Biler

Milj?vennlig bil: Lettrullende vinterdekk sparer drivstoff

Milj?vennlig bilkj?ring handler ikke bare om ? kj?re en bil med lavt drivstofforbruk. Ogs? lettrullende vinterdekk bidrar til ? redusere forbruket ? og piggteknikken i piggdekk spiller en viktig rolle for ? redusere veislitasjen. St?ysvake dekk reduserer dekkst?yen p? gater og veier, ogs? det et viktig milj?sp?rsm?l.
Flertallet av bileierne har sikkerhet som f?rste prioritet n?r de velger nye vinterdekk. Mange eiere av milj?vennligere biler med lavt drivstofforbruk tenker ikke over at d?rlige vinterdekk kan ?ke drivstofforbruket betydelig.
Nye vinterdekk med de siste tekniske innovasjoner har en helt annen drivstoffeffektivitet enn gamle vinterdekk. Foruten sikre vinteregenskaper, er det derfor vel verdt ? finne ut hvor lav rullemotstand de nye vinterdekkene har.
– Dekk med lav rullemotstand sparer opptil en halv liter drivstoff pr. 10 mil, forteller produktsjef Fredrik Hauge i Nokian Dekk.
Dersom man kj?rer ca. 1.000 mil i l?pet av vinteren, og man regner med en snittpris p? 14 kroner pr. liter for blyfri 95 oktan, s? vil de lettrullende vinterdekkene redusere bensinutgiftene med rundt 700 kroner i l?pet av vintersesongen. Om vi g?r ut fra at vinterdekkene kan brukes i fire sesonger, s? blir besparelsen totalt ca. 2.800 kroner.
Det nye piggfrie vinterdekket Nokian Hakkapeliitta R2 er et godt eksempel p? et lettrullende vinterdekk. Dekket har vunnet en rekke dekktester, og har lavest rullemotstand av samtlige testede dekk i de fleste dekktestene. Ogs? det nye piggdekket Nokian Hakkapeliitta 8 har v?rt blant mest lettrullende dekkene i mange vinterdekktester.
Nokian Hakkapeliitta 8 har vunnet vinterdekktester i Motor (7/2013) og Auto Motor og Sport (8/2013). Nokian Hakkapeliitta R2 vant testen for piggfrie dekk i Auto Motor og Sport (10/2013), og kom p? 2. plass i Motor (7/2013).
Spesielt dekkets gummiblanding spiller en viktig rolle for hvor lett et dekk ruller. For mange er det kanskje en overraskelse at vinterdekk ofte har lavere rullemotstand enn sommerdekk. ?rsaken til dette er at vinterdekk har et m?nster med mange lameller og m?nsterspor, og i tillegg en annen type gummiblanding og konstruksjon.
I tillegg til rullemotstanden har lufttrykket i dekkene stor p?virkning p? bilens drivstoffeffektivitet. Generelt skal vinterdekk ha 0,2 bar mer luft enn sommerdekk, siden dekktrykket reduseres i kulde. En endring p? 10 grader C p?virker dekktrykket med 0,1 bar (10 kPa). Dekktrykket b?r kontrolleres minst en gang i m?neden p? kalde dekk.
– Lufttrykk spiller en viktig rolle for at vintergrepet, drivstoffeffektiviteten og kj?reegenskapene skal v?re optimale. Dessuten er det viktig ? huske at 30 prosent for lavt lufttrykk kan halvere dekkenes levetid, minner Fredrik Hauge om.
Betydelig mindre veislitasje
Mange bileiere mener at piggdekk er det sikreste vintervalget, men tenker samtidig at det kanskje ikke er s? bra for milj?et. Dette stemmer ikke for dagens moderne vinterdekk.
– M?ten piggene festes i dekket p? har stor betydning for hvor mye dekket skal slite p? veiene. Piggens anslag mot kj?rebanen kan blant annet dempes ved hjelp av en dempepute under piggen, sier Fredrik Hauge.
Ogs? de nye bestemmelsene for piggdekk, som allerede er tr?dt i kraft i Sverige og Finland, p?virker produksjonen av piggdekk. Nye piggdekk skal n? enten ha f?rre pigger, eller ha veislitasje som tilfredsstiller de strenge kravene i den nye lovgivningen, som er tr?dt i kraft midlertidig p? dispensasjon fra Vegdirektoratet ogs? i Norge.
I f?lge Fredrik Hauge gir den nye loven dekkprodusentene bedre muligheter til ? utvikle dekk som er b?de sikrere og mer milj?vennlige.
– I den nye loven ser man ikke utelukkende p? antallet pigger og piggplassering, men dekkets veislitasjeeffekt er avgj?rende. Piggvekten er redusert fra 1,7 gram til under ett gram, noe som reduserer veislitasjen betydelig, sier Fredrik Hauge.
Ogs? dekkst?y er et milj?problem
St?y i gatemilj? ville bli redusert betydelig dersom bilene hadde mer stilleg?ende dekk. Dekkst?yen er ubehagelig for b?de bilister og fotgjengere, og selvsagt for alle som bor langs gater og veier. Dekkst?yen fra vinterdekk avhenger blant annet av piggenes form og plassering, piggteknikken, m?nsteret og gummiblandingen.
– Med intensivt utviklingsarbeide, eksempelvis med en dempingspute under piggen, har man klart ? redusere b?de ekstern dekkst?y og st?y inne i bilen. Nye vinterdekk har opptil 8 decibel lavere dekkst?y inne i kupéen, forteller Fredrik Hauge.
N?r dekkst?y reduseres med 8 decibel, vil ?ret oppleve det som at lyden er redusert betydelig. Man har dessuten lykkes med ? endre p? piggdekkenes lydfrekvens slik at denne er mer behagelig for ?ret.
Ved kj?p av piggfrie vinterdekk oppgir EUs dekkmerking ekstern dekkst?y i decibel, men dekkmerkingen informerer ikke om dekkst?y inne i kupéen. Dessuten omfatter ikke dekkmerkingen piggdekk.
Rapsolje i vinterdekk
Et dekk inneholder ca. hundre forskjellige r?varer, og opptil en femtedel av disse kan best? av gummiblandinger. Mange bileiere kan v?re bekymret for hvor milj?skadelige disse r?varene eventuelt er. Eksempelvis har Nokian Tyres helt sluttet ? bruke milj?skadelige oljer i sin egen produksjon, og mange r?varer er erstattet med fornybare r?varer – for eksempel rapsolje, som ?ker dekkets elastisitet og forbedrer grepet p? is og v?te veier. Dette har stor betydning spesielt under v?re nordiske vinterforhold med store variasjoner i v?r og f?re.
Les mer:
Over 20 testseire for piggdekket Nokian Hakkapeliitta 8 og det piggfrie vinterdekket Nokian Hakkapeliitta R2.
http://www.nokiantyres.no/media-release-no?id=34263861&year=2013&group=cwpgkbbnxlqt
Nokian Hakkapeliitta 8
http://www.nokiantyres.no/dekk-no?id=32097171&group=1.01&name=Nokian+Hakkapeliitta+8
Produktbilder: www.nokiantyres.com/Hakkapeliitta8
Se p? video: http://youtu.be/NPIDciOLnQ0
Nokian Hakkapeliitta R2
http://www.nokiantyres.no/dekk-no?id=32097385&group=1.01&name=Nokian+Hakkapeliitta+R2

