Mer penger til utbygging av vei og kollektivtrafikk!

Svar til Riksrevisjonens unders?kelse av bompengeforvaltningen presentert 11.12.2012

Riksrevisjonens rapport peker p? flere aktuelle punkter sett fra Fjellinjens st?sted. Selskapet jobber kontinuerlig med ? modernisere, effektivisere og profesjonalisere v?rt eget selskap, s? Oslo kommune og Akershus fylkeskommune skal f? mest mulig penger til utbygging av vei og kollektivtrafikk.
I 2012 har vi gjennomf?rt sm? og store tiltak som tilsvarer besparelser p? ca 20 mill. I l?pet av de siste tre ?rene er kostnaden per passering redusert med 26 %, og kostnadsgraden v?r er p? 10,3 % i 2012.
– Vi ser fram til videre samarbeid med bransjen og Statens vegvesen i strukturerte former med m?l, strategier og tiltak for ? modernisere, effektivisere og profesjonalisere bransjen, sier administrerende direkt?r Anne-Karin Sogn som en kommentar til Riksrevisjonens rapport.
– For at selskapene skal kunne ta ut maksimal effektiviseringseffekt er vi avhengige av at Statens vegvesen og Samferdselsdepartementet endrer rammebetingelsene til bompengeselskapene, s? vi selv har n?dvendig styring over egne forretningsprosesser, fortsetter hun. – Dette gjelder blant annet bompenge- og driftsavtalen, modernisering av og integrasjonen mellom egne it-systemer, samt service- og vedlikeholdsavtaler p? vegkantutstyret.
Fjellinjen representerer litt under en tredjedel av omsetningen i bompengebransjen med
2,3 mrd i omsetning. Selskapet forvalter 630 000 AutoPASS-avtaler, og registrerer
ca 320 000 passeringer i d?gnet i bomringene i Oslo og B?rum.
For mer informasjon, kontakt
Anne-Karin Sogn, adm.dir., tel 909 12 608, [email protected]
Hilde Foss Christensen, kommunikasjonsr?dgiver, tel 901 61 494, [email protected]

Fjellinjen AS er den viktigste finansielle bidragsyteren til utbygging av vei og kollektivtrafikk i Oslo og Akershus gjennom Oslopakke 3.
Fjellinjen AS krever inn bompenger i Oslo og B?rum, og bidro i 2011 med ca 1,9 milliarder kroner til regionens samferdselsprosjekter. Vi har 620 000 avtalekunder og registrerer over 115 millioner passeringer i ?ret. Fjellinjen AS eies av Oslo kommune (60%) og Akershus fylkeskommune (40%). V?r visjon er at vi skal gj?re reisen enkel, og v?re 90 medarbeidere jobber etter grunnverdiene hjelpsom og enkel.

Authors
Top