Biler

Skiftende nordiske vinterforhold: St?rst sikkerhet med piggdekk

Skiftende nordiske vinterforhold: St?rst sikkerhet med piggdekk
13-10-2011 13:20 Nokian Tyres Norske, svenske og finske vinterbilister er skj?nt enige om at piggdekk fremdeles er det sikreste valget for skiftende nordisk vinterf?re. Opptil 9 av 10 er enige i dette, viser en unders?kelse som er gjennomf?rt for Nokian Tyres. Spesielt p? isete underlag har piggdekk overlegen st?tte fra bilistene, og det er ogs? full enighet om at piggdekk er det beste i distriktene og p? landsbygda.

Norske, svenske og finske vinterbilister er skj?nt enige om at piggdekk fremdeles er det sikreste valget for skiftende nordisk vinterf?re. Opptil 9 av 10 er enige i dette, viser en unders?kelse som er gjennomf?rt for Nokian Tyres. Spesielt p? isete underlag har piggdekk overlegen st?tte fra bilistene, og det er ogs? full enighet om at piggdekk er det beste i distriktene og p? landsbygda.
Unders?kelsen viste ellers at skremmende mange mener det er greit ? kj?re videre gjennom sommeren med piggfrie vinterdekk.
– Det er ingen overraskelse at en s? stor majoritet synes piggdekk er det sikreste valget for vinterf?re. Flere vintre med til dels lange perioder med islagte veier har f?tt mange til ? satse p? piggdekk som det tryggeste alternativet, og med dagens piggteknologi er ikke lenger milj?hensyn eller veislitasje noe vektig argument mot piggdekkene, sier produktsjef Jan-Erik Sofiedal i Nokian Dekk AS. Han understreker at et moderne piggdekk som for eksmepel Nokian Hakkapeliitta 7 ogs? byr p? meget god kj?rekomfort og lavt st?yniv?.
P? sp?rsm?l om f?re, er det stor enighet mellom finske, svenske og norske bilister om at bare piggdekk holder m?l p? isete veier ? det mener 88 prosent av de spurte i Finland, 82 prosent i Sverige og 86 prosent i Norge.
P? sn? eller s?rpe blir saken noe mer nyansert. I Norge mener 34 prosent av de spurte at piggfrie vinterdekk er litt eller mye bedre enn piggdekk p? slikt f?re, mens 36 prosent fortsatt holder p? piggdekk. Tilsvarende tall for Sverige er 25 prosent og 42 prosent, og for Finland 18 prosent og 55 prosent.
Et solid flertall bilister p? landsbygda foretrekker piggdekk: 69 prosent i Finland, 60 prosent i Sverige og 57 prosent i Norge ? det er tallenes klare tale.
Det er f?rst og fremst i byene, og ved kj?ring p? sn?- og s?rpef?re, at piggfritt vinner venner. Av norske byboere mente for eksempel hele 56 prosent at piggfrie vinterdekk var litt eller mye bedre enn piggdekk, mot 30 prosent i Finland og 38 prosent i Sverige.
Bare 20 prosent av de spurte bybilistene i Norge svarte at de foretrakk piggdekk, mens hele 18 prosent fant begge dekktyper like aktuelle. Til sammenligning velger hele 43 prosent av bybilistene i Finland piggdekk; og i Sverige 30 prosent.
– Vi er litt overrasket over dette resultatet. Selv om dagens piggfrie vinterdekk har meget h?y kvalitet og fremkommelighet, gis det mange dager da det ogs? i bytrafikk bare er piggdekk som gir god sikkerhet. Dette gjelder spesielt situasjoner med underkj?lt regn og hyppig islagte gater og veier, spesielt i kystbyer med sitt meget skiftende v?rlag vinterstid, sier Jan-Erik Sofiedal.
Han mener unders?kelsen p? dette punkt viser at myndighetenes arbeid for ? redusere bruken av piggdekk har hatt fremgang, men mener ogs? at man b?r v?re varsomme med ? bruke gebyrer som verkt?y for ? f? folk til ? kj?re piggfritt.
– Det kan ha negative virkninger for trafikksikkerheten ? bruke ?konomiske straffetiltak mot piggdekk. Bilister som bar f?ler seg trygge p? vinterf?re med piggdekk, kan f?le seg presset til ? velge en annen l?sning, som de opplever som utrygg. Dette kan igjen skape usikre og uforutsigbare bilf?rere n?r f?ret blir vanskelig.
Vi mener ogs? at man i de st?rste byene n? er i ferd med ? passere balansepunktet for et vellykket ?samspill? mellom piggdekk og piggfrie dekk. Det er jo slik at p? de glatteste veiene er det helt n?dvendig med en viss andel biler med pigger til ? rue opp isen ? slik at ogs? de piggfrie dekkene f?r grep. Blir det for f? med piggdekk, ?ker problemene med fremkommelighet raskt, fastsl?r Sofiedal.

A to już wiesz?  Nordmenn gasser p? i Europa

At s? mange som hver tredje bilist i Finland og i Sverige, og hver fjerde i Norge, mener det er helt greit ? kj?re videre gjennom sommerhalv?ret med piggfrie vinterdekk, bekymrer Sofiedal:
– Dette er absolutt ikke bra. Piggfrie vinterdekk er konstruert for vinterbruk, og har ogs? en gummiblanding tilpasset dette. Disse dekkene kan derfor ha til dels sv?rt d?rlig v?tgrep i sommerhalv?ret, noe som kan ?ke ulykkesrisikoen dramatisk. Med de til dels meget regnfulle somrene vi n? har hatt, sier det seg selv at dette er en farlig gambling med sikkerheten.
Den meget myke gummiblandingen medf?rer dessuten uforholdsmessig rask dekkslitasje ved bruk sommers tid, understreker Jan-Eriuk Sofiedal til slutt.

Unders?kelsen ble gjennomf?rt i begynnelsen av august i ?r, og 1005 nordmenn svarte p? sp?rsm?lene som ble stilt.

Bildetekst:
Nordiske vinterbilister er enige om at det fremdeles er piggdekk som mest effektivt m?ter de mange utfordringene raskt skiftende nordiske vinterforhold byr p?.

Mer info:
Produktsjef Jan-Erik Sofiedal, Nokian Dekk AS, tlf. 64847700 ? [email protected]

Nokian Tyres er eneste dekkprodusent i verden som konsentrerer seg om produkter og tjenester for sikker bilkj?ring under nordiske forhold. Innovative dekk for person- og lastebiler, samt traktorer og tunge arbeidsmaskiner markedsf?res hovedsakelig i omr?der med sn? og skoger, og med krevende kj?reforhold p? grunn av ulike ?rstider. Nokian Tyres utvikler produkter der m?let er holdbar sikkerhet gjennom hele dekkets levetid. Nokian Tyres eier dekkjeden Vianor, som omfatter over 770 avdelinger i 20 land. Nokian Tyres omsetning i 2010 ble 1.058 millioner euro, og antall ansatte er ca. 3.500.

Artykuly o tym samym temacie, podobne tematy