Biler

Sm?kj?ring kan ?drepe? diesel partikkelfilteret

31-05-2012 11:30 Williksen Forlag - Et kj?rem?nster med overvekt av korte turer der bilen ikke blir skikkelig driftsvarm, kan forholdsvis raskt ta knekken p? diesel partikkelfilteret (DPF), forteller Terje St?a Edvardsen i Tenneco i Norge. Han legger til at med stadig mer komplekse komponenter for avgassrensing, kan en reparasjon fort bli meget kostbar.

– Et kj?rem?nster med overvekt av korte turer der bilen ikke blir skikkelig driftsvarm, kan forholdsvis raskt ta knekken p? diesel partikkelfilteret (DPF), forteller Terje St?a Edvardsen i Tenneco i Norge. Han legger til at med stadig mer komplekse komponenter for avgassrensing, kan en reparasjon fort bli meget kostbar.

– Det er en klar tendens til at bilkj?pere velger dieselmotor ogs? i biler som brukes lite og kj?res kort. Dette er selvsagt forst?elig ut fra ?nsket om lavt drivstofforbruk og dermed beskjedne CO2-utslipp, men det er dessverre et d?rlig valg for dieselmotorens avgassrensesystemer, som ved typisk bybruk og kj?ring til og fra butikken aldri oppn?r den arbeidstemperaturen som er n?dvendig for optimal funksjon, sier St?a Edvardsen.
– Det er dessverre alt for f? bilister som er tilstrekkelig oppmerksomme p? dette forholdet, som jo heller ikke blir bedre i ustabilt norsk klima.
Utilstrekkelig arbeidstemperatur i diesel partikkelfilteret (DPF) har flere uheldige virkninger. For det f?rste vil DPF ikke ha ?nsket renseeffekt, og dernest vil filteret under slike ugunstige driftsforhold tettes relativt fort. Dette vil igjen redusere renseeffekten ogs? n?r arbeidsforholdene er gunstige.

En bil med DPF som brukes slik, m? derfor med jevne mellomrom kj?res noen mil i normal marsjfart med god driftstemperatur for ? brenne rent filteret. En gul lampe p? dashbordet minner om n?r dette er n?dvendig, og den m? tas p? alvor, understreker Terje St?a Edvardsen:
– Jo lenger man kj?rer med den gule lampen lysende f?r man tar en litt lengre tur, jo st?rre er sjansen for at DPF blir skadet eller ?delagt.
Det blir litt som allergisk p?virkning: En allergiker som utsetter seg for stadig p?virkning, vil f?r eller senere kunne oppleve allergisk sjokk. For diesel partikkelfilteret vil ?allergisjokket? v?re fullstendig nedbrytning med utskiftning som f?lge.
– Dette er det veldig viktig at folk er oppmerksomme p?. Komponenter for avgassrensing blir mer og mer komplekse, noe som ogs? betyr mye h?yere priser. ? skifte ut en komponent p? grunn av defekt DPF, kan derfor bli en meget kostbar sak i fremtiden, fremholder St?a Edvardsen.
Han anbefaler bilkj?pere med mye sm?kj?ring ? vurdere andre alternativer, dersom man ikke vil v?re avhengig av et funksjonelt diesel partikkelfilter.
– Det er i dag p? markedet stadig flere meget avanserte og effektive sm? bensinmotorer. Disse n?rmer seg ogs? dieselmotorens niv? n?r det gjelder forbruk. Stadig flere spennende hybridalternativer dukker dessuten opp.
Det som kanskje er viktigst p? kort sikt, er likevel at bilselgere blir mye flinkere til ? informere kundene sine om disse tingene. Det krever at man er mer n?ye med ? forh?re seg om den enkelte kundes kj?rem?nster og behov, og at man passer p? ? informere om de spesielle utfordringene DPF m?ter p? sm? dieselmotorer med mye sm?kj?ring i barskt norsk klima, sier St?a Edvardsen, og legger til at dieselmotor fremdeles kan v?re et godt alternativ for dem som er bevisste p? de spesielle begrensningene og utfordringene knyttet til DPF.

Walker, som er en av verdens st?rste produsenter av utstyr for avgassrensing, er n? underveis med nye generasjoner DPF. Disse vil ogs? ha en s?kalt NOx-felle integrert, noe som betyr at de helseskadelige NOx-utslippene vil bli kraftig redusert i forhold til dagens motorer.

Partikler og NOx
Sotpartikler og NOx-utslipp fra dieselmotorer er en stor kilde til luftforurensning i byer og tettbygde str?k. Partiklene kan inneholde organiske stoffer som kan v?re kreftfremkallende. Nitrogenoksider bidrar til dannelse av bakken?rt ozon, smog og sur nedb?r. Ozon er den delen som irriterer ?ynene og brenner og skader lungene. Sur nedb?r skader vassdrag, tr?r og vegetasjon.
– Sotpartiklene gir s?rlig grunn til bekymring, og ferske epidemiologiske unders?kelser har p?vist ?kt d?delighet ved eksponering for de minste forbrenningsrelaterte partiklene, sier Terje St?a Edvardsen.
– Et dieselpartikkelfilter (DPF) kan redusere partikkelutslippet betydelig. Det er p?vist reduksjoner p? opptil 95 prosent eller mer, men n?kkelen til effektiv bruk av partikkelfilter p? dieselmotorer er evnen til ? regenerere filteret effektivt, noe som igjen betyr ? brenne bort partiklene som partikkelfilteret samler opp, understreker han.
– N?r gasser som inneholder partikler str?mmer gjennom filterets substratvegger, holdes partiklene tilbake og samles opp av filtermediet. N?r filteret har n?dd en kritisk sotbelastning, starter normalt en regenerering der soten brennes bort ved hjelp av et tilsetningsstoff i drivstoffet eller et katalytisk belegg p? selve filteret. Det er denne prosessen som noen ganger m? hjelpes i gang n?r filteret sjelden oppn?r tilstrekkelig arbeidstemperatur, sier St?a Edvardsen.
Tenneco var en av de f?rste globale leverand?rene som kunne tilby europeiske bilprodusenter serieprodusert filterteknologi for b?de tilsetninger i drivstoffet og katalytisk belegg, og som er i stand til ? fjerne opptil 99,9 prosent av partiklene.
Tenneco startet produksjon av dieselpartikkelfilter teknologi som originalutstyr i 2000, i samarbeid med PSA Peugeot Citroën for Peugeot 406 og Citroën C5 personbiler. I dag leverer Tenneco dieselpartikkelfiltre til en lang rekke bilprodusenter.

Bildetekst:
En bil som stort sett g?r i bykj?ring og korte turer trenger en langtur med jevne mellomrom for ? f? renset diesel partikkelfilteret.

Artykuly o tym samym temacie, podobne tematy