Biler

Toyota gir bort biler ? Norsk Luftambulanse f?r medlemmer

Toyota Norge og Norsk Luftambulanse fornyer sitt samarbeid med en ny vri: Alle nye medlemmer er med i trekningen av en tre?rig leasingavtale p? en Toyota Auris Hybrid.
– Vi h?per dette gir et puff til alle som har tenkt p? ? bli medlem, men som ikke har f?tt gjort noe med det. V?re medlemmer og Toyota bidrar til ? styrke luftambulansetjenesten slik at flere liv kan reddes, sier generalsekret?r Erik Kreyberg Normann i Stiftelsen Norsk Luftambulanse.
Siden 2006 har Toyota Norge v?rt Stiftelsen Norsk Luftambulanses hovedsamarbeidspartner. N? er samarbeidet ytterligere forlenget, og utvidet. Toyota stiller to biler til disposisjon som premier. I tillegg st?tter de form?let til Norsk Luftambulanse med et betydelig pengebel?p.
– Vi er sv?rt imponert av det samfunnsnyttige arbeidet Norsk Luftambulanse utf?rer. Etter ? ha samarbeidet over flere ?r, er dette en spennende m?te ? fornye samarbeidet p?, sier administrerende direkt?r i Toyota Norge, Lars Erik ?r?y.
Bilpremiene er tre-?rige leasingavtaler p? Toyota Auris Hybrid med kj?relengde p? inntil 45 000 kilometer og service inkludert. Alle som melder seg inn i Stiftelsen Norsk Luftambulanse f?r 30. juni er med i f?rste trekning. Den andre vinneren blir trukket til h?sten.
– Dette er et vinn-vinn-vinn-samarbeid. V?re medlemmer kan vinne en bil, Toyota vinner positiv oppmerksomhet og vi vinner medlemmer, sier Normann.
For ? bli medlem kan du sende en SMS med kodeord MEDLEM til 09044 eller du kan melde deg inn p? nett her.
Konkurranseregler:
Trekningen av bilpremien vil foreg? i l?pet av juli. Bilen leveres ferdig registrert og med vanlig utstyrspakke og vinterhjul. Vinner (heretter kalt bruker) vil bli kontaktet av Stiftelsen Norsk Luftambulanse i juli 2013. Fargevalget er ut fra Toyotas standardfarger. Bilen tas ut gjennom valgfri Toyotaforhandler og kan disponeres av bruker i tre ?r fra leveransedato og opptil 45.000 kilometer (heretter kalt perioden). Serviceutgifter er dekket i denne perioden.
Vanlige driftskostnader slik som drivstoff, forsikring, bompenger og ?rsavgift dekkes av bruker. Toyota Financial Services er eier av bilen. Bruker kan disponere bilen i perioden i henhold til alminnelige vilk?r regulert i standard privatleieavtale med Toyota Financial Services. Ved utl?p av perioden skal bruker tilbakelevere bilen til Toyotaforhandler. Vedkommende forhandler og bruker vil sammen ta en gjennomgang av bilen. Er bilen behandlet p? en normal m?te p?l?per det ingen utgifter utover nevnte for bruker. Skulle det imidlertid vise seg at bilen har skader og unormal slitasje s? st?r bruker ansvarlig for dette. Det samme gjelder eventuelle overkj?rte kilometer og manglende utf?rt service.
Om Norsk Luftambulanse
Norsk Luftambulanse er to ting, en medlemsorganisasjon og et legehelikopterselskap.
Stiftelsen Norsk Luftambulanse er Norges st?rste ideelle medlemsorganisasjon med mer enn 720 000 medlemmer. M?let er ? redde liv og helse gjennom ? styrke luftambulansetjenesten i hele Norge. Det gj?r vi gjennom forskning, undervisning og utviklingsprosjekter finansiert av v?re medlemmer og st?ttebedrifter.
Stiftelsen har et av Europas st?rste forskningsmilj?er p? akuttmedisin.
Datterselskapet Norsk Luftambulanse AS er operat?r p? 8 av Norges 11 legehelikopterbaser. Vi flyr p? oppdrag fra Helesforetakenes nasjonale luftambulansetjeneste ANS. Luftambulansetjenesten i Norge er offentlig finansiert.

Artykuly o tym samym temacie, podobne tematy