatte er ca. 4.000.
Vedlagte filer
PDF-dokument Word-dokument

Artykuly o tym samym temacie, podobne tematy

Tagi: #Billedtekst Hyundais   #Hyundai Motor Company   #Korea