Biler

Goodyear lanserer KMAX og FUELMAX, som vil gj?re det lettere for fl?teoperat?rer ? ta et effektivt dekkvalg

Nye dekk m?ter ettersp?rselen med opptil 35 % bedre kj?relengde og 10 % lavere rullemotstand enn forgjengerne , noe som kan gi drivstoffbesparinger p? opptil 45 000 euro per ?r.
Stockholm, 24. september 2013 ? Goodyear lanserer i dag to nye serier med lastebildekk ? KMAX og FUELMAX. Disse helt nye dekkene vil bidra til ? redusere fl?tenes driftskostnader med den ?kte kj?relengden og den lave rullemotstanden de gir. En nylig unders?kelse blant europeiske fl?teoperat?rer, utf?rt p? oppdrag av Goodyear[1], bekrefter at dagens fl?teoperat?rer har en ny tiln?rming til dekkj?p: de foretrekker ? basere dekkvalget p? egenskaper heller enn bruksomr?der. KMAX og FUELMAX vil gj?re det enklere for dem ? ta et mer forretningsmessig valg.
Goodyear KMAX-serie er, som navnet tilsier, utviklet med tanke p? bedre kj?relengde, uten at dette p? noen m?te har g?tt p? bekostning av andre viktige egenskaper som drivstoffeffektivitet og veigrep. P? samme m?te er Goodyear FUELMAX-serien laget med tanke p? operat?rer som ?nsker ? optimere drivstoffeffektiviteten i kombinasjon med god kj?relengde.
Unders?kelsen viser ogs? at den viktigste egenskapen for operat?rene er rullemotstand, som har direkte innvirkning p? drivstoffeffektiviteten. Av operat?rene som ble intervjuet, klassifiserte 77 % dette som ?veldig viktig? eller ?ekstremt viktig?. Kj?relengde (76 %) og veigrep p? v?tt underlag (75 %) ble klassifisert p? andre- og tredjeplass.
?Vi er overbevist om at KMAX og FUELMAX vil gj?re det mye lettere for fl?teoperat?rene ? velge nye dekk?, sier Boris Stevanovic, markedssjef for lastebildekk i EMEA-regionen for Goodyear Dunlop Tires Europe. ?Det er fordi de besparingene det gir, er klare og tydelige, og innsparinger f?rer til bedre resultater for selskapene deres. Fordelene kommer ikke bare med den bedre kj?relengden og drivstoff?konomien, men ogs? fordi dekkene er allsidige og laget for hel?rsbruk.?
De nye dekkene, som oppfyller fl?teoperat?renes h?yest prioriterte behov, erstatter de anerkjente seriene Goodyear Long Haul og Goodyear Regional Haul, som omfattet regionaldekkene RHS II, RHD II+ og RHT II og de sparsommelige Marathon LHS II+, LHD II+ og LHT II, og kan brukes i b?de langgransport og regionaltransport.
Goodyear KMAX ? opptil 35 % bedre kj?relengde enn forgjengerne[2]
KMAX er en dekkserie utviklet med fokus p? kj?relengde til bruk p? vei, og gir bedre kj?relengde og bedre hel?rsfunksjonalitet enn tidligere Goodyear-dekk. Serien best?r av KMAX S styredekk, KMAX D drivdekk og KMAX T tilhengerdekk. Sammenlignet med Goodyears RHS II- og RHD II+-dekk kan KMAX gi opptil 35 % bedre kj?relengde, slik at fl?tene kan kj?re enda lengre ? og hele ?ret, takket v?re det forbedrede veigrepet og drivdekkene som oppfyller alle de forskriftsmessige kravene til vinterdekk.
Tester viser at sammenlignet med styredekket RHS II har KMAX S en ?kning i kj?relengden p? opptil 30 %, og sammenlignet med drivdekket RHD II+ har KMAX D er kj?relengden ?kt med opptil 35 %.
Goodyear FUELMAX ? opptil 10 % lavere rullemotstand sammenlignet med forgjengerne [3]
FUELMAX er den drivstoff?konomiske serien. Disse dekkene har den laveste rullemotstanden noen sinne for dekk til bruk p? vei og med balanserte samlede kj?reegenskaper. Serien best?r av FUELMAX S styredekk, FUELMAX D drivdekk og FUELMAX T tilhengerdekk. Med en forbedring i rullemotstanden p? opptil 10 % gir de besparinger p? b?de drivstoff og CO2-utslipp. I tillegg gir de opptil 15 % bedre kj?relengde, samtidig som de er mer allsidige og har bedre veigrep. Sammenlignet med de tidligere Goodyear-dekkene LHS II og LHD II viser FUELMAX S og FUELMAX D en ?kning i kj?relengden p? henholdsvis 15 og 10 %. En sammenligning av rullemotstanden med FUELMAX S og FUELMAX D i forhold til LHS II+ og LHD II+ viser at de nye dekkene gir en forbedring p? henholdsvis 6 og 10 %. Merkerangeringen for FUELMAX-dekkene bekrefter de overlegne egenskapene p? dette omr?det. Det indikeres av A-rangering for drivstoffeffektivitet p? enkelte av FUELMAX-tilhengerdekkene og hovedsakelig B-gradering for de andre.[4]
Felttesting av KMAX og FUELMAX
F?r Goodyear lanserer nye dekk p? markedet, gjennomg?r de alltid omfattende testing, b?de internt og gjennom eksterne felttestprogrammer i samarbeid med fl?teoperat?rer.
Transports Berthaud var en av fl?tene som deltok i testingen av den nye KMAX-serien: ?Vi fulgte n?ye med p? hvordan dekkene gjorde det, spesielt levetid og drivstofforbruk?, sier Stéphane Helaiem, administrerende direkt?r for Transports Berthaud. ?Vi kan rapportere om store forbedringer med de nye Goodyear KMAX-dekkene, inkludert en forbedring i potensiell levetid p? mer enn 30 % sammenlignet med Goodyear Regional-serien.[5] Godt veigrep p? sn?f?re er spesielt viktig for oss, siden vi m? levere varene v?re til riktig tid. Under slike forhold rapporterte sj?f?rene v?re om bedre veigrep og trekkraft enn med de dekkene vi brukte tidligere.?
