Biler

ISO-sertifisert trafikk

10-10-2013 08:10 Vegvesenet En norsk standard skal bidra til at Norge kommer videre i arbeidet med visjonen om ingen drepte og hardt skadde i vegtrafikken. N? er standarden NS-ISO 39001 "Styringssystemer for trafikksikkerhet" lansert i samarbeid mellom Statens vegvesen og kvalitetssikringsorganisasjonen Standard Norge. [10.10.2013]

En norsk standard skal bidra til at Norge kommer videre i arbeidet med visjonen om ingen drepte og hardt skadde i vegtrafikken. N? er standarden NS-ISO 39001 “Styringssystemer for trafikksikkerhet” lansert i samarbeid mellom Statens vegvesen og kvalitetssikringsorganisasjonen Standard Norge.
Skal vi komme videre med nullvisjonsarbeidet, er vi avhengige av at ogs? de som kj?per og leverer transporttjenester jobber systematisk med trafikksikkerhet i egen virksomhet, sier Finn Harald Amundsen i Vegdirektoratets styringsstab.
– Standarden vil bli bindende for de som vedtar ? bruke den. Vi m? arbeide for at flest mulig transportbedrifter ser nytten i ? ha et styringssystem for trafikksikkerhet, sier Amundsen.
Vegvesenet vil selv ta standarden i bruk, men det er forel?pig ikke avklart om det vil skje gjennom en intern gjennomgang eller en ekstern sertifiseringsprosess.
Verkt?y
Bak det kryptiske uttrykket “NS-ISO 39001” skjuler det seg et administrativt verkt?y for ? bygge sikkerhetskultur i en transportvirksomhet, stor eller liten, offentlig eller privat. Bedrifter som ?nsker ? bli sertifisert m? f?lge en prosess som blant annet inneholder kartlegging av brukere og interessenter og hvilke behov de har, hva organisasjonens oppgave er, hvilke roller ansatte og ledelse har og ikke minst hvordan det som er besluttet blir dokumentert, iverksatt og evaluert.
– Standarden gjelder p? alt fra ? planlegge en parkeringsplass ved et kj?pesenter til ? bestille drosjetjenester. Det g?r b?de p? sj?f?renes trygghet og ? f? fram varer i rett tid p? en sikker m?te, sier Guri Kj?rven i Standard Norge i siste nummer av Vegen og vi.
Nyttig
En konkret effekt av sertifiseringen vil v?re “bedret goodwill”, i den grad at bedriften senere kan bli foretrukket i konkurranser med andre akt?rer. En annen er bedret effektivitet og konkurranseevne fordi virksomheten blir mer tydelig og m?lrettet.

A to już wiesz?  Hyundai viser ny Grand Santa Fe i Geneve

Statens vegvesen er viktig for landets velferd og utvikling. Gjennom et nett av veger for alle typer trafikanter binder etaten Norge sammen.
God infrastruktur er n?kkelen til et aktivt liv for alle, til god byutvikling, spredt bosetting, n?ringsutvikling og velferd. Det vidstrakte vegnettet er med p? ? sikre denne tilgjengeligheten som er s? viktig for livskvalitet, vekst og utviklingsmuligheter.

Artykuly o tym samym temacie, podobne tematy