Produktbilder:www.nokiantyres.com/HakkapeliittaR2

Se p? video: http://youtu.be/wMwHoXW0c0A

Sikrere vinterkj?ring
http://www.nokiantyres.no/sikkerhet-pa-glatte-vinterveier
EUs nye dekkmerking:
http://www.nokiantyres.no/eu-nye-dekkmerking
Piggdekk eller piggfrie vinterdekk?
http://www.nokiantyres.no/piggdekk-eller-piggfrie-dekk
http://www.nokiantyres.no/friksjonsdekk
Billige dekk eller kvalitetsdekk
http://www.nokiantyres.no/billige-dekk
Hakkapeliitta vinterkj?reskole:
http://www.nokiantyres.no/vinterkjoreskole
Sikre vinterdekk ? bremsegrep p? is (Test World og Trafi)
http://safewintertyre.eu/sv
Mer informasjon:
Produktsjef Fredrik Hauge, Nokian Dekk AS ? 64 84 77 00, [email protected]
www.nokiantyres.no
http://www.facebook.com/nokiantyresnorge
www.youtube.com/NokianTyresCom

Nokian Tyres er eneste dekkprodusent i verden som konsentrerer seg om produkter og tjenester for sikker bilkj?ring under nordiske forhold. Innovative dekk for person- og lastebiler, samt traktorer og tunge arbeidsmaskiner markedsf?res hovedsakelig i omr?der med sn? og skoger, og med krevende kj?reforhold p? grunn av ulike ?rstider. Nokian Tyres utvikler produkter der m?let er holdbar sikkerhet gjennom hele dekkets levetid. Nokian Tyres eier dekkjeden Vianor, som omfatter over 770 avdelinger i 20 land. Nokian Tyres omsetning i 2010 ble 1.058 millioner euro, og antall ansatte er ca. 3.500.
Vedlagte filer
PDF-dokument Word-dokument

Artykuly o tym samym temacie, podobne tematy