Transports Berthaud har sin base i Nimes i Frankrike, og har en fl?te p? 118 kj?ret?yer og transporterer kj?le- og frysevarer som frisk frukt og gr?nnsaker. De kj?rer ?rlig omtrent 1,2 millioner mil, og opererer hovedsakelig p? faste ruter mellom Lyon, Strasbourg, Bordeaux og Rungis i n?rheten av Paris.
Transports Pedretti testet b?de KMAX- og FUELMAX-serien.
?Vi testet FUELMAX-dekkene p? langtransport og KMAX p? regionaltransport. FUELMAX ga oss en drivstoffbesparing p? 1600 euro per kj?ret?y per ?r, og levetiden for KMAX var imponerende mye bedre enn de dekkene vi har brukt f?r?, sierCédric Pedretti, eier av Transports Pedretti. ?Begge de nye dekkseriene viser god balanse mellom slitasje og drivstofforbruk ? FUELMAX viser best resultater ang?ende drivstofforbruk, mens KMAX har en imponerende levetid. Vi kj?rte omtrent 15 000 mil med FUELMAX-dekkene i l?pet av et ?r, og vi brukte dem hele ?ret. I denne perioden hadde vi et drivstofforbruk p? 3,3 liter per mil. Sammenlignet med de tidligere dekkene v?re, betydde dette en innsparing p? omtrent 1600 euro per kj?ret?y per ?r.
Vi testet KMAX over omtrent 10 000 mil, og resultatet var en forbedring i levetiden p? omtrent 25 % sammenlignet med v?re tidligere dekk. Vi har levert til vintersportssteder under veldig vanskelige forhold i mange ?r. Noen av sj?f?rene v?re som kj?rer til disse stedene, fant ut at de ikke trengte ? bruke kjettinger like ofte som de hadde gjort tidligere.?
Transports Pedretti er en 50 ?r gammel familiebedrift med base i Savoy i Frankrike. Selskapet kj?rer med tre ulike forretningsportef?ljer: Industriprodukter, kj?levarer og biltransport. I tillegg til dette opererer de transporttjenester over hele Frankrike.
Endrede trender og krav til vinterdekk
Trendene i europeisk veitransport har endret seg de siste ?rene. Tidligere brukte fl?teoperat?rene ? spesialisere seg p? enten langtransport eller regionaldrift, med kj?ret?yer som bare ble brukt til enten det ene eller det andre. Det betydde at dekk som var optimert for selskapets driftstype, var et opplagt valg. Transportbransjen har blitt mer fleksibel, og krever i dag ofte at kj?ret?yene skal kunne brukes til mange ulike oppgaver og dekke alt fra bykj?ring til langtransport. KMAX og FUELMAX egner seg godt til begge bruksomr?der.
En annen endring gjelder vinterf?re og de tilh?rende forskriftene. Uforutsigbare vinterforhold over omtrent hele Europa, samt stadig strengere forskrifter for vinterdekk, har f?rt til stor ettersp?rsel etter vanlige dekk som kan sikre mobilitet ogs? p? vinterf?re. Nye KMAX og FUELMAX er videreutviklet med dette i tankene, slik at de har ekte hel?rsfunksjonalitet med drivdekk som oppfyller alle krav til vinterdekk og er merket med sn?fnuggmerket med tre fjelltopper (3PMSF) i tillegg til M+S-merket. Goodyears unders?kelse viser at 64 % av fl?teoperat?rene ?nsket seg standarddekk med gode vinteregenskaper[6] ? KMAX og FUELMAX gir dem det de ba om.
Nye teknologier
KMAX og FUELMAX er laget med henholdsvis KMAX- og FUELMAX-teknologi.
KMAX-teknologien omfatter IntelliMax Rib-teknologien og IntelliMax Tread-teknologien, mens FUELMAX-teknologien omfatter IntelliMax Groove-teknologien.
IntelliMax Rib-teknologien (i KMAX S) forbedrer rullemotstanden og v?tgrepet, og relaterer til slitem?nsteret, som er utformet med avstivingsteknologi for kraftige svingkrefter og god h?ndtering.
IntelliMax Tread-teknologien (i KMAX D) best?r av doble lag av slitebane, hvor det ?verste laget gir god kj?relengde, mens det underliggende sikrer lav rullemotstand.
IntelliMax Groove-teknologien (i FUELMAX S) optimerer rullemotstanden ved hjelp av et ?skjult? slitem?nster som er st?pt inn i dekket.
Forlenget levetid
Som med alle Goodyears dekk for kommersielle kj?ret?yer, kan KMAX og FUELMAX b?de m?nsterskj?res og regummieres. TreadMax-versjoner av KMAX D og T samt FUELMAX D og T kommer p? markedet samtidig med de nye dekkene de er kopier av. Disse er bygd p? dekkstammer med Goodyears nyeste stammeteknologi, og har samme slitem?nstre og slitebanematerialer som de nye dekkene, s? egenskapene blir veldig like.
Vi tar deg lengre
?Vi tar deg videre? er temaet for den nye dekklanseringen, med fokus p? Goodyears m?l med programmene for produkt- og tjenesteutvikling om ? st?tte kundene v?re i forretningsdriften og hjelpe dem ? oppn? bedre resultater.
Det betyr ? innf?re dekk som er mer kostnadseffektive og har bedre kj?reegenskaper, samtidig som vi tilbyr tjenester og l?sninger for fl?teoperat?rer slik at de kan redusere administrasjonstiden og maksimere avkastningen p? dekkinvesteringene sine.
Goodyear KMAX og FUELMAX er perfekte eksempler p? dette: med ?kt kj?relengde og redusert drivstofforbruk kan fl?tene ?kj?re lengre?.
[1] Unders?kelsen ble gjennomf?rt av MV2 Conseil p? vegne av Goodyear. Rundt 500 lastebilfl?ter fra Frankrike, Italia, Tyskland, Polen og Spania ble intervjuet i juni og juli 2013.

