Biler

Nokian Tyres januar-september 2013: Resultatforbedring i 3. kvartal

God salgsmiks, sterk markedsposisjon og medvind p? r?varer bedrer marginene for Nokian Tyres plc, viser resultatrapporten etter de f?rste ni m?nedene av 2013:
– V?r sterke posisjon som markedsleder p? kjernemarkedene Russland og de nordiske land er usvekket, og vi har igjen klart b?de ? ?ke v?r markedsandel og styrke v?r distribusjon p? alle markeder, sier en forn?yd president og CEO i NokianTyres plc, Kim Gran, i en kommentar.
– V?rt m?l videre er fortsatt vekst, resultatforbedring, fremgang som f?lge av nye produkter, utvidet distribusjon og ytterligere forbedret produktivitet, sier Gran videre.
7-9/2013:
Nokian Tyres gruppens omsetning sank med 3% til 357 millioner euro (7-9/2012: 368 millioner euro). Driftsresultatet ?kte med 11,9% til 95,7 millioner (85,5). Fortjeneste for perioden ble 70,9 millioner (59,6), og fortjeneste pr. aksje ble 0,53 euro (0,45).
1-9/2013:
Nokian Tyres gruppens omsetning sank med 4,9% til 1.109,1 millioner euro (1.166,0 millioner euro 1-9/2012). Fortjeneste for perioden ble 220,1 millioner euro (242,6). Fortjeneste pr. aksje ble 1,66 euro (1,85).
Ettermarkedet for dekk i de nordiske land og Sentral-Europa har vist bedring i 2. halv?r, og etter en svak start p? ?ret ventes salgstallene for hele 2013 ? ende p? omtrent samme niv? som for 2012. Langsommere vekst i russisk ?konomi og bilsalg p?virker ettersp?rselen i 4. kvartal, men det er tegn som tyder p? bedring for b?de sommer- og vinterdekk inn i 2014.
I de nordiske land ventes salgstallene for Nokian Tyres ? ?ke i 2013. I Sentral-Europa er det ventet uendret omsetning sammenlignet med 2012. Til tross for klar ?kning av markedsandeler, og ?kende salg av vinterdekk, er det ventet noe lavere salgstall for ?ret som helhet b?de i Russland og Nord-Amerika.
Pris-klimaet er fortsatt utfordrende for alle kategorier dekk. Nokian Tyres opplever en forbedring av marginene takket v?re en forbedret industriell struktur og ca. 12,5% lavere r?varekostnader (euro/kg), noe som gir en samlet finansiell medvind p? ca. 50 millioner euro for hele ?ret 2013. Negativ kursutvikling for russiske rubler er ansl?tt ? gi en negativ effekt p? omsetningen for hele 2013 p? ca. 25 millioner euro, og p? driftsresultatet for Nokian Tyres gruppen 2013 med ca. 14 millioner euro.
Svakere rubelkurs og redusert ettersp?rsel etter dekk i Russland ventes ? bidra til noe svekket driftsresultat, b?de i 2. halv?r og for hele ?ret 2013. I 2014 forventes positiv vekst ? v?re tilbake.
– V?r sterke posisjon er usvekket
– V?r sterke posisjon som markedsleder p? kjernemarkedene Russland og de nordiske land er usvekket, og vi har igjen klart b?de ? ?ke v?r markedsandel og styrke v?r distribusjon p? alle markeder. Den nye serien Hakkapeliitta dekk har satt nye standarder for vinterdekk. Den er blitt meget godt mottatt av b?de sluttbrukere og distribut?rer, noe som hjelper oss ? beholde snittprisene, styrke salgsmiksen og bokf?re rimelig gode resultater.
Motvinden i europeisk ?konomi, med redusert bilsalg og svekket ettersp?rsel etter dekk, fortsetter og har spredt seg til Russland. Vi venter ingen vesentlig ?kning av ettersp?rselen p? kort sikt, men det er enkelte signaler til oppgang allerede i andre halv?r og videre inn i 2014.
V?rt m?l er fortsatt vekst, resultatforbedring, fremgang som f?lge av nye produkter, utvidet distribusjon og ytterligere forbedret produktivitet.
Nokian Tyres selger godt i de nordiske land, med god drahjelp av den nye serien Hakkapeliitta vinterdekk og et utvidet distribusjonsnettverk. V?r allerede sterke markedsposisjon i de nordiske land er i ?r blitt ytterligere styrket takket v?re sterk vekst i Sverige.
Salgs?kningen i Russland tok en pause i tredje kvartal, men igjen klarte vi ? ?ke salget av vinterdekk i et svekket marked. I CE-landene har trenden snudd, og v?rt salgsvolum ?ker raskere enn ettersp?rselsveksten i markedet.
H?ydepunkter ved resultatene i 3. kvartal var at v?r l?nnsomhet fortsatt er god, og at markedsandelene ?kte. En sterk salgsmiks bidro godt til ? holde prisene oppe i et utfordrende marked.
I en tid med svakere markedsvekst fortsetter vi ? utvikle og forbedre b?de produktivitet og industriell struktur. I v?r russiske fabrikk ?pnet vi nok en produksjonslinje i 1. kvartal (nr. 12) og ytterligere en i 2. kvartal (nr. 13). Dermed er ?rlig kapasitet ved fabrikken i Russland mer enn 15 millioner dekk ved utgangen av 2013.
