Transport

Ny utstilling: 1971 Willy Brandt

18. desember er det 100 ?r siden Willy Brandt ble f?dt, og i 2013 er det 80 ?r siden Brandt kom til Norge f?rste gang. Tirsdag 3. desember ?pner Nobels Fredssenter en mindre utstilling med dokumentarfotografier og karikaturer for ? feire fredsprisvinneren fra 1971.
Brandts mange?rige kamp mot nazismen skapte tillit b?de i ?st- og Vest-Europa, hos polakker og russere s? vel som hos franskmenn, briter og amerikanere. Brandt var borgermester i Vest-Berlin under den kalde krigens kj?ligste dager, og deretter vesttysk utenriksminister og forbundskansler. I 1971 mottok Willy Brandt Nobels fredspris for sin avspenningspolitikk overfor ?st-Europa.
?Det er hundre ?r siden fredsprisvinneren og Norgesvennen Willy Brandt ble f?dt, og det er vel verdt ? markere med en utstilling?, sier Nobels Fredssenters direkt?r Bente Erichsen.
?Hans betydning for nye idealer i Tyskland etter krigen og hans arbeid for avspenning mellom ?st og Vest ga gjenklang i mange ti?r etter at han gikk av som kansler i 1974.?

Willy Brandt kom til Norge og Oslo som politisk flykning i 1933, hvor han bodde til 1940, og igjen etter frigj?ringen. Hans n?re b?nd til Norge ble understreket i Nobelforedraget som han ogs? delvis holdt p? norsk: ?I Norge l?rte jeg hva naboskap er for noe, i det indre og utad. Her l?rte jeg ? hente begreper som frihet, rettferd, solidaritet ned fra kateteret og l?srive dem fra en snever sammenheng og overf?re dem til allmenne samfunnsmessige og internasjonale sammenhenger.? Willy Brandt i sitt Nobelforedrag 10. desember 1971.
Utstillingen 1971 Willy Brandt er basert p? utstillingen og boken Willy Brandt Eine Hommage in Bildern som er utviklet i Tyskland av Tina Keck og Margot Klingsporn, Agentur FOCUS, i forbindelse med feiringen av Brandts 100-?rsdag. I et eget billedspill vises n?rmere 100 dokumentarfoto av de tyske Stern-fotografene: Volker Hinz, Thomas Hoepker, Robert Lebeck, og Max Scheler. Bildene er tatt mellom 1961 og 1983, med hovedvekt p? ?rene 1969-1973. Bildene gir innblikk i Willy Brandts politiske og private liv. I tillegg kan publikum se bilder tatt under Nobeldagene i Oslo i 1971 fra Arbeiderbladet. Utvalgte aviskarikaturer om Willy Brandt og fredsprisen er ogs? del av utstillingen. Karikaturene er hentet fra utstillingen Willy Brandt Man hat sich bemüht som vises p? det Norske Goethe-Institut i Oslo fra 12. desember til 30. januar.
1971 Willy Brandt produseres av Nobels Fredssenter med st?tte fra Den norsk-tyske Willy Brandt stiftelsen. Utstillingen er laget i samarbeid Agentur Focus, med Goethe-Institut i Oslo, Arbeiderbevegelsens arkiv og bibliotek, Helmut Schmidt Medien GmbH, Einhart Lorenz og Den tyske ambassaden i Norge. Utstillingen produseres p? norsk, tysk og engelsk.
Utstillingsperiode: 3. desember 2013?21. april 2014

NY UTSTILLINGSSERIE
Utstillingen om Willy Brandt er den f?rste i en rekke mindre utstillinger p? Nobels Fredssenter som skal l?fte fram utvalgte fredsprisvinnere. Disse utstillingene settes noen ganger opp som en kommentar til st?rre utstillinger, andre ganger kan en aktuell hendelse eller et jubileum v?re anledningen.

Nobels Fredssenter er et museum som presenterer fredsprisvinnerne og deres arbeid og historien om Alfred Nobel. Senteret er en arena for debatt og refleksjon om aktuelle temaer som krig, fred og konfliktl?sning. Fredssenteret arbeider i et skj?ringspunkt mellom politikk og kultur, og har blitt internasjonalt anerkjent s?rlig for sin satsing p? dokumentarfotografi og interaktiv teknologi. Skiftende utstillinger, morsomme digitale l?sninger samt engasjerende filmer og foredrag bidrar til ? skape et variert og magisk opplevelsessenter.
Styret i den uavhengige stiftelsen velges av Nobelkomiteen. Styreleder er Geir Lundestad, direkt?r er Bente Erichsen. Fredssenteret er finansiert gjennom en kombinasjon av privat og offentlig st?tte. Hovedsponsorer og samarbeidspartnere er Hydro, Telenor Group, ABB og Norges Fotballforbund.

Similar Posts