[2] Sammenlignet med RHS II og RHD II+. Tester utf?rt i samarbeid med ulike europeiske fl?teoperat?rer under Goodyears ledelse p? dimensjon 315/80R22.5 mellom juli 2011 og juni 2013.
[3] Sammenlignet med LHS II og LHD II+. Tester utf?rt i samarbeid med ulike europeiske fl?teoperat?rer under Goodyears ledelse p? dimensjon 315/70R22.5 mellom juli 2011 og juni 2013.
[4] EU-dekkmerkingen varierer med dimensjoner. Hvis du vil ha mer informasjon, kan du g? til www.goodyear.eu/truck
[5] Testen sammenlignet KMAX med RHS II og RHD II+.
[6] Unders?kelsen ble gjennomf?rt av MV2 Conseil p? vegne av Goodyear. Rundt 500 lastebilfl?ter fra Frankrike, Italia, Tyskland, Polen og Spania ble intervjuet i juni og juli 2013.

Om Goodyear
Goodyear er én av verdens ledende dekkprodusenter. De har cirka 69 000 ansatte og produserer sine produkter p? 52 anlegg i 22 land over hele verden. De to fornyelsessentrene i Akron i Ohio, USA og Colmar-Berg i Luxembourg arbeider for ? utvikle avanserte produkter og tjenester som setter standarden for bransjen b?de innen teknologi og kj?reegenskaper.
Goodyear Dunlop Europes utvalg av dekk for kommersielle kj?ret?yer og busser omfatter mer enn 400 ulike dekktyper i i overkant av 55 st?rrelser. Mange av verdens ledende produsenter av kommersielle kj?ret?yer monterer dekk fra Goodyear standard, inkludert DAF, Iveco, MAN, Mercedes-Benz, Renault Trucks, Scania og Volvo. Goodyear leverer ogs? dekk til alle de st?rste tilhengerprodusentene. Med Fleet First, som omfatter servicenettverket TruckForce, ServiceLine held?gns veiassistanse, FleetOnlineSolutions administrasjonssystem p? Internett og Goodyear Retread Technologies leverer Goodyear det st?rste utvalget av tjenester i bransjen.
Du finner mer informasjon om Goodyear og deres produkter p? www.goodyear.com.

Similar Posts