Transport

Lynrask duty-free-handel ved norske lufthavner

I ASQ-unders?kelsen, som er gjennomf?rt gjennom 1000 passasjerintervjuer per lufthavn, er snittiden passasjerene bruker p? ? kj?pe parfyme, alkohol og sjokoladekj?p beregnet til i underkant av 20 minutter. Lengst tid bruker man p? Island og Keflavik. Over en halvtime er snittiden der.
Raskest ved Stavanger lufthavn
Ved de fire st?rste Avinor-lufthavnene er det de reisende ved Stavanger lufthavn som gj?r unna duty-free raskest. Der klokkes de inn p? under 15 minutter, mens passasjerene bruker rundt to minutter mer ved Oslo Lufthavn.
?men bruker lengst tid ved matbordet
Men om rogalendingene har det travelt med ? handle, bruker de lengst tid ved matbordet sammenlignet med passasjerene ved de andre store lufthavnene i Norge (om enn med knapp margin). I overkant av 25 minutter settes av til m?ltidet, etterfulgt av Bergen med n?rmere 23 minutter og Trondheim og Oslo Lufthavn med n?rmere 22 minutter.
-Vi er jo plassert midt i matfylket Rogaland, noe vi har jobbet for ? l?fte fram p? lufthavnen. Og vi ser at satsingen p? lokal mat har v?rt en suksess, sier markedssjef ved Stavanger lufthavn, Ina Eld?y.

Artykuly o tym samym temacie, podobne tematy