Biler

Nokian Tyres plc 1. halv?r 2012: Solide resultater og styrket markedsposisjon

Nokian Tyres gruppens omsetning ?kte i 1. halv?r i ?r med 27,1 prosent til 798 millioner euro (1. halv?r 2011: 628 millioner euro). Driftsresultatet for perioden ?kte til 217,7 millioner euro (165,6 i 2011), mens fortjeneste pr aksje steg til 1,40 euro (1,06 euro). Resultat f?r skatt ble 210,3 millioner euro (155,3).

Nokian har en solid ordrereserve p? personbildekk, til tross for et utfordrende marked. Selskapet har styrket sin posisjon ytterligere gjennom ? vinne markedsandeler p? alle sine markeder i Russland og Nord-Europa.
?kt produksjonskapasitet gir b?de st?rre potensial for vekst og bedre produktivitet, og reduserte faste kostnader styrker l?nnsomheten.
Det er ventet at ?rets salg av vinterdekk kan forskyves noe fra 3. til 4. kvartal, n?rmere forbrukernes vinterdekksesong, ikke minst p? grunn av usikkerheten i Europa.
Nokian Tyres plc er i posisjon til ? ?ke b?de omsetning og driftsresultat i 2012, sammenlignet med 2011.

Fortsatt fremgang
– Vi fortsatte ? ha sterk fremgang og gode resultater ogs? i f?rte halv?r av 2012. Dette viser at v?r strategi med fokus p? merverdi, ettermarked og forbrukerorientering ? prim?rt vinterdekk, SUV-dekk og premium sommerdekk ? fortsetter ? betale seg, sier Kim Gran, president og CEO i Nokian Tyres plc.
– Salget av personbildekk ?kte i 2. kvartal i kj?lvannet av v?r sterke vekst i Russland og ?kte markedsandeler i Nord-Europa. ?kt produktivitet og god kostnadskontroll var noen av de viktigste ?rsakene til ?kt fortjeneste.
Vi har klart ? ?ke salget, ?ke v?re markedsandeler og styrke distribusjonen p? alle v?re viktige markeder. Lansering av nye premium sommerdekk kombinert med flere testseire underst?ttet v?re pris?kninger og ga en forbedret prissituasjon i Sentraleuropa. Ikke minst var veksten i Tyskland, i et utfordrende marked, oppmuntrende.
En av hj?rnesteinene for v?r vekst er en kontinuerlig styrking av distribusjonen, med klart fokus p? forbrukermarkedet. I l?pet av 1. halv?r ?pnet v?r Vianor-kjede 51 nye avdelinger, og omfatter n? 961 avdelinger i 24 land. V?rt m?l om ? passere 1.000 Vianor-avdelinger i l?pet av 2012 synes derfor helt realistisk.
?kt produksjonskapasitet i v?r russiske fabrikk bedret produktiviteten, og ga en produksjons?kning p? 27 prosent (i tonn), sammenlignet med 1. halv?r 2011. Den nye fabrikken, som ligger vegg i vegg med den eksisterende russiske fabrikken, produserte sine f?rste dekk i juni i ?r.
Ytterligere ?kning av produksjonskapasiteten er planlagt til 4. kvartal 2012, med ?pningen av en ny produksjonslinje i fabrikken.
Det har i noe tid v?rt m?rke skyer p? verdens ?konomiske himmel, med redusert vekst. Distribut?rer i alle markeder reduserer risiko ved ? sitte med reduserte lagre. Vi har imidlertid fremdeles en sunn markedsposisjon i Russland og Nord-Europa, med potensial for ytterligere vekst.
Vi er i posisjon til ? ?ke v?rt aktivitetsniv? p? v?re kjernemarkeder i 2012, og vi er trygge p? at vi kan reagere raskt p? forandringer i markedene. Vi har en god ordrereserve p? personbildekk, og ?ker produksjonen i henhold til planene, sa Kim Gran blant annet i en kommentar til halv?rstallene fra Nokian Tyres plc.

Januar ? juni 2012
I 2012 ?kte Nokian Tyres sitt salg i Russland & CIS med 67,0 prosent, noe som utgjorde 40,1 prosent av gruppens totale omsetning. I de nordiske land ?kte salget med 4,6 prosent (29,3 prosent av total omsetning). I Sentral- og ?st-Europa ?kte salget med 15,4 prosent (22,8 prosent), mens salget i Nord-Amerika ?kte med 27,8 prosent (7,2 prosent).
Salget av personbildekk ?kte med 35,1 prosent, og denne produktgruppen utgj?r dermed 75,2 prosent av gruppens samlede omsetning, mot 69,8 prosent til samme tid i fjor. Nokian Heavy Tyres salg sank med 5,5 prosent, og st?r n? for 6,4 prosent av samlet omsetning for gruppen. Vianors omsetning ?kte med 7,3 prosent (15,4 prosent av totalen).
Nokian Tyres gruppen hadde i gjennomsnitt for perioden 4.078 ansatte (2011: 3.727), og antall ansatte pr. 30. juni var 4.155 (3.786). Vianor-kjeden sysselsatte i f?rste halv?r totalt 1.413 ansatte. I Russland hadde Nokian Tyres 1.187 ansatte ved utgangen av f?rste halv?r (965).
Etter planen skal Nokian Tyres produsere 16,5 millioner dekk i 2012, fordelt p? fabrikkene i Nokia i Finland og Vsevolozhsk n?r St. Petersburg i Russland. Ytterligere kapasitets?kning er planlagt i 2013 ? 2014.
Salget av lastebildekk var s? godt som uendret fra 1. halv?r 2011 til 1. halv?r 2012. Ettersp?rselen i Sentraleuropa sank raskt i 1. kvartal, men begynte litt etter litt ? ?ke igjen i 2. kvartal. Markedsandelen for lastebildekk ?kte b?de i de nordiske land, Sentral- og ?st-Europa, takket v?re forbedret utvalg av b?de premium og standard dekk.
Ogs? for Noktop regummieringsmateriale kunne Nokian Tyres notere ?kt omsetning.

Bildetekster:
Nokian Hakka Blue er et nytt sommerdekk som har bidratt til selskapets sterke fremgang.

For mer detaljert rapport p? engelsk:
Kontakt Frank Williksen ? [email protected] – mobiltlf. 9226 1064

www.nokiantyres.com
Nokian Tyres er eneste dekkprodusent i verden som konsentrerer seg om produkter og tjenester for sikker bilkj?ring under nordiske forhold. Innovative dekk for person- og lastebiler, samt traktorer og tunge arbeidsmaskiner markedsf?res hovedsakelig i omr?der med sn? og skoger, og med krevende kj?reforhold p? grunn av ulike ?rstider. Nokian Tyres utvikler produkter der m?let er holdbar sikkerhet gjennom hele dekkets levetid. Nokian Tyres eier dekkjeden Vianor, som omfatter over 770 avdelinger i 20 land. Nokian Tyres omsetning i 2010 ble 1.058 millioner euro, og antall ansatte er ca. 3.500.
Vedlagte filer
PDF-dokument Word-dokument

Artykuly o tym samym temacie, podobne tematy


Tagi: #Anders Hagen   #Kildehenvisning Vi   #Respons Analyse   #Statoil Fuel Retail