Transport

Software Innovations digitaliserer det norske havnevesenet

Software Innovation har den siste tiden signert fire nye avtaler med norske havner og er i ferd med ? etablere seg som en av de ledende leverand?rene av digitale l?sninger for arkivering og dokumenth?ndtering i en n?ring som er i full gang med modernisering av sine IT-l?sninger.
Alstahaug havnevesen KF i Sandnessj?en er siste tilskudd av kunder i det norske havnevesenet som tar i bruk Software Innovations l?sning, Public 360?, for elektronisk dokumenth?ndtering og arkivering. For kort tid siden signerte selskapet tilsvarende avtaler med Trondheim Havn, Grenland Havn og Bod? Havn.
-Det norske havnevesenet best?r stor sett av sm? kommunale havner, men de er underlagt samme krav og lovgivning som de store kommunale virksomhetene. F?rst n? begynner mange av havnene ? r?re p? seg n?r det gjelder ? anskaffe elektroniske NOARK-godkjente l?sninger som sikrer kvalitet og kontroll over dokumentasjon, samt lagring og avlevering i henhold til myndighetskrav, sier Trond Nyg?rd, havnedirekt?r i Alstahaug havnevesen KF.
Fra fysisk til elektronisk arkiv
I f?lge havnedirekt?ren har havnen?ringen v?rt preget av gammeldagse rutiner for lagring og deling av informasjon og bruk av fysiske arkiver. Dette vil de n? gj?re noe med.
-Med store mengder korrespondanse, kontrakter og tegninger m? vi ta i bruk moderne, elektroniske l?sninger for ? f? kontroll og ikke bli hengende etter med bruk av fysiske arkiver. Gjennom ? ta i bruk Public 360? f?r vi samlet alle eposter og dokumenter i ett system og vi f?r bedre oversikt over det som skjer og kan ?ke kvaliteteten i arbeidet, sier havnedirekt?ren.
-Som et lite foretak kan det v?re vanskelig ? f?lge med p? mulighetene, men n? g?r vi i bresjen for ? etablere et arkivfaglig milj? i havnevesenet og s?rge for at vi alle kan drive mer l?nnsomt og i henhold til krav, p?peker han.
E-poster og kontrakter inn i arkivet
Rundt 90 % av informasjonen hos Alstahaug havnevesen KF h?ndteres via e-post. Et viktig kriterium ved anskaffelsen var derfor muligheter for arkivering av mail.
-Software Innovations l?sning hadde en unik integrasjon mot Outlook, hvilket inneb?rer at mailer kan lagres direkte i arkivl?snigen ved hjelp av drag and drop. Dette opplevde vi som mye enklere i Public 360? enn i andre systemer, og ble en avgj?rende faktor for valget, forklarer Nyg?rd.
I tillegg administerer havnevesenet en stor portef?lje med kommunale eiendommer og leieavtaler. Digital kontraktsh?ndtering blir derfor en viktig del av den nye l?sningen.
-Ved at vi registrerer alle kontrakter og betingelser i Public 360? vil vi for eksempel bli varslet n?r avtaler skal reforhandles og vi f?r bedre oversikt over versjoner og endringer. Med bedre kontroll over kontraktene v?re er det et stort potensial for ? spare b?de tid og penger, forteller han.
En spennende n?ring
Software Innovation gleder seg over fremgangen i markedet.
-Havnen?ringen er en industri som har mye ? hente gjennom digitalisering av sine IT-l?sninger. Det er gjerne snakk om sm? foretak der de ansatte fyller flere roller p? en gang. De har derfor et stort behov for brukervennlige plattformer for informasjonsh?ndtering hvor all dokumentasjon, saker, prosjekter og korrespondanse er samlet og h?ndteres fra ett sted, og det f?r de i Public 360?. Vi vil derfor jobbe m?lrettet med innf?ringen av moderne dokument- og arkivl?sninger hos flere norske havner, sier Espen Nergaard, salgsansvarlig for havner i Software Innovation.

Om Alstahaug havnevesen KF:
Sandnessj?en er Helgelands regionhavn. Siden opprettelsen i 1911, har havnen v?rt en viktig del av byens utvikling. Strategisk beliggenhet har gjort byen til et naturlig sted for maritim n?ringsvirksomhet, industri og passasjertrafikk. I dag er Sandnessj?en oljebasehavn for Norskehavet, med aktivitet som blir stadig st?rre etter hvert som oljeindustrien flytter seg lengre nord. Havnen er samtidig en viktig del oppdretts- og fiskerin?ringen, og tilbyr de fleste tjenester enhver moderne fiskefl?te ettersp?r. Sandnessj?en fungerer dessuten som Helgelands kommunikasjonsmessige knutepunkt og Hurtigruten har daglige anl?p i havnen. http://www.alstahaughavn.no
Om Software Innovation:
Software Innovation er et skandinavisk programvareselskap med en voksende internasjonal tilstedev?relse. Vi utvikler og selger programvare for Enterprise Content Management og informasjonsh?ndtering bygget p? Microsoft-teknologi og har n?rmere 30 ?rs kompetanse og erfaring med ? levere standardl?sninger for dokumenth?ndtering, saksbehandling og teknisk dokumentkontroll. V?r misjon er ? hjelpe virksomheter med ? gj?re informasjon til sin mest verdifulle ressurs. Software Innovation har rundt 300 ansatte i Oslo, Stockholm og K?benhavn og et utviklingssenter i Bangalore. L?sningene selges og leveres ogs? gjennom et internasjonalt partnernettverk. Vi tilbyr produktene ProArc, Business 360°, Public 360° og DocuLive, som i dag brukes av mer enn 600 virksomheter og 200.000 brukere i privat og offentlig sektor. www.software-innovation.no

Artykuly o tym samym temacie, podobne tematy