Biler

Goodyear sier: Velg spesialvinterdekk n?r veiene er dekket av sn? og is.

Oslo, 21. november 2013 ? Goodyear anbefaler at kommersielle kj?ret?yer bruker spesialvinterdekk som for eksempel UltraGrip WTS, WTD og WTT, spesielt p? ekstremt vinterf?re slik som ofte oppst?r i Norden, Russland og i h?ytliggendeomr?der lenger s?r. Siden de er spesielt utviklet og optimert for bruk p? vinterf?re ? isete og sn?dekte veier ? fungerer de bedre p? vinterf?re enn dekk som overholder minimumskravene for vinterkj?ring slik disse er definert for sn?fnuggmerket med tre fjelltopper.
Spesialvinterdekk sikrer optimale kj?reegenskaper om vinteren, spesielt n?r veiene er dekket av is og sn?. Dekk reagerer ulikt under forskjellige temperaturforhold, slik at det er n?dvendig med spesielle gummiblandinger og slitem?nstre for slike forhold. Godt veigrep er selvf?lgelig det viktigste for styre- og bremsekontroll samt trekkraft. Et mer aggressivt m?nster i kombinasjon med et slitebanemateriale med de riktige egenskapene er n?dvendig, ikke bare for godt grep p? sn?, men ogs? p? is og for effektiv drenering av vann fra veien.
Fordelene med kommersielle vinterdekk er spesielt viktig for mobiliteten under vanskelige v?rforhold. ? kunne unng? un?dvendig stans gir betydelige ?konomiske fordeler, for eksempel ved at man unng?r forsinkelser i vareleveranser, at varer blir ?delagt osv. Dette er ?rsaken til at montering av vinterdekk p? drivakslene er obligatorisk i mange europeiske land.
Vinterdekkbestemmelser og merking
For ?yeblikket finnes det ingen felles lovgivning i EU ang?ende bruk av vinterdekk, og obligatorisk bruk av vinterdekk avgj?res og reguleres i dag av nasjonale lover. Det finnes imidlertid en offisiell EU-definisjon p? ?vinterdekk?. I henhold til EU-forordning 661/2009 defineres et vinterdekk som ?et dekk med slitem?nster, slitebanemateriale eller struktur som hovedsakelig er utformet for at man p? sn?f?re skal bli bedre rustet enn med alminnelige dekk n?r det gjelder ? sette i gang eller opprettholde kj?ret?yets bevegelse?.
Merkingen som for ?yeblikket brukes p? dekkenes sidevegger for ? skille vinterdekk fra standarddekk er M+S (ogs? M.S eller M&S), som stipulert i EU-lovgivningen[1]. Den 1. november 2012 gjorde UNECE-forordning 117-02 det obligatorisk med ny merking i EU ? ?Alpesymbolet?, eller sn?fnugget med de tre fjelltoppene (ogs? kalt sn?fnuggmerket eller 3PMSF). I motsetning til M+S-merkingen, kan sn?fnuggmerket i henhold til loven bare brukes hvis dekket oppfyller en minimumsgrense for veigrep p? sn?f?re, den s?kalte ?sn?grepsindeksen?. Enn s? lenge er M+S-merking fremdeles lovlig, men dette merket er ikke lovmessig bundet til noen garantert minimumsgrense for kj?reegenskaper p? vinterf?re. M+S-merkede dekk har bedre veigrep p? sn? enn sommerdekk, men kommer ikke n?dvendigvis over den terskelgrensen for veigrep p? sn? som er det lovmessige kravet for ? bli merket med det nye sn?fnuggmerket.
Sn?fnuggmerket p? andre lastebildekk fra Goodyear
I Goodyears dekkserier for kommersielle kj?ret?yer er det ikke bare spesialvinterdekket UltraGrip for lastebiler og busser som er utstyrt med sn?fnuggmerket. I tillegg til disse er ogs? Goodyear Municipal drivdekk, 17,5- og 19,5-tommers Regional Haul drivdekk og de nylig lanserte Goodyear KMAX D og Goodyear FUELMAX D, som blir tilgjengelige fra januar 2014 p? de fleste markeder i Europa, kvalifisert til ? merkes med sn?fnuggmerket. Disse dekkene er alts? ekte hel?rsdekk som oppfyller alle lovmessige krav til vinterdekk.
Likevel er Goodyear UltraGrip ? foretrekke under mer ekstreme vinterforhold.
Goodyear Ultra Grip
Goodyears serie med vinterdekk for kommersielle kj?ret?yer heter Ultra Grip. Dekkene er tilgjengelige i mange dimensjoner, og serien omfatter Ultra Grip WTS styredekk, WTD drivdekk og WT tilhengerdekk. Styredekket Ultra Grip WTS har et bredt og dypt slitem?nster, spesialutviklede Z-lameller og et slitebanemateriale som er spesielt egnet for vinterforhold. Dermed oppfyller dekket behovet for god kj?relengde i tillegg til kravene til bremseegenskaper p? v?te, sn?dekte og isete veier. Drivdekket Ultra Grip WTD har et imponerende veigrep under barske vinterforhold p? sn?dekte og isete veier. Dette dekket har dedikert teknologi i slitebanematerialet og et m?nster med en spesialutviklet lamellteknologi. Det har utmerket veigrep, stabilitet og bremseevne, samtidig som det gir god kj?relengde. Tilhengerdekket Ultra Grip WTT utfyller serien med spesialdekk til bruk p? vinterf?re n?r det er n?dvendig at alle akslene p? kj?ret?yet er utstyrt med vinterdekk. WTT ble utviklet til bruk b?de p? veier med fast veidekke, grusveier og skogsveier.
?Mange operat?rer tenker aldri p? vinterdekk med mindre de opererer i de nordligste delene av Europa eller i h?yfjellsomr?der lenger s?r, eller hvis loven krever det?, sier Boris Stevanovic, markedsdirekt?r for lastebildekk hos Goodyear Dunlop EMEA. ?Goodyears vinterdekk oppfyller ikke bare de lovmessige kravene der slike finnes, de bidrar ogs? til ? sikre godt veigrep under alle f?reforhold slik at man kan unng? un?dvendige forsinkelser p? grunn av d?rlig f?re. I tillegg har ikke Ultra Grip-dekkene v?re den negative effekten p? drivstofforbruk i forhold til vanlige regionaltransportdekk som mange tror, og de har ogs? potensielt sv?rt god kj?relengde.?

