Biler

Goodyear Coach-dekk tilgjengelige i Norge

Stockholm, 7. mars 2013 ? Goodyears f?rste spesialutviklede dekk for busser i Europa, Goodyears allrounddekk Marathon Coach og vinterdrivdekket Goodyear Ultra Grip Coach er n? tilgjengelige p? markedet i Norge. De nye dekkene, som ble lansert p? IAA Commercial Vehicle Show i september 2012, er sv?rt gode allrounddekk.
En unders?kelse som ble gjennomf?rt p? oppdrag fra Goodyear i 2012, viste at 89 % av busselskapene som deltok i unders?kelsen, ser p? ?kte drivstoffkostnader som den fremste utfordringen i veitransportsektoren. Unders?kelsen viste ogs? at kilometerkostnaden var den viktigste egenskapen selskapene ser p? n?r det gjelder bussdekk, og 64 % av deltakerne oppga at kilometerkostnaden har h?yest prioritet eller er sv?rt viktig. P? andre plass kom drivstoffeffektivitet/rullemotstand (62 %), p? tredje kj?relengde (58 %). Komfort og v?tgrep fulgte p? de neste plassene med henholdsvis 54 % og 48 %.
Den nye Goodyear Coach-dekkserien tilfredsstiller de kravene europeiske busselskaper har som fremkom i unders?kelsen, og er sv?rt gode allrounddekk og har gode klassifiseringer i henhold til EUs dekkmerkingsregler.
Marathon Coach er et universaldekk til hel?rsbruk. Det er kjennetegnet av en unik asymmetrisk utforming, som gir enest?ende jevn slitasje og kj?relengde med god komfort. Ujevn dekkslitasje har v?rt et alvorlig problem for dekk p? moderne busser, noe som har redusert dekkenes levetid. Den asymmetriske utformingen, som Goodyear har utviklet spesielt for Marathon Coach-dekket, tar tak i dette problemet. I tillegg gir en robust ytterskulder god motstand mot ujevn slitasje, for eksempel avfasing og rask skulderslitasje. Det brede m?nsteret med 5 ribber gir lengre kj?relengde og sv?rt god kj?ref?lelse, h?ndtering og komfort.
Ultra Grip Coach er et spesialutviklet vinterdrivdekk med bedre veigrep i sn?. Dekket kommer s?rlig til sin rett p? busser som brukes i omr?der som Norden og Alpene, der isete veier er vanlige og plutselig sn?fall kan skape store forsinkelser. Utformingen av og bredden p? slitebanen gir ikke bare sv?rt godt feste og grep p? vinterf?re, men ogs? lavt st?yniv?, noe som betyr h?yere komfort.
De nye Goodyear Coach-dekkene har en kombinasjon av tekniske l?sninger som kalles TravelMax. I de tekniske l?sningene inng?r blant annet slitebaneblandingen Silifex, en asymmetrisk utforming og de siste stammeutformingene. TravelMax er et viktig element i den allsidige ytelsen disse dekkene kan tilby. En tilleggsfordel med begge dekkene er ?kt lastekapasitet i dimensjonen 295/80R22.5, som gir en lasteindeks p? 154, noe som tilsvarer 3750 kg.
Selv om Goodyear har v?rt en stor dekkleverand?r til bussbransjen i mange ?r, er dette de f?rste spesialutviklede bussdekkene selskapet tilbyr. Tester av begge dekkene har vist at de har sv?rt god ytelse, og at kundetilfredsheten er h?y. Den nye utformingen og ikke minst den viktige TravelMax-teknologien tar hensyn til utformingen av moderne busser og de sofistikerte uavhengige fj?ringene som de fleste av dagens toppmodeller har.
“Vi er sv?rt glad for de positive tilbakemeldingene vi har f?tt fra selskapene som har testet v?re nye Marathon Coach- og Ultra Grip Coach-dekk”, sier Antti Lahdelma, salgssjef for Norden. ?Unders?kelsen vi nylig gjennomf?rte bekrefter at de ytelseskriteriene vi har konsentrert oss om under utviklingen av disse dekkene, tilfredsstiller kravene til busselskapene.?
Kundetester
Goodyear gjennomf?rte kundetester av Goodyears Marathon Coach-dekk i nesten to ?r med seks forskjellige europeiske busselskaper mellom 2010 og 2011. Til sammen 28 kj?ret?yer deltok i testene. Goodyear gjennomf?rte ogs? tester av Ultra Grip Coach-dekkene. Testene omfattet 15 busser fra fem selskaper i forskjellige europeiske land.
Ett av selskapene som deltok i testene, var Sales-Lentz, et busselskap med hovedkvarter i Luxembourg. De ble s? imponert over dekkenes ytelse at da de nylig kj?pte 22 nye kj?ret?yer, ville de ha dem utstyrt med Goodyear Marathon Coach- og Ultra Grip Coach-dekk. Sales-Lentz valgte dekkene f?rst og fremst for deres lange kj?relengde, som for en stor del skyldes Marathon Coach-dekkets innovative asymmetriske slitebanem?nster.
“Vi vet av erfaring fra felttestene at de nye Goodyear Coach-dekkene har sv?rt god ytelse,” sier Jos Derkum, teknisk direkt?r i Sales-Lentz. “Vi prioriterer f?rst og fremst sikkerhet og pris n?r vi kj?per dekk. De nye Goodyear Coach-dekkene kombinerer begge egenskapene, s?rlig n?r det gjelder kj?relengden vi forventer av dem, som bidrar til ? holde nede driftskostnadene, uten at det g?r p? bekostning av sikkerheten til passasjerene og sj?f?rene v?re.”
FAKTABLAD

