Biler

Statsbudsjettet: ?kt aktivitet i Region s?r

Statsbudsjettet: ?kt aktivitet i Region s?r
10-10-2013 10:30 Vegvesenet Forslaget til statsbudsjett sikrer h?y aktivitet innen vegsektoren.

Forslaget til statsbudsjett sikrer h?y aktivitet innen vegsektoren.
– Dette er et godt budsjettforslag for vegsektoren. Forslaget legger opp til fortsatt omfattende utbygging. Mange prosjekter skal fullf?res, mens andre f?r oppstart. Den omfattende satsingen p? skredsikring blir forsterket, sier regionvegsjef Kjell Inge Davik i en kommentar til regjeringen Stoltenbergs budsjettforslag for 2014.
Davik registrerer at det fortsatt legges opp til en sterk og m?lrettet innsats mot trafikkulykkene p? norske veger og i tillegg prioriteres tiltak i tunnelene.
Stoltenberg-regjeringens budsjettforslag legger opp til ? bruke 22,7 milliarder kroner p? vegform?l i 2014, som er 1,7 milliarder eller om lag ?tte prosent mer enn i 2013. I tillegg kommer 9,3 milliarder kroner i eksterne midler, som i all hovedsak er bompenger.
Med dette forslaget vil 21,8 prosent av rammen for den f?rste fire?rsperiode av Nasjonal transportplan 2014-2023 v?re fulgt opp.
Blant de st?rre veganleggene i Region s?r som f?r statlige midler til byggestart eller forberedende arbeider i 2014 er:
E134 Dam?sen ? Saggrenda (Buskerud)
E18 Bommestad ? Sky (Vestfold)
E134 Gvammen ? ?rhus (Telemark)
Kontaktpersoner:
Regionvegsjef Kjell Inge Davik mobil: 90 04 42 67
Kommunikasjonssjef Lars Helge Rasch mobil: 90 10 10 05
For mer om statsbudsjettet:
http://www.regjeringen.no/nb/dok/statsbudsjettet/statsbudsjettet-2014.html?id=734362

Statens vegvesen er viktig for landets velferd og utvikling. Gjennom et nett av veger for alle typer trafikanter binder etaten Norge sammen.
God infrastruktur er n?kkelen til et aktivt liv for alle, til god byutvikling, spredt bosetting, n?ringsutvikling og velferd. Det vidstrakte vegnettet er med p? ? sikre denne tilgjengeligheten som er s? viktig for livskvalitet, vekst og utviklingsmuligheter.

A to już wiesz?  Fords nye d?rkantbeskytter hindrer bulker og skraper p? trange parkeringsplasser

Artykuly o tym samym temacie, podobne tematy