Norwegian med fortsatt passasjervekst i september

Vel 1,9 millioner passasjerer fl?y med Norwegian i september, en ?kning p? 17 prosent sammenlignet med samme m?ned i fjor. Selskapet vokser og ?ker kapasiteten gjennom innfasing av fabrikknye fly, etablering av nye baser utenfor Skandinavia og lansering av nye ruter b?de innad i Europa og mellom Skandinavia og USA og Asia.
I september fl?y 1 920 329 passasjerer med Norwegian, en ?kning p? 272 627 passasjerer eller 17 prosent sammenlignet med samme m?ned i fjor. Norwegian hadde en kapasitetsvekst (ASK) p? 33 prosent og en trafikkvekst (RPK) p? 30 prosent. Fyllingsgraden var 78,3 prosent, ned 1,7 prosentpoeng fra samme m?ned i fjor.
Betydelig internasjonal vekst
Trafikktallene for september er sterkt p?virket av h?y kapasitetsvekst, innfasing av fabrikknye fly, etablering av nye baser utenfor Skandinavia, mange nye ruter i Europa og langdistanseruter mellom Skandinavia og USA og Asia. I tillegg er flydistansen betydelig lengre enn f?r.
– Det er gledelig at stadig flere velger ? reise med Norwegian og at fyllingsgraden er stabilt god, selv med sterk kapasitetsvekst. Et bevisst grep n?r vi etablerer oss i nye markeder, er ? tiltrekke oss helt nye kundegrupper gjennom ? tilby enda billigere billetter. Vi vet at n?r kundene f?rst har pr?vd og opplevd v?re nye fly og tilbud om bord, s? kommer de tilbake, sier administrerende direkt?r Bj?rn Kjos.
Totalt gjennomf?rte Norwegian 99,6 prosent av de planlagte flygningene i september, hvorav 89,3 prosent gikk p? oppsatt rutetid – m?lt etter normal bransjestandard, dvs. avgangspunktlighet innenfor 15 minutter.
Av Norwegians baser var Bergen nok en gang mest punktlig med 96,1 prosent. Stavanger, Trondheim, K?benhavn og Helsinki hadde alle en punktlighet p? godt over 90 prosent.
Se detaljerte trafikktall i vedlagte pdf.
Kontaktpersoner:
Informasjonssjef Lasse Sandaker-Nielsen, tlf. 454 56 012
Finansdirekt?r Frode Foss, tlf. 916 31 645
Norwegian er Skandinavias nest st?rste flyselskap og det tredje st?rste lavprisselskapet i Europa med 382 ruter til 121 destinasjoner. I dag opererer Norwegian 382 ruter til 121 destinasjoner i Europa, Nord-Afrika, Midt?sten, Thailand og USA. Norwegian fraktet n?rmere 17,7 millioner passasjerer i 2012. Selskapet er b?rsnotert (2003) og har om lag 3 000 ansatte. Norwegian har 75 fly i fl?ten med en gjennomsnittsalder p? 4,6 ?r (per mars 2013). Norwegian faser l?pende inn nye, mer milj?vennlige fly og har en en av de mest moderne fl?tene i Europa. I juni 2013 ble Norwegian k?ret til Europas beste lavprisselskap av anerkjente SkyTrax World Airline Awards. Det er flypassasjerene selv som bed?mmer over 200 flyselskaper over hele verden i det som er betegnes som den mest prestisjefylte anerkjente prisutdelingen i flybransjen.
F?lg Norwegian p? Facebook her.
F?lg Norwegian p? YouTube her.

Authors

Related posts

Top