Marathon Coach
Marathon Coach har en asymmetrisk utforming som spiller en viktig rolle n?r det gjelder ? sikre jevn slitasje og h?y kj?relengde, egenskapene som er dekkets fremste fordeler. I tillegg gir en robust ytterskulder god motstand mot ujevn slitasje, for eksempel avfasing og rask skulderslitasje. Det brede m?nsteret med 5 ribber gir lengre kj?relengde og sv?rt god kj?ref?lelse, h?ndtering og komfort.
Den siste generasjonens slitebaneblanding har Sileflex-teknologi som ?ker kj?relengden og drivstoffeffektiviteten. Dessuten forbedres skrensmotstanden, som er ytterligere forbedret av den h?ye tettheten av Flexomatic-lameller. Kordbeskyttelsen er forsterket av en beskyttelse mot steinskader, som forlenger levetiden til dekket.
Ultra Grip Coach
Ultra Grip Coach er et vinterdrivdekk som gir lengre kj?relengde, overlegent veigrep og sv?rt god h?ndtering samt lavt st?yniv?. Det brede slitebanem?nsteret p? Ultra Grip Coach har avkoblede blokker for lengre kj?relengde og h?y lamelltetthet med halv?pne skuldre for forbedret grep p? sn?dekte og isete veier. Med den siste generasjonens vaffellameller opprettholdes den gode h?ndteringsevnen og den jevne slitasjen. Bredden og formen p? sporene og blokkavkoblingen er beregnet med numeriske metoder for ? redusere st?yniv?et samtidig som veigrepet og steinavvisningen beholdes.
Dimensjoner og merkegraderinger
Goodyears Marathon Coach-dekk finnes i dimensjonene 295/80R22.5 og 315/80R22.5. Med drivstoffeffektivitetsklassifiseringer p? B eller C (avhengig av dimensjon) og v?tgrepsklassifisering p? B, og med et st?yniv? for én b?lge p? 69 dBA, har disse dekkene sv?rt god ytelse.
Ultra Grip Coach finnes ogs? i dimensjonene 295/80R22.5 og 315/80R22.5, og har sv?rt gode klassifiseringer til ? v?re vinterdekk. Begge dimensjonene har D for rullemotstand og C for v?tgrep med et st?yniv? for én b?lge p? henholdsvis 72 og 73 dBA. P? grunn av utformingen som kreves for godt grep og feste p? sn? og is ved lave temperaturer, er klassifiseringene for vinterdekk ikke like h?ye som for dekk som er spesialutviklet for langtransport.
Marathon CoachDrivstoffeffektivitetV?tgrepUtvendig st?y
295/80R22.5CB69 )
315/80R22.5BB69 )
Ultra Grip CoachDrivstoffeffektivitetV?tgrepUtvendig st?y
295/80R22.5DC72 )
315/80R22.5DC73 )

Goodyears Coach-unders?kelse
Goodyear har gjennomf?rt en unders?kelse for ? finne ut hva som er de st?rste utfordringene for busselskapene i veitransportsektoren, og hvilke egenskaper som er viktigst n?r de kj?per dekk. Resultatene viser at de nye Goodyear Coach-dekkene oppfyller kravene til det europeiske markedet. Unders?kelsen ble gjennomf?rt i juli og august 2012 og omfattet 100 busselskaper fra Benelux, Frankrike, Tyskland og Storbritannia.
If?lge busselskapene som deltok i unders?kelsen, var de st?rste utfordringene de ?kte kostnadene. 89 % anser ?kende drivstoffkostnader som hovedutfordringen, 62 % er bekymret for ?kende kostnader til vedlikehold, arbeidskraft og sj?f?roppl?ring. Mer trafikkork ser ut til ? v?re et problem for 55 % av dem.
Unders?kelsen viste ogs? at kilometerkostnaden var den viktigste egenskapen selskapene ser p? n?r det gjelder bussdekk, og 64 % av deltakerne oppga at kilometerkostnaden har h?yeste prioritet eller er sv?rt viktig. P? andre plass kom rullemotstand (62 %), p? tredje kj?relengde (58 %), p? fjerde komfort (54 %) og p? femte v?tgrep (48 %).

Om Goodyear Dunlop
Goodyear er én av verdens ledende dekkprodusenter. De har cirka 69,000 ansatte og produserer sine produkter p? 52 anlegg i 22 land over hele verden. De to innovasjonssentrene i Akron i Ohio og Colmar-Berg i Luxembourg arbeider med ? utvikle f?rsteklasses produkter og tjenester som setter standarden for bransjen b?de n?r det gjelder teknologi og resultater.
Goodyear Dunlop Europes utvalg av dekk for kommersielle kj?ret?yer og busser omfatter mer enn 400 ulike dekktyper i i overkant av 55 dimensjoner. Mange av verdens ledende produsenter av kommersielle kj?ret?yer monterer dekk fra Goodyear som standarddekk, inkludert DAF, Iveco, MAN, Mercedes-Benz, Renault Trucks, Scania og Volvo. Goodyear leverer ogs? dekk til alle de st?rste tilhengerprodusentene. Med Fleet First, som omfatter servicenettverket TruckForce, ServiceLine held?gns veiassistanse, FleetOnlineSolutions administrasjonssystem p? Internett og Goodyear Retread Technologies, leverer Goodyear det st?rste utvalget av tjenester i bransjen.
Du finner mer informasjon om Goodyear og deres produkter p? www.goodyear.com.
Vedlagte filer
Word-dokument

Artykuly o tym samym temacie, podobne tematy


Tagi: #Ford Europas   #Ford Motor Norge   #Geir Haugaard   #Sound Symposer