Transport

Redningsselskapet styrkes i regjeringserkl?ringen

Redningsselskapet skal styrkes i f?lge regjeringserkl?ringen. Sammen med en bevisst ?kt satsing p? frivilligheten og ?kte bevillinger, mener presidenten i selskapet at det n? er skapt tryggere rammer.
Generalsekret?r Rikke Lind er glad for at den nye regjeringen legger vekt p? ? styrke sikkerheten og beredskapen mot ulykker til sj?s ved ? styrke Redningsselskapet.
-Vi stiller godt forberedt til ? ta et l?ft for ? sikre kysten en bedre beredskap. V?rt m?l er ? sikre at alle s?r for Troms skal f? hjelp innen en time om de beh?ver oss. Dette arbeidet har vi allerede p?begynt, og skal v?re gjennomf?rt innen utgangen av 2015. At den nye regjeringen lover ? satse p? oss gjennom et eget punkt i erkl?ringen forplikter. Vi skal innfri, sier generalsekret?r Rikke Lind I Redningsselskapet.
Den nye regjeringen ?nsker ? satse p? frivilligheten gjennom st?rre involvering i beredskaps- og sikkerhetsarbeidet. N?dnett er nevnt spesielt, men ogs? en generell styrking av akt?rene i beredskapssektoren, og at private selskaper og ideelle organisasjoner skal trekkes inn i planlegging og ?velser.
I dokumentet heter det ogs? at frivilligheten er en viktig arena for samarbeid og har bidratt til ? skape det samfunnet vi har i dag.
-Dette er en stor seier for v?rt langsiktige arbeid for ? trygge kysten v?r. Med 122 ?rs praksis i ? redde liv, berge verdier og sikre kystmilj?et, er regjeringserkl?ringen som n? er lagt frem, et meget godt fundament for v?r videre offensiv, sier president i Redningsselskapet, Nicolai Jarlsby.

FAKTA OM REDNINGSSELSKAPET
Redningsselskapet er en frivillig organisasjon som driver de 44 redningssk?ytene som dekker norskekysten og de to st?rste innsj?ene Mj?sa og Femunden. De siste ti ?rene har redningssk?ytene reddet 350 liv og berget 1000 fart?y fra forlis.
I tillegg driver Redningsselskapet et omfattende opplysnings- og ulykkesforebyggende arbeid for ? bedre sj?sikkerheten. Mer en 30.000 barn og unge er hvert ?r i kontakt med sj?vettbudskapet til Redningsselskapet. Les mer p? www.rs.no

Artykuly o tym samym temacie, podobne tematy