Biler

Sverige vil ha mer norsk gass

Skangass har signert en storavtale med det svenske raffineriet Preem i Lysekil om leveranse av flytende naturgass LNG (Liquefied Natural Gas). Samtidig er det besluttet ? bygge en mottaksterminal for LNG i n?r tilknytning til raffineriet. Avtalen gir betydelige milj?gevinster for raffineriet n?r det konverterer til naturgass.

Skangass skal levere inntil 200 000 tonn LNG i ?ret til Preem. Det gir en ?rlig kontraktsverdi p? rundt en milliard norske kroner de neste 15 ?rene. Foruten leveransen til Preem vil den nye terminalen benyttes til ? forsyne deler av det ?vrige svenske markedet. Norsk gass blir dermed for alvor tatt i bruk i Sverige og gir Skangass en ledende posisjon i det norske og svenske LNG-markedet.

– Med avtalen p? plass passerer vi en milep?l for produksjonen ved LNG-anlegget i Risavika, og vi har n? et tungt brohode for videre vekst i Sverige, sier Eimund Nygaard, konsernsjef i Lyse. Lyse eier Skangass.
Preem skal i l?pet av 2013 legge om hele sin produksjon for ? erstatte butan og nafta med naturgass (LNG) i raffineriets produksjonsprosesser. Med dette vil Preem redusere sine milj?utslipp med 130 000 tonn CO2. Dette tilsvarer utslippene fra n?rmere 70 000 privatbiler. Konsernsjef i Preem, Michael G:son Löw ser flere fordeler ved konverteringen til LNG.
– LNG er ikke bare ?konomisk fordelaktig ettersom den erstatter nafta og butan, men gir ogs? en vesentlig milj?gevinst for v?r produksjon. I tillegg kan LNG erstatte olje hos v?re industrikunder og dermed ogs? redusere deres milj?p?virkning, sier Löw.

Flere knutepunkt for videre vekst
LNG-gassen skal fraktes med b?t fra Skangass sitt LNG-anlegg i Risavika til den nye mottaksterminalen. Denne skal bygges i Lysekil ved raffineriet og er beregnet ? koste 460 millioner norske kroner. Den nye mottaksterminalen vil v?re ferdig bygget mot slutten av 2013. Skangass har fra f?r en terminal p? ?ra i Fredrikstad. Med bakgrunn i terminalen p? ?ra leveres allerede LNG til flere av Sveriges st?lverk og papirfabrikker, titanfabrikken Kronos Titan og andre bedrifter i ?stlandsomr?det.
-Den nye mottaksterminalen i Lysekil er av stor strategisk betydning for Skangass. I tillegg til en betydelig kontraktsverdi i leveransen til Preem, muliggj?r terminalen salg av naturgass til andre energikrevende bedrifter i Sverige der vi f?r ikke har kunnet levere, sier Bj?rn Torkildsen, administrerende direkt?r i Skangass.

Energieffektivt og milj?vennlig
Skangass tilbyr skreddersydde leveranser av naturgass direkte til store bedrifter og industriklynger. LNG erstatter blant annet bruk av fyringsolje i bedrifter og dette gir en betydelig milj?gevinst. N?rings- og handelsminister Trond Giske understreket ogs? milj?gevinsten ved bruk av naturgass da han stod for den offisielle ?pningen av Skangass i oktober 2011.
– Det er et stort potensial for bruk av norsk gass, b?de til bruk innenlands i industri, transport og energiforsyning, men ogs? i det globale gassmarkedet. Skangass sitt prosjekt i Risavika er spennende i s? m?te. Klimagevinsten vi oppn?r ved at LNG erstatter bruk av oljeprodukter er ogs? positivt, sa han.

Kontaktpersoner for media:
Konserndirekt?r Energi i Lyse, Ole Gabrielsen. Tlf. 0047 934 88 431
Administrerende direkt?r i Skangass: Bj?rn Torkildsen. Tlf. 0047 934 88 514
Presschef i Preem: Thomas Ögren, Tlf. 0046 070 450 1001
Kommunikasjonsdirekt?r i Lyse Herbj?rn Tjeltveit, Tlf. 0047 475 09 105
For sp?rsm?l om foto kontakt: Kommunikasjonsr?dgiver Kristin St?le Kalgraff: Tlf 934 88 432
mail: [email protected]
Skangass AS provides natural gas in liquefied or gas form to industrial, maritime and automotive customers in Scandinavia. Deliveries are shipped out from the production plant in Stavanger via vessel, train or truck. Skangass also manage a distribution terminal located in Fredrikstad, Norway where from natural gas are distributed via a local grid and LNG are distributed via tank truck to customers in both Norway and Sweden.

Artykuly o tym samym temacie, podobne tematy