Biler

EasyPark Telefonparkering lanseres i Grimstad kommune

EasyPark og Grimstad kommune lanserer n? i samarbeid den sterkt etterspurte tjenesten telefonparkering. Tjenesten gir den parkerende muligheten til smidig og rettferdig etterskuddsbetaling av sin parkering. Tjenesten er i dag etablert i de fleste kommuner med avgiftsbelagt parkering.
Med EasyPark starter bilisten enkelt parkeringen via mobiltelefonen. Tjenesten tillater den parkerende ? styre sin parkering fra mobilen. Dvs at bilisten enkelt kan forlenge og avslutte sin parkering etter eget ?nske da den enkelte mottar et kostnadsfritt sms varsel 15 min f?r p-tiden utl?per. EasyPark tjenesten tilbyr fleksible betalingsl?sninger knyttet opp mot b?de kredittkort, bensinkort, spesifisert faktura og mobilregning.
Smidig, enkelt samt tids- og kostnadsbesparende er n?kkelord som EasyPark brukerne benytter seg av n?r de skal beskrive tjenesten som s?rger for at man slipper ? forholde seg til p-automater, mynt, kort og p-billetter.
EasyPark sin tjeneste er tilrettelagt for b?de privatpersoner og bedrifter. Alle transaksjoner og p-kostnader samles, spesifiseres og frigj?r dermed b?de tid og penger for bedriftenda denne ikke lenger trenger ? bruke un?dvendig tid p? administrasjon og refusjon av p-utgifter. Fakturaene er godkjente for revisjon og regnskap og bedriften f?r et meget godt overblikk over alle utgifter som har med parkering ? gj?re. For den ansatte inneb?rer EasyPark en ?kt frihet og fleksibilitet som gj?r det enklere for den enkelte ? konsentrere seg om sine arbeidsoppgaver fremfor ? bekymre seg for p-tid ogtruende b?ter.
? h?ndtere parkeringsavgiften via fysiske p-automater er i dag meget kostbart for landets kommuner/p-selskap. Denne kostnaden forventes ? ?ke med med tidenda rettningslinjer, sikkerhetsmessige forskrifter og krav fra bransjen vil gj?re betalingvia p-automater stadig mer kostbart. EasyPark tilbyr den virtuelle p-automaten iform av mobilen som inneb?rer betydelig lavere kostnader for kommunen samtidigsom servicen og tilretteleggelsen ut mot forbrukeren heves.
?Grimstad kommune ?nsker ? yte best mulig service overfor innbyggere, n?ringsdrivende og bes?kende, og har derfor inng?tt samarbeid med EasyPark for ? kunne yte en tilleggstjeneste for de som ?nsker ? parkere p? kommunale avgiftsparkeringsplasser.Vi tror at mange ilagte tilleggsavgifter kunne v?rt unng?tt dersom det hadde v?rt en bedre tilgjengelighet for ? betale tilstrekkelig avgift. Erfaringer andre steder tilsier at betalingsvilligheten ?ker dersom det legges bedre til rette for dette. Vi synes det da er en naturlig konsekvens at man tilrettelegger for muligheten til at folk kan betale avgiften med sine mobiltelefoner?, sier Lars Marius Ytterstad, avd. Ingeni?rsamferdsel, Grimstad kommune.
“EasyPark gleder seg over ? ta dette steget sammen med Grimstad kommune da vi opplever en sterk ettersp?rsel i markedet etter tjenesten. EasyPark ?ker dermed sin dekning i S?r-Norge og vi h?per at Arendal, som vi er i dialog med, og Kristiansand snart blir med og tar steget inn i fremtiden”, sier Erik Oskar Audunhus, forretningsutvikler i EasyPark.

Om du har sp?rsm?l, vennligst kontakt:
EasyPark AS
Erik Oskar Audunhus, Business Developer
+47 99 50 70 32 | [email protected]
EasyPark tilbyr tjenester som gj?r parkering mye enklere, mer effektivt og ?konomisk for s? vel bilister, bedriftene de jobber for og parkerings- operat?rene. Tjenestene tilbys gjennom egne virksomheter eller via samarbeidspartnere. EasyPark har 85 ansatte fordelt p? kontorer i Norge, Sverige, Danmark, Finland og Tyskland. For mer informasjon g? til www.easypark.no.
Vedlagte filer
PDF-dokument

Artykuly o tym samym temacie, podobne tematy