Biler

Nokian Tyres plc 2012: Sterke resultater og cash flow ? utfordrende start p? 2013

v:* {behavior:url(#default#VML);} o:* {behavior:url(#default#VML);} w:* {behavior:url(#default#VML);} .shape {behavior:url(#default#VML);} Styret foresl?r utbetalt utbytte med 1,45 euro pr aksje (2011: 1,20 euro).
Cash flow fra driften var 262,3 millioner kroner, en ?kning p? 129,8% i forhold til 2011 (114,1 mill. euro).

Ettersp?rselen etter dekk p? ettermarkedet ventes i 2013 ? stige med 1-2% i Europa, 2% i de nordiske land og 2-5% i Russland. Nokian Tyres forventer ?kt salg i 2013, selv om starten i f?rste kvartal blir noe beskjeden. Salget ventes ? ?ke p? kjernemarkedene i Norden og Russland, mens salget i Sentral-Europa forventes ? ligge p? samme niv? som i 2012.

Presterte godt
– Nokian Tyres presterte godt i et utfordrende marked i 2012, og endte med ?all time high? b?de for omsetning og l?nnsomhet, kombinert med en meget sterk kontantstr?m.
Vi styrket v?r posisjon i viktige markeder, selskapet er gjeldfritt, og vi kan utvikle virksomheten v?r fra et meget sterkt utgangspunkt, sier Kim Gran, President og CEO i Nokian Tyres plc i en kommentar.
– Vi fikk en flying start p? ?ret med full kapasitetsutnyttelse i f?rste halv?r. Den svake ?konomiske situasjonen i Sentral-Europa f?rte i annet halv?r til en sterk reduksjon av ettersp?rselen i Sentral- og ?st-Europa.
Det russiske dekkmarkedet fortsatte ? vokse med tosifret prosenttall, og ogs? i de nordiske land var situasjonen relativt tilfredsstillende. V?rt salg av personbildekk i Russland vokste tre ganger s? mye som totalmarkedet, noe som ytterligere styrket v?r posisjon som markedsleder. I de nordiske land gikk salget som forventet. Vi tok markedsandeler p? vinterdekk, og fortsetter ? v?re en klar markedsleder.

Fortsatt ekspansjon for v?r distribusjonskjede Vianor, og testvinnende produkter, er hj?rnesteinene for v?r vekst. Det er sv?rt positivt at vi klarte ? ?pne 127 nye Vianor-avdelinger i l?pet av ?ret, slik at kjeden n? omfatter i alt 1.037 enheter i 26 land, sier Kim Gran, som i tillegg er godt forn?yd med utviklingen ved produksjonsanlegget i Russland. Siste ?r ble det ?pnet en ny topp moderne fabrikk vegg i vegg med den eksisterende fabrikken ved St. Petersburg, og Nokian Tyres kan raskt og med enkle grep ?ke sin produksjon i Russland med opptil 50 prosent.

– Vi ser med optimisme p? 2013. Etter en forventet langsom start i f?rste kvartal, tror vi at markedet vil gi oss nye vekstmuligheter. Med en rekke sterke testseire i 2012, en helt ny generasjon Hakkapeliitta vinterdekk og testvinnende sommerdekk har vi n? et bedre produktsortiment enn noen sinne. Vianor vil igjen vokse med mer enn 100 nye avdelinger, og vi har en markedsposisjon i Russland og Nord-Europa som gir oss et godt fundament for l?nnsom drift, sa Kim Gran blant annet.

St?rst ? og vokser
Personbildekk utgj?r den klart st?rste delen av Nokian Tyres virksomhet. I 2012 ?kte omsetningen av personbildekk med 13,9% fra ?ret f?r, og endte p? 1.220,1 millioner euro. Driftsresultatet ?kte med 12,5% til 410,8 millioner euro eller 33,7%.
Tyngden av veksten siste ?r kom fra Russland, der salget ?kte med hele 49,8%. I Nord-Amerika ?kte salget med 16%, og i CIS-land utenom Russland var ?kningen 11%. I de nordiske land var det en liten nedgang med -2%, og det samme gjaldt Sentral-Europa.
I Russland har Nokian ?kt sine markedsandeler sterkt, b?de i premium og mellomsegmentet takket v?re voksende distribusjonsnett og h?y merkekjennskap.
Vinterdekk sto for 74% av Nokian Tyres salg av personbildekk i 2012 (2011: 77%).
B?de sommer- og vinterdekk fra Nokian Tyres vant dekktester siste ?r.
I januar 2013 gjennomf?rte Nokian Tyres sin st?rste produktlansering noen sinne, med en helt ny generasjon vinterdekk best?ende av Nokian Hakkapeliitta 8 (piggdekk), piggfrie Hakkapeliitta R2 og Hakkapeliitta R2 SUV. Det er ventet at disse nye produktene vil gi ytterligere vekst p? kjernemarkedene.
I tillegg lanserer Nokian Tyres ogs? to nye vinterdekk for Sentral-Europa og Nord-Amerika: Nokian WR G3 og Nokian WR SUV 3.
Produksjonen ?kte med 11% siste ?r i forhold til 2011, takket v?re ?kt kapasitet i Russland. Til sammen i Nokia i Finland og Vsevolozhsk i Russland ble det produsert i alt 15,7 millioner dekk i 2013.

