Transport

Posten ?nsker hyppigere dekk-kontroller

Fra fredag 1. november gjelder krav om 5 mm m?nsterdybde p? alle hjul p? vogntoget. Men det m? f?lges opp med strenge og hyppige kontroller, mener Posten Norge.
? Dette er i tr?d med hvordan vi utstyrer v?re vogntog og noe vi lenge har tatt til orde for. Men en ting er at kravene skjerpes. N? m? det f?lges opp med ?kt kontrollvirksomhet p? grenseovergangene, sier konsernsjef Dag Mejdell i Posten Norge AS.
Posten Norge har tidligere fremmet ?nske om strengere krav til dekk som brukes p? vogntog for ? bedre veisikkerheten. Da forslaget ble sendt p? h?ring ?nsket Posten strengere krav enn det som f?rst var foresl?tt, og det ble det gjennomslag for. Det blir krav om dekktyper som er egnet for norske forhold.
? Som en stor transport?r, er vi opptatt av sikkerheten b?de for v?re egne sj?f?rer, andre trafikanter og for at post og varer skal kommer trygt frem. Gode vinterdekk kan forhindre trafikkulykker og kaos p? veiene. N? h?per vi at myndighetene f?lger opp slik at reglene h?ndheves. Det er like viktig som strengere krav, sier Mejdell.

Similar Posts