Nokian Tyres plc 1. kvartal 2013: Sterk utvikling i Russland ? og m?lsetting om vekst i svekket marked

Nokian Tyres gruppens omsetning sank med 13,3% til 333,1 millioner euro i 1. kvartal i ?r sammenlignet med samme periode i fjor. Driftsresultatet ble 76,3 mill. euro (105 mill. euro), og overskudd for perioden etter skatt endte p? 63,6 mill. euro (87,6). Fortjeneste pr. aksje ble 0,48 euro (0,67 euro).
Ettermarkedet for personbildekk ventes i 2013 ? bli p? niv? med foreg?ende ?r i de nordiske land, men vil fortsatt v?re svakt i Sentral-Europa. I Russland ventes fortsatt vekst for vinterdekk, mens det forventes sommerdekkettersp?rsel p? samme niv? som siste ?r. Prissituasjonen er utfordrende for alle kategorier dekk i 2013. Marginene vil f? noe hjelp av reduserte r?varepriser for hele ?ret.
Omsetningen for Nokian Tyres ventes for 2013 ? bli p? niv? med 2012 ? eller ?ke noe. Det er ventet omsetnings?kning i Russland og Nord-Amerika, mens det ventes uendret omsetning i Norden og Sentral-Europa.
Selskapet er i posisjon til ? oppn? noe vekst i b?de omsetning og driftsresultat for hele ?ret 2013. Med utgangspunkt i tallene for 1. kvartal, m? man imidlertid forvente at ogs? 1. halv?r i ?r vil v?re noe svakere enn samme periode i fjor.
– V?r sterke posisjon som markedsleder p? kjernemarkedene Russland og de nordiske land har hjulpet oss ? oppn? tilfredsstillende resultater i 1. kvartal. Motvinden fra europeisk ?konomi med svekket bilsalg og svekket ettermarked har v?rt tung. Vi forventer ingen vesentlig bedring i markedet i ?r, men har en m?lsetting om ? vokse med v?r nye vinterdekkserie, utvidet distribusjon, og v?r sterke industrielle struktur.
V?rt sterkeste kort i 1. kvartal var igjen Russland. En betydelig ?kning av vinterdekksalg og markedsandel ga et vesentlig bidrag til overskuddet for perioden. Denne utviklingen venter vi vil fortsette, f?rst og fremst styrket av nye Hakkapeliitta 8 fra 2. kvartal og videre.
Det russiske markedet vokser moderat i 2013, men gir fortsatt gode vekstmuligheter for vinterdekk p? ettermarkedet.
Det sentraleuropeiske markedet var s? svakt som forventet i 1. kvartal, med et klart fall i ettersp?rselen. Salg over hele Europa lider under den lange vinteren, og b?de for Nokian Tyres og Vianor har dette f?rt til at mesteparten av sommerdekksalget er skj?vet over til 2. kvartal, sier Kim Gran, President og CEO i Nokian Tyres plc.
– I denne perioden med svekket marked fortsetter vi ? utvikle og styrke v?r produktivitet og v?r industrielle struktur. I 1. kvartal ?pnet vi nok en produksjonslinje ved fabrikken i Russland, og i 2. halv?r f?lger vi opp med nok en ny produksjonslinje. Ved utgangen av 2013 vil v?r ?rlige kapasitet i Russland dermed passere 15 millioner dekk.
Vi fortsetter ogs? veksten og videreutviklingen av v?rt distribusjonsnettverk med Vianor som spydspiss. Vi har ?pnet 40 nye Vianor-avdelinger, slik at kjeden n? omfatter 1.077 avdelinger i 26 land. I Russland og CIS-landene (tidligere Sovjet-republikker) omfattes n? 2.300 dekkverksteder og bilforhandlere av Nokian Hakka-garanti programmet. En ny ?lett? franchise-modell ? Nokian Authorized Dealer (NAD) ? kom i gang i 1. kvartal med 175 kontraktsbutikker i Italia, Tyskland og Kina.
Etter en litt treg start p? ?ret i 1. kvartal, venter vi at markedet etter hvert vil gi oss nye vekstmuligheter. Med overbevisende testseire i 2012, ny generasjon Hakkapeliitta vinterdekk og testvinnende sommerdekk har vi det klart beste produktutvalget vi noen sinne har hatt. Vianor og NAD skal vokse med mer enn 200 enheter, og markedsgeografien v?r i Russland og Nord-Europa gir et godt grunnlag for l?nnsom drift, sier Kim Gran.
Markedssituasjon