Tunge dekk
Omsetningen av tunge dekk gikk ned med 7,4%, fra 112,8 mill euro i 2011 til 104,4 mill euro i 2012. Driftsresultatet gikk ned med 34,3%, og endte p? 11,3 mill euro.
Hoved?rsaken til nedgangen ligger i svakere ettersp?rsel etter skogsmaskindekk og generelt synkende maskinproduksjon i Europa sammenlignet med 2011. Salget av gruve- og radialdekk ?kte b?de for originalmontering og ettermarked, spesielt i Nord-Amerika og Russland, men ikke nok til ? kompensere for nedgangen i skogsektoren.
Fokus for 2013 er ? ?ke salget, fortsette ? lansere nye produkter og optimalisere produksjonsvolumet.

Vianor
Ved utgangen av 2012 hadde Vianor 182 egeneide avdelinger i Norge, Finland, Sverige, USA, Sveits og Russland. Disse omsatte for 315,3 mill. euro ? 5,7% mer enn i 2011, og lyktes med ? ta markedsandeler i et utfordrende marked. Driften gikk med et nullresultat for ?ret p? grunn av redusert vinterdekksalg og nedskrivning av lagerverdi.
Gjennom ?ret ?kte salget av b?de tungbildekk og servicetjenester, og unders?kelser viste at varemerket Vianor ble ytterligere styrket i de nordiske land i 2012.
Omleggingen fra rent dekksalg til fullverdig bilservice fortsetter, b?de gjennom investeringer og oppkj?p av best?ende bilverksteder. Det ble i 2012 kj?pt opp 25 bilserviceanlegg som er integrert i eksisterende Vianor-anlegg.
Hele Vianor-kjeden vokste med ytterligere 127 avdelinger i l?pet av 2012. Dermed utgj?r Vianor-kjeden totalt 1.037 avdelinger, hvorav 855 er partnere. Vianor har n? drift i 26 land. Nettet er mest finmasket i de nordiske land, Russland og Ukraina. Frankrike, Serbia og Bosnia-Herzegovina kom til som nye land i 2012.
Det n?rmeste m?let videre er ? passere 1.150 anlegg innen utgangen av 2013.

Lastebildekk
Omsetningen av Nokian Tyres lastebildekk og regummieringsmaterialer sank med 10,9% sammenlignet med 2011, og endte p? 52,9 mill euro med tilfredsstillende resultat. Markedet for lastebildekk i Europa var utfordrende i 2012, med en generell nedgang for industrien p? totalt 19%.
Ettersp?rselen tok seg imidlertid opp i fjerde kvartal. P? kjernemarkedene i de nordiske land og Russland ?kte markedsandelen p? grunn av et bredere og bedre produktsortiment.

Bildetekst:
President og CEO i Nokian Tyres plc, Kim Gran.
Nokian Tyres er eneste dekkprodusent i verden som konsentrerer seg om produkter og tjenester for sikker bilkj?ring under nordiske forhold. Innovative dekk for person- og lastebiler, samt traktorer og tunge arbeidsmaskiner markedsf?res hovedsakelig i omr?der med sn? og skoger, og med krevende kj?reforhold p? grunn av ulike ?rstider. Nokian Tyres utvikler produkter der m?let er holdbar sikkerhet gjennom hele dekkets levetid. Nokian Tyres eier dekkjeden Vianor, som omfatter over 770 avdelinger i 20 land. Nokian Tyres omsetning i 2010 ble 1.058 millioner euro, og antall ansatte er ca. 3.500.
Vedlagte filer
PDF-dokument Word-dokument

Artykuly o tym samym temacie, podobne tematy


Tagi: #Avansert Ford   #Ford Aktiv Parkeringsassistent   #Ford Motor Norges   #Geir Haugaard