Biler

Verdane ny majoritetseier i EasyPark – Incitia selger seg ut

Verdane Capital VII (Verdane) har kj?pt aksjemajoriteten i EasyPark fra Incitia Ventures og andre aksjon?rer. EasyPark gj?r det mulig ? parkere med mobilen i hele Norden, blant annet med iPhone app. Over en halv million bilister har allerede benyttet tjenesten.
Etter transaksjonen eier Verdane over 50% av selskapet. Ledelsesgruppen har kj?pt seg opp, og eier sammen med Ledstiernan og Marinvest n? resten av aksjene.
EasyPark har gjennom flere ?r bygget en sterk posisjon i det nordiske mobilparkeringsmarkedet. I dag har selskapet avtaler med nesten 200 kommuner og parkeringsselskaper. Gjennom disse avtalene har EasyPark meget god dekning i hele Norden og tilbyr derved en unik l?sning til kommunene, parkeringsselskapene og bilistene.
EasyPark har investert tungt i en teknisk plattform som h?ndterer b?de komplekse parkeringstariffer og betaling via app, telefon og SMS. For kommunene er EasyPark en kostnadseffektiv l?sning med store skalafordeler. Det er noe en enkelt kommune ikke kan oppn? alene. For bilistene er EasyPark lettvint, sikrer n?yaktig betaling, og reduserer risikoen for b?ter. Det s?rger blant annet de nye iPhone og Android appene for. Kundene er forn?yd. I siste kundeunders?kelse sa 94% av brukerne at de liker tjenesten.
“Verdien vi skaper for kommuner og parkeringsselskaper er proporsjonal med dekningen v?r. For bilistene er det praktisk ? kunne betale parkering med en og samme l?sning, uansett hvor de befinner seg. Kostnadene ved ? drive og utvikle l?sningen faller med hver kommune som slutter seg til tjenesten,og med hver nye tjeneste. Slik blir den mer og mer kostnadseffektiv,” kommenterer Johan Birgersson, administrerende direkt?r i EasyPark. ?N?r vi ?ker dekningen i de nordiske landene tror vi at Verdane, med sitt nordiske fokus, vil v?re en verdifull partner for Easypark.?
Med nye eiere p? laget kan selskapet fortsette investeringene i den tekniske plattformen og utvide funksjonaliteten. For eksempel med betaling av elbillading for fremtidens bilister. Eierst?tten gj?r det ogs? enklere for EasyPark ? etablere seg i nye markeder.
Vi har fulgt EasyPark siden 2006 og er dypt imponert over reisen selskapet har gjennomf?rt. Det er ikke ofte en bedrift n?r s? ambisi?se m?l, ?r etter ?r”sier Lars B. Thoresen, partner og daglig leder i Verdane Capital Advisors. “Verdane fondene har i 25 ?r investert i Nordiske vekst- og teknologiselskaper. EasyParks behov samsvarer godt med hva Verdane kan bidra med som eier. ”
Verdane fondene har investert i nesten 250 bedrifter i l?pet av de siste 10 ?rene, ofte gjennom s?kalte portef?ljetransaksjoner hvor de kj?per flere selskaper samtidig. Mange av disse har hatt en sterk nordisk posisjon med et vekstpotensial utenfor regionen. De svenske portef?ljeselskapene DIBS Payment Services og TradeDoubler hadde p? investeringstidspunktet mange likhetstrekk med EasyPark n?r det gjelder fokus og utviklingsfase. Begge disse selskapene har v?rt sv?rt vellykket og er n? b?rsnotert i Stockholm. I Norge er Opera Software og Dolphin Software eksempler p? portef?ljeselskaper med en lignende profil.
Erik Sandersen, partner i Incitia Ventures som forvalter Selvaag Invests eierskap i EasyPark, kommenterer:
?Vi er stolte av den utviklingen vi har v?rt del av de siste ti ?rene. EasyPark har vokst organisk og gjennom oppkj?p fra ? v?re et lite norsk selskap til ? bli den ledende telefonparkeringsakt?ren i Norden. Det har v?rt en god investering for oss. N? er det riktig ? gi stafettpinnen videre til en ny eier som kan bygge EasyPark videre i Norden og internasjonalt.?
For ytterligere informasjon vennligst kontakt:
Johan Birgersson, adm. dir. EasyPark Group, +46 708 326 758, [email protected]
Lars Thoresen, Verdane Capital Advisors,+ 47 95 707 494, [email protected]
Erik Sandersen, Incitia Ventures, +47 93 400 305, [email protected]
Om EasyPark
EasyPark er Nordens ledende leverand?r av mobilparkering. EasyPark l?sningen gj?r parkering kostnadseffektiv og brukervennlig. Selskapet opererer i over 130 kommuner. I tillegg er over seksti parkeringsselskaper kunder. Over en halv million bilister har benyttet tjenesten. I dag har selskapet 85 ansatte med hovedkontor i Sverige samt kontorer i Danmark, Norge, Finland og Tyskland. Se www.easypark.net for mer informasjon.
Om Verdane Capital Advisors
Verdane Capital Advisors har over 25 ?rs erfaring fra private equity markedet. Siden 2003 har Verdane fokusert p? ? kj?pe portef?ljer av unoterte selskaper, men ogs? kj?p av aksjer i enkelte nordiske vekstselskaper. Total kommitert kapital i de aktive fondene er p? over 4 milliarder kroner, og fondene eier over 100 bedrifter. Verdane Capital Advisors har i dag 21 ansatte fordelt p? kontorer i Oslo, Stockholm og Helsinki. Fondene har investert i selskaper som BytHjul, C3, eBuilder, MatHem, Resman, Smartmotor, Wireless Maingate og ?kerströms. Tidligere investeringer inkluderer Coding Technologies, Chipcon, DIBS, Nacre, ResLink, Reslab og TradeDoubler. Se www.verdanecapital.com for mer informasjon.
Om Incitia Ventures
Incitia Ventures er en ledende uavhengig nordisk venture capital investor basert i Oslo som investerer i selskaper med h?yt vekstpotensial innen alle teknologisektorer. Incitia har v?rt med ? bygge suksessfulle selskaper til ? bli ledere innen deres respektive markedssegmenter for en rekke bransjer. Eksempler inkluderer: Algeta, Falanx, Phonect, Sense EDM, T-VIPS og Vensafe. Incitia Ventures forvalter to fond med en kommittert kapitalbase p? rundt NOK 450 mill. Se www.incitia.com for mer informasjon.

Artykuly o tym samym temacie, podobne tematy


Tagi: #Eberhard Meissner   #VARTA