[1] R?dsdirektiv 92/23/EEC av 31. mars 1992 ang?ende dekk for motorkj?ret?yer og deres tilhengere og montering av disse.

Om Goodyear Dunlop
Goodyear er én av verdens ledende dekkprodusenter. De har cirka 69 000 ansatte og produserer sine produkter p? 52 anlegg i 22 land over hele verden. De to fornyelsessentrene i Akron i Ohio, USA og Colmar-Berg i Luxembourg arbeider for ? utvikle avanserte produkter og tjenester som setter standarden for bransjen b?de innen teknologi og kj?reegenskaper.
Goodyear Dunlop Europes utvalg av dekk for kommersielle kj?ret?yer og busser omfatter mer enn 400 ulike dekktyper i mer enn 55 dimensjoner. Mange av verdens ledende produsenter av kommersielle kj?ret?yer monterer dekk fra Goodyear standard, inkludert DAF, Iveco, MAN, Mercedes-Benz, Renault Trucks, Scania og Volvo. Goodyear leverer ogs? dekk til alle de st?rste tilhengerprodusentene. Med Fleet First, som omfatter servicenettverket TruckForce, ServiceLine held?gns veiassistanse, FleetOnlineSolutions administrasjonssystem p? Internett og Goodyear Retread Technologies leverer Goodyear det st?rste utvalget av tjenester i bransjen.
Du finner mer informasjon om Goodyear og Goodyears produkter p? www.goodyear.com. 

Artykuly o tym samym temacie, podobne tematy