Biler

Reichhold AS velger milj?vennlig energil?sning

Skangass har nettopp inng?tt en langsiktig leveringsavtale med Reichhold AS p? ?ra ved Fredrikstad. Reichhold AS ? som er en del av et amerikansk konsern – produserer umettet polyester og gelcoat som blant annet benyttes i produksjon av vindm?ller og fritidsb?ter.
Reichhold er iferd med ? bygge om hetoljekjeler og renseanlegg slik at de kan konverteres fra olje til naturgass med oppstart f?r sommerferien i ?r. Bedriften vil bli forsynt med naturgass direkte fra terminalen v?r p? ?ra.
Det har v?rt en spennende prosess frem til leveringsavtalen ble signert i januar, og fabrikksjef Petter Hemmingsen Knutsen er godt forn?yd med at avtalen endelig er i havn.
Knutsen trekker spesielt frem de milj?fordelene som vil oppn?s ved overgang fra olje til naturgass samt vesentlige forbedringer p? vedlikeholdssiden.

Skangass AS provides natural gas in liquefied or gas form to industrial, maritime and automotive customers in Scandinavia. Deliveries are shipped out from the production plant in Stavanger via vessel or truck. Skangass also manage a distribution terminal located in Fredrikstad, Norway where from natural gas are distributed via a local grid and LNG are distributed via tank truck to customers in both Norway and Sweden.

Similar Posts