Transport

Veidekke ?ker omsetningen og l?nnsomheten

Veidekke viste sterk fremgang i ?rets tredje kvartal: Sammenlignet med i fjor ?kte omsetningen med 8 % til 5,6 mrd. NOK og resultatet med 30 % til 358 MNOK. – Dette er Veidekkes beste tredjekvartal noensinne. Marginbedringen i entrepre­n?r­virksomheten viser at vi er p? rett vei, og samtidig gleder vi oss over en solid resultatforbedring i v?r asfaltvirksomhet, sier konsernsjef Arne Giske.
Veidekke omsatte i 3. kvartal for 5,6 mrd. NOK (5,2 mrd. NOK i 3. kvartal 2012). Resultatet f?r skatt ble p? 358 MNOK (274), og resultatmarginen 6,4 (5,2). Resultat pr. aksje ble kr 2,0 (kr 1,5). Konsernets totale ordrereserve er n? p? 17,3 mrd. NOK (16,2). Tallene er hentet fra segmentregnskapet.
Entrepren?rvirksomheten
Omsetningen i den samlede entrepren?rvirksomheten i 3. kvartal ble 4 190 MNOK (3 939), mens resultatet ble 128 MNOK (106). Resultatmarginen endte p? 3,1 % (2,7), mens ordrereserven var p? 15 606 MNOK (14 620).
Bygg- og anleggsmarkedet i Norge er godt og aktivitetsniv?et er h?yt i de fleste segmentene, b?de for offentlige og private kunder. Det er imidlertid lokale og markedsmessige variasjoner.
Mens byggeaktiviteten er h?y i og rundt Oslo, byr markedet p? st?rre utfordringer i de s?rligste delene av landet og til dels i Midt-Norge. I anleggsmarkedet er det stor aktivitet og god tilgang p? prosjekter. Resultatmarginen ?kte til 2,9 % i tredje kvartal (2,5).
I Sverige er bygg- og anleggsmarkedet fortsatt preget av store geografiske forskjeller og varierende aktivitetsniv? innen de ulike markedssegmentene. B?de omsetningen og resultatet viser en liten nedgang sammenlignet med fjor?ret, og resultatmarginen ble 2,5 % (2,6 ).
Den danske entrepren?rvirksomheten Hoffmann har god kvalitet p? prosjektportef?ljen, der st?rstedelen av prosjektene er forhandlede kontrakter. Omsetningen ?kte i 3. kvartal, og resultatmarginen endte p? 5,5 % (4,6).
Eiendomsutvikling
Veidekkes eiendomsvirksomhet omsatte for 455 MNOK (444) med et resultat p? 57 MNOK (60). Veidekkes andel av boliger i produksjon var 1 375 ved utgangen av kvartalet (1 314). Salgs­graden for prosjekter under oppf?ring var 81 % (80). Konsernets tomtebank i Norge og Sverige best?r av 13 500 enheter, der Veidekkes andel er p? 10 500.
Veidekke opplever fortsatt god ettersp?rsel i boligmarkedet i b?de Norge og Sverige. Salget p? nye prosjekter er ?kende i Sverige, mens det i Norge er tegn til utflating p? et h?yt niv?.
Industri
Industrivirksomhetens omsetning endte samlet p? 1 238 MNOK (1 093), og resultatet ble 178 MNOK (115). Den ?kte omsetningen tilskrives h?yere produksjonsvolum innen asfaltvirk­somheten, som ?kte sin omsetning med 18 % sammenlignet med 3. kvartal 2012. I tillegg til h?y aktivitet har bedret effektivitet og lavere driftskostnader bidratt til en h?y resultatmargin og et godt resultat i kvartalet. Ordrereserven i Industri var 1 700 MNOK (1 534).
Helse, arbeidsmilj?, sikkerhet (HMS)
Skade- og frav?rstallene viser fortsatt en positiv utvikling med nedgang i Norge, Sverige og Danmark. H-verdien i konsernet var p? 4,7 (8,3) i 3. kvartal. Sykefrav?ret blant alle ansatte i Norge var 4 % (4,6), mens det i Sverige var 3,1 % (3,5) og i Danmark 1,4 % (1,3) i ?rets 3. kvartal.
Det vises ogs? til styrets rapport for 3. kvartal 2013 som er vedlagt pressemeldingen.
For mer informasjon kontakt:
Konsernsjef Arne Giske, tlf 905 89 526, [email protected]
Konserndirekt?r og CFO Terje Larsen, tlf 906 87 851, [email protected]
Kommunikasjonsdirekt?r Grete Ingeborg Nykkelmo, tlf 913 11 000, [email protected]

Veidekke er et av Skandinavias ledende entrepren?rselskap og eiendomsutviklere med en omsetning p? 20 milliarder kroner (2012) og 6.300 ansatte. Virksomheten omfatter bygge- og anleggsoppdrag, boligutvikling, asfaltvirksomhet, pukk og grus samt veivedlikehold. V?re verdier er profesjonell, redelig, entusiastisk og grensesprengende. V?re m?l for HMS er likestilt med v?re ?konomiske m?l. Veidekke kjennetegnes ved en sterk bedriftskultur med involvering og medeierskap som viktige byggesteiner. Over halvparten av de ansatte er medeiere og har til sammen rundt 20 % av aksjene i konsernet. Selskapet er notert p? Oslo B?rs, og har siden starten i 1936 alltid g?tt med overskudd.

Artykuly o tym samym temacie, podobne tematy


Tagi: #Siemens Vision   #Strategien Vision