Biler

Stadig flere kvinner kj?per bil p? nett

Tall fra Sverige og Norge dokumenterer at kvinner blir en stadig viktigere m?lgruppe for bilbransjen. Andelen svenske kvinner som kj?per bruktbil p? nett er stadig ?kende. Norske kvinner er like interessert i bilkj?p som menn, men mer opptatt av informasjon om bilens tilstand og at den har gjennomg?tt en objektiv test, viser unders?kelse.
Tall fra KVD, Nordens st?rste markedsplass for bruktbil, viser at andelen svenske kvinner som kj?per bruktbil p? deres nettbaserte auksjon har ?kt med 17 % de siste fem ?rene. I samme periode har antallet kvinner som registrerer seg for ? kunne delta i auksjonene mer enn seksdoblet seg, til n?r 40.000. Andelen kvinnelige medlemmer har derfor ?kt med 31 % de siste fem ?rene. KVD omsetter ?rlig over 20.000 bruktbiler, og etablerte seg i fjor h?st i Norge.
Den kvinnelige toppsjefen i KVD Kvarndammen tror bilbransjen b?r merke seg utviklingen:
?N?r andelen kvinner som handler bil p? nettet ?ker, er dette en bekreftelse p? at kvinnene blir en stadig viktigere m?lgruppe for bilbransjen. Sentralt i dette st?r fremveksten av nettet som kanal i bilmarkedet, b?de for ? orientere seg ved bilkj?p, og som en stadig viktigere salgskanal for bil. N?r bilmarkedet gradvis flytter seg fra den tradisjonelle forhandlerrommet til nettet mener vi kvinnetrenden vil forsterke seg fremover,? sier Ulrika Drotz Molin, administrerende direkt?r i KVD Kvarndammen.
Norske kvinner vil ha test og tilstandsrapport
Kvinner bruker nettet aktivt til ? orientere seg n?r de kj?per bil, og de er mer opptatt av informasjon om bilens tilstand enn menn n?r de gj?r sine vurderinger av en bruktbil. En unders?kelse KVD har gjennomf?rt blant mer enn 1000 nordmenn viser at hele 66 % av kvinnene sier de mener dokumentasjon av bilens tilstand er sv?rt viktig, mot 45 % av menn. Samtidig sier 59 % av kvinnene at de mener det er sv?rt viktig at bilen har gjennomg?tt en objektiv test, kun 36 % av mennene sier det samme. Like mange kvinner som menn sier i unders?kelsen at de liker ? kj?pe bruktbil, her er tallet 50 % for begge kj?nn.
?Selv om det fortsatt er flest menn som handler bil, blir det stadig viktigere for oss ? forst? og tilpasse oss den kvinnelige bilkj?peren. Kvinner er opptatt av andre ting enn menn, viser v?re unders?kelser. Dette samsvarer med internasjonale funn, som viser at kvinner s?ker informasjon om bilens tilstand, mens menn er mest opptatt av utseende og ytelse,? sier H?kon Br?then, leder for KVD Norge.
I USA, som er verdens nest st?rste bilmarked, sier tre av fire kvinner i en unders?kelse at de f?ler seg misforst?tt av akt?rene som markedsf?rer biler, til tross for at kvinner n? st?r for 65 % av nybilkj?pene. Her viser tall at kvinner ogs? er mer tilb?yelige til ? hente informasjon p? nettet enn hos en bilforhandler: 80 % av kvinnene bruker internett til ? innhente informasjon f?r de kj?per bil.
For mer informasjon, kontakt: H?kon Br?then, Regional Manager Norway i KVD [email protected]
950 55 803

KVD er Nordens st?rste uavhengige, nettbaserte markedsplass for brukte biler. Selskapet ble etablert i Sverige i 1991, og selger over 20.000 personbiler og 10.000 maskiner og tunge kj?ret?y via sin markedsplass kvd.se. I konsernet inng?r ogs? Sveriges st?rste vurderingsside www.bilpriser.se.
KVD har ca. 200 ansatte og er representert p? 11 steder i Sverige. Fra h?sten 2012 er selskapet ogs? representert p? L?ren i Oslo. KVD eies av Private Equity- konglomeratet Ratos, som blant annet ogs? eier selskap som J?tul, Arcus-gruppen, SB Seating (tidl. H?G) og Bisnode. www.kvdnorge.no

Artykuly o tym samym temacie, podobne tematy