Med Vianor som spydspiss fortsetter vi ? styrke v?rt distribusjonsnett. I perioden januar-september ?pnet vi 124 nye Vianor avdelinger, slik at kjeden n? totalt teller 1.161 avdelinger i 26 land. I Russland og CIS-omr?det omfatter Nokian Hakka-garanti forhandlerprogram n?rmere 3.000 dekk- og bilforhandlere. En ny og forenklet franchise-modell ? Nokian Authorized Dealer (NAD) er allerede i gang med 262 kontraktsbutikker i Italia, Tyskland og Kina.
Med Hakkapeliitta fighting spirit ser vi med optimisme p? fremtiden. Nye produkter og serviceinnovasjoner, foruten v?r ?kende produksjon i Russland, styrker v?r l?nnsomhet.
Vinterdekksalget p? v?re kjernemarkeder har skutt kraftig fart, ikke minst takket v?re nye Nokian Hakkapeliitta 8 og dekkets mange seire i h?stens vinterdekktester. V?re dekk kjeder Vianor og NAD skal vokse videre, og v?r markedsgeografi i Russland og Nord-Europa viser sterke tegn til bedret ettersp?rsel, noe som styrker v?rt grunnlag for l?nnsom drift videre, sier Kim Gran, president og CEO i Nokian Tyres plc, i en kommentar.
I regnskapsperioden er det gjort investeringer for i alt 104,8 millioner euro, som omfatter investeringer i produksjonen i Russland og Finland, former for nye produkter og ekspansjonsprosjekter i Vianor-kjeden.
Personbildekk
Salget av personbildekk var i 3. kvartal 3,2% lavere enn i samme periode i fjor. Hittil i ?r er nedgangen 5,5%. Driftsresultatet ?kte i 3. kvartal med 9,6%, men er pr. 30. september 4,2% lavere enn p? samme tid i fjor.
Redusert omsetning av personbildekk de tre f?rste kvartaler av 2013 skyldes hovedsakelig svekket ettersp?rsel i Sentral-Europa, i tillegg til at Nokian Tyres i ?r ikke har kontraktproduksjon for Bridgestone.
Nye Nokian Hakkapeliitta 8 har dominert ?rets vinterdekktester med seire i praktisk talt alle bilmagasiner. Ogs? sentraleuropeiske vinterdekktester har v?rt en suksess for Nokian Tyres med testseire p? n?kkelmarkeder.
Ogs? den nye familien sommerdekk med produkter som Nokian Hakka Black, Nokian Hakka Blue, Nokian Hakka Green og Nokian Line har vunnet flere magasintester b?de p? kjernemarkedene og i Sentral-Europa i 2012-2013.
Samlet produksjon i antall dekk var uendret fra samme tid i 2012.
Nokian Heavy Tyres
Omsetningen for Nokian Heavy Tyres har g?tt noe ned hittil i 2013. I 3. kvartal var reduksjonen 7,5% sammenlignet med samme periode i 2012, og for ?rets 9 f?rste m?neder var nedgangen 10,2%.
Pr. 30. september var omsetningen 70,6 millioner euro (2012: 78,5).
Reduksjonen henger sammen med svekket ettersp?rsel fra gruvedrift, skogbruk og terminaldekk, i tillegg til redusert produksjon av tyngre maskiner i Europa.
Det investeres n? i modernisering av produksjonen, ? eliminere flaskehalser og ?ke produksjonen av radialdekk. Oppgraderingen av fabrikken skal v?re ferdig tidlig i 2014. Utsiktene videre ut 2013 er fortsatt utfordrende med lav ettersp?rsel, selv om skogsmaskiner n? viser tegn til bedring.
Vianor
Ved utgangen av 3. kvartal hadde Vianor 183 (178) egeneide avdelinger i Norge, Sverige, Finland, Russland, USA og Sveits. Samlet omsetning i perioden ble 195,3 millioner euro, opp 0,6% fra tilsvarende tidspunkt i 2012.
Vianor lyktes med ? utvide distribusjonen og styre markedsprisene for Nokian produkter, og ?kte markedsandelene i en utfordrende markedssituasjon. Negativt regnskapsresultat i perioden er normalt i forhold til sesongsvingninger, og dette ventes ? snu i 4. kvartal.
Utvidelsen til full bilverkstedservice fortsetter b?de med egne investeringer og oppkj?p av eksisterende verksteder. Ved utgangen av perioden var i alt 43 frittst?ende verksteder kj?pt og integrert i eksisterende Vianor-avdelinger.
Lastebildekk
Omsetningen av Nokian Truck Tyres endte etter ?rets tre f?rste kvartaler p? 39,2 millioner euro, en ?kning p? 2,4% fra samme tid i fjor. B?de driftsresultat og kontantstr?m er forbedret og befinner seg p? et sunt niv?.
Bildetekst:
Kim Gran, president og CEO i Nokian Tyres plc, konstaterer at gruppen har klart ? ta godt vare p? sin dominerende posisjon p? kjernemarkedene i Russland og de nordiske land.
Nokian Hakkapeliitta 8 er en stor suksess, og har i h?st g?tt fra testseier til testseier.
Bilder:
http://www.nokiantyres.com/hakkapeliitta8

Nokian Tyres er eneste dekkprodusent i verden som konsentrerer seg om produkter og tjenester for sikker bilkj?ring under nordiske forhold. Innovative dekk for person- og lastebiler, samt traktorer og tunge arbeidsmaskiner markedsf?res hovedsakelig i omr?der med sn? og skoger, og med krevende kj?reforhold p? grunn av ulike ?rstider. Nokian Tyres utvikler produkter der m?let er holdbar sikkerhet gjennom hele dekkets levetid. Nokian Tyres eier dekkjeden Vianor, som omfatter over 770 avdelinger i 20 land. Nokian Tyres omsetning i 2010 ble 1.058 millioner euro, og antall ansatte er ca. 3.500.
Vedlagte filer
PDF-dokument Word-dokument

Similar Posts