Det er forventninger til at den globale ?konomien vil se bedring mot slutten av 2013, med ytterligere forbedring i 2014-2015. Europeisk ?konomi vil imidlertid fortsatt v?re svak. Dette har hatt en klart negativ effekt p? tillit og forbruk hos europeiske forbrukere. Nybilsalget i Europa sank med 9,8% i 1. kvartal, ettermarkedet for personbildekk gikk ned med 13% – og innsalget av vinterdekk til forhandlere ble redusert med hele 33%. I Sentral-Europa er det prispress p? b?de premium og ?konomidekk.
I de nordiske land gikk nybilsalget (personbiler) tilbake med 22% i 1. kvartal i ?r sammenlignet med samme periode 2012. Det er ventet at b?de nybilsalg og dekksalg vil ta seg opp igjen fra 2. kvartal opp mot niv?et fra fjor?ret.
Ettersp?rselen etter tunge dekk fortsetter ? v?re relativt svak. Tidlig i 2013 har det v?rt tegn til bedret ettersp?rsel etter lastebildekk.
Personbildekk
Omsetningen av personbildekk kom i 1.kvartal 2013 opp i 273,7 mill. euro (2012: 315,9). Driftsresultatet ble 92,4 mill. euro (118,7), noe som ga en driftsmargin p? 33,8% (37,6%). Nedgangen kom p? grunn av svak ettersp?rsel i Sentral-Europa og den lange vinteren i de nordiske land, som utsatte sommerdekksalget til 2. kvartal. Halvparten av salgsreduksjonen var dessuten relatert til opph?r av kontraktsproduksjon for Bridgestone, som normalt skjedde i 1. kvartal.
M?let for 2013 er ? ?ke salget, vinne markedsandeler p? kjernemarkeder med nye produkter, ?ke distribusjonen, styrke produktiviteten og kapasitetsutnyttelsen.
Tunge dekk
Nokian Heavy Tyres fikk i 1. kvartal en omsetning p? 22,1 mill. euro (2012: 27,0). Driftsresultatet ble 2,2 mill. euro (3,8), med en driftsmargin p? 10,1%.
Nedgangen kom som f?lge av svak ettersp?rsel etter skogsmaskindekk og redusert produksjon av hjulg?ende maskinelt utstyr i Europa.
Et investeringsprogram er satt inn for ? modernisere fabrikken, fjerne flaskehalser i produksjonen og ?ke produksjonen av radialdekk. Oppgradering av fabrikken skal fullf?res i l?pet av 2013. Utsiktene for 2013 er fortsatt utfordrende, og ettersp?rselen relativt lav. Fokus for ?ret 2013 er p? maksimert salg og optimalisering av produksjon.
Lastebildekk
Omsetningen av Nokian lastebildekk kom i 1. kvartal opp i 11,0 mill. euro (12,6), en nedgang p? 12,4% fra samme periode i fjor. B?de driftsresultat og kontantstr?m ble forbedret og er p? et sunt niv?.
Med forbedret produktsortiment ?kte Nokian Tyres sin markedsandel p? kjernemarkedene for b?de premium og standard lastebildekk.
Vianor
Ved utgangen av 1. kvartal hadde Vianor 182 (179) egeneide avdelinger i Finland, Norge, Sverige, USA, Sveits og Russland. Omsetningen i perioden kom opp i 43,7 mill. euro (50,1), en nedgang p? 12,8% fra 1. kvartal 2012. Driftsresultatet ble -15,9 mill. euro (-10,4).
Vianor lyktes med ? vinne markedsandeler i en krevende markedssituasjon. Omsetning og driftsresultat gikk ned av sesongmessige grunner ? sommerdekksalget i nordiske land kom ikke i gang f?r i 2. kvartal p? grunn av den lange vinteren.
Den gradvise endringen av driftsmodell fra rent dekkverksted til fullservice bilverksted fortsetter med investeringer og oppkj?p av eksisterende bilverksteder.
Vianor-kjeden vokste med 40 nye avdelinger i 1. kvartal 2013, og omfatter n? i alt 1.077 avdelinger, hvorav 895 er partnere (franchise). Vianor er aktiv i 26 land, med st?rst dekning i de nordiske land, Russland og Ukraina. Fortsatt ekspansjon av partner-nettverket skal etter planen gi mer enn 1.150 Vianor-avdelinger totalt ved utgangen av
2013.

Nokian Tyres er eneste dekkprodusent i verden som konsentrerer seg om produkter og tjenester for sikker bilkj?ring under nordiske forhold. Innovative dekk for person- og lastebiler, samt traktorer og tunge arbeidsmaskiner markedsf?res hovedsakelig i omr?der med sn? og skoger, og med krevende kj?reforhold p? grunn av ulike ?rstider. Nokian Tyres utvikler produkter der m?let er holdbar sikkerhet gjennom hele dekkets levetid. Nokian Tyres eier dekkjeden Vianor, som omfatter over 770 avdelinger i 20 land. Nokian Tyres omsetning i 2010 ble 1.058 millioner euro, og antall ansatte er ca. 3.500.
Vedlagte filer
PDF-dokument Word-dokument

Authors

Related posts

Top