Biler

Blinker inn i blindsonen

Personbiler som legger seg inn foran vogntog er et problem p? norske veier, og det uten at bilistene vet det selv. Vogntogene ?nsker nemlig ekstra avstand til bilen foran fordi blindsonen er st?rre og bremselengden lengre. ?Dette er ikke invitasjon til ? legge seg inn, forklarer forsikringsselskap.
Personbiler som presser seg inn foran lastebiler skaper farlige trafikksituasjoner og er kilde til innmeldte skader, if?lge Storebrand.
? Ja, vi opplever ganske mange skader der personbiler har fors?kt ? legge seg inn foran et vogntog, bekrefter Petter Berg, fagsjef p? Motor i Storebrand. ? Dette er s?rlig et problem ved p?kj?ringsfelt, spesielt i rushtrafikken. Ulykkene oppst?r fordi personbilen havner i blindsonen til lastebilen n?r den blinker seg inn foran.
St?rre blindsone hos vogntog
Vogntogene tar ofte ut ekstra avstand til bilen foran nettopp fordi blindsonen er st?rre. Vogntoget trenger dessuten lengre bremselengde. Dette tar mange personbiler som en invitasjon til ? legge seg foran.
?Dette er et tema som skaper mye frustrasjon blant norske lastebilsj?f?rer og bidrar til mange trafikkfarlige situasjoner, sier Karin Brun ?gotnes, kommunikasjonssjef i Norsk Lastebileier-Forbund.
Hun forklarer at problemet ogs? er gjenstand til mye frustrasjon blant andre trafikanter fordi lastebilsj?f?rer m? bremse ned for ? gjenskape avstanden til bilen foran.
? Dermed sinkes farten og irritasjonen i bilene bak stiger. Men om ikke vogntoget reduserer farten, blir bilistene foran bekymret fordi vogntoget ligger for n?re, sier ?gotnes.
Mest oversikt foran
I Storebrand tror man de fleste bilistene f?ler de har mer kontroll dersom de ligger foran vogntoget. Ligger de bak, mister de oversikten over trafikkbildet. Forsikringsselskapet oppfordrer likevel bilf?rere til ? v?re mer forsiktige, ikke minst med tanke p? skadeomfanget som kan oppst? som f?lge av st?tet mellom vogntog og personbil.
? I rushtrafikken er heldigvis ikke farten s? stor, men skaden p? bilen kan likevel bli omfattende. Og jo h?yere fart, desto st?rre skadeomfang, avslutter Berg.

Kontaktpersoner:
Petter Berg, fagsjef motor, Storebrand. Tlf 22312300
Hanne Gudding, informasjonssjef Storebrand. Mobil 92427413
Karin Brun ?gotnes, kommunikasjonssjef Norsk Lastebileier-Forbund. Mobil 98236999

Similar Posts