Nokian Tyres har publisert sin b?rekraftsrapport

Nokian Tyres har publisert sin f?rste b?rekraftsrapport, gjennomf?rt etter GRIs (Global Reporting Initiative) tilpasningsniv?er. Rapporten beskriver konsernets m?l for b?rekraft, planer, gjennomf?rte tiltak og resultater for ?ret 2012. St?rre perspektiv i rapporten er skapt gjennom ? belyse Nokian Tyres virksomhet de n?rmeste ?rene.
– Jeg er meget godt forn?yd med at vi har utvidet v?r omfattende milj?rapport til en b?rekraftsrapport i henhold til GRIs definisjoner. Den ?ker ytterligere transparensen og ?penheten i v?r virksomhet, i tillegg til at den tilbyr gode muligheter for ? f?lge virksomheten v?r og se hvordan saker vi gjennomf?rer p?virker omverdenen, sier adm. direkt?r Kim Gran.
Nokian Tyres var f?rste dekkprodusent i verden som sluttet ? bruke h?yaromatiske HA-oljer i sin egen produksjon. Nokian Tyres er en ansvarlig foregangsbedrift p? milj?sp?rsm?l innen dekkbransjen. I b?rekraftsrapporten rapporteres det ogs? meget utf?rlig om saker som ang?r produktansvar, og det dr?ftes ogs? hvordan produktene p?virker sin omverden gjennom hele sin livssyklus.
Andelen dekk med lav rullemotstand og godt v?tgrep i produktsortimentet, og suksessen i motormagasinenes dekktester, er nye indikatorer som ikke tidligere har v?rt omtalt i selskapets milj?rapporter. I 2012 var andelen dekk med lav rullemotstand ? som reduserer drivstofforbruket ? 44 prosent av sortimentet. 88 prosent av Nokian Tyres sommerdekkprodukter h?rer hjemme i kategorien ?meget godt v?tgrep?. Nokian Tyres hadde meget gode resultater i bilmagasinenes uavhengige tester sesongen 2011-2012: Testvinnere i mer enn halvparten av testene. I rapporten beskrives ogs? utf?rlig om medarbeidernes trivsel og kompetanseutvikling.
– Utviklingen av v?re b?rekraftsaspekter og v?re virksomheter er viktig for oss. Jeg er overbevist om at vi kan ha suksess og f? en b?rekraftig utvikling av v?r virksomhet til tross for den utfordrende internasjonale markedssituasjonen. L?nnsom vekst gir fremgang og ?konomisk gevinst for v?rt selskap, noe som i sin tur ?ker trivselen blant alle grupper ? fra investorer til medarbeidere, sier Kim Gran.

Nokian Tyres fabrikk i Nokia er siden 1997 sertifisert i henhold til EUs Eco Management and Audit Scheme (EMAS). Selskapet har rapportert mangesidig om konsernets milj?tiltak i regelmessige milj?rapporter som er publisert i henhold til EMAS-programmet. Den nye og mer omfattende b?rekraftsrapporten erstatter den tidligere EMAS-milj?rapporten.
Viktige linker:
Hele b?rekraftsrapporten i engelsk versjon:
www.nokiantyres.com/corporate-sustainability-reports
Samfunnsansvar og milj?:
www.nokiantyres.com/ehsq-issues
Nokian Tyres milj?tiltak:
www.nokiantyres.no/miljo-no
Nokian Tyres plc
Antti-Jussi Tähtinen
Markeds-og kommunikasjonsdirekt?r

Nokian Tyres er eneste dekkprodusent i verden som konsentrerer seg om produkter og tjenester for sikker bilkj?ring under nordiske forhold. Innovative dekk for person- og lastebiler, samt traktorer og tunge arbeidsmaskiner markedsf?res hovedsakelig i omr?der med sn? og skoger, og med krevende kj?reforhold p? grunn av ulike ?rstider. Nokian Tyres utvikler produkter der m?let er holdbar sikkerhet gjennom hele dekkets levetid. Nokian Tyres eier dekkjeden Vianor, som omfatter over 770 avdelinger i 20 land. Nokian Tyres omsetning i 2010 ble 1.058 millioner euro, og antall ansatte er ca. 3.500.
Vedlagte filer
PDF-dokument Word-dokument

Authors
Tags

Related posts

Top