Biler

Ford har senket vannforbruket med 62% siden 2000.

I verdens ressursregnskaper er vann viktigere enn olje. Man kjenner etterhvert flere aktuelle erstatninger for olje som drivstoff, men det er ingenting som kan erstatte vann.
Dette tok Ford konsekvensen av da de i 2000 laget en m?lsetting for sitt vannforbruk. N? viser tall at de ligger godt foran sin nyeste globale m?lsetting, som var ? redusere gjennomsnittlig vannforbruk pr. produsert kj?ret?y med 30% mellom 2009 og 2015, det vil si gjennomsnittlig 4000 liter pr. kj?ret?y.
Regnskapet viser at denne reduksjonen allerede har passert 25%. Bare mellom 2011 og 2012 sank Fords vannforbruk med 8,5%.
Siden 2000 har Ford senket sitt totale vannforbruk med 40 milliarder liter, fra 64 milliarder liter pr. ?r til 24 milliarder liter. Det tilsvarer 534 millioner 15-minutters dusjer.
Fords senkede vannforbruk betyr spesielt mye for de deler av verden som sliter med vannrelaterte problemer som t?rke og kraftig overbefolkning.
– Fords reduserte vannforbruk er et resultat av n?ye overv?kning og styring av s? og si hver eneste dr?pe vann som kommer inn i og forlater anlegg og eiendommer. Ford innser viktigheten av ? ta vare p? vann og ? bruke det p? en ansvarlig m?te, sier Steve Kimber, administrerende direkt?r for Ford Motor Norge.
Ford lanserte sitt frivillige Globale Vannstyringsinitiativ i 2000, som blant annet best?r av vannkonservering og gjenbruk av regn- og prosessvann. Blant virkemidlene for ? senke vannforbruket er:
? redusere vannbruken ved Fords anlegg til et minimum
? finne m?ter ? bruke vannkilder av lavere kvalitet for ? dempe belastningen p? drikkevannkildene
? prioritere investeringer i vannteknologi basert p? lokal vannmangel og kostnadseffektivitet
Mer informasjon om Fords arbeid for ? konservere vann kan leses i den ?rlige rapporten om b?rekraftighet, som utgis hvert ?r i juni. Nyeste utgave finnes p? http://corporate.ford.com/our-company/sustainability

Om Ford Motor Company
Ford Motor Company er en global bilindustrileder basert i Dearborn, Michigan, USA, som produserer eller distribuerer biler p? over seks kontinenter. Med ca. 166.000 ansatte og 70 fabrikker p? verdensbasis inkluderer konsernet bilmerkene Ford og Lincoln. Konsernet leverer finansielle tjenester gjennom Ford Motor Credit Company. For mer informasjon vedr?rende Fords produkter, vennligst bes?k www.ford.no
Ford Europa er ansvarlig for ? produsere, selge og vedlikeholde Ford-merkede kj?ret?yer i 51 individuelle markeder og har ca. 66.000 ansatte. I tillegg til Ford Motor Credit Company inkluderer Ford Europas virksomheter Ford Customer Service Division og 22 produksjonsenheter, inklusive samarbeidsprosjekter. Den f?rste Ford-bilen ble sendt til Europa i 1903 ? samme ?r som Ford Motor Company ble etablert. Produksjon i Europa startet i 1911.